1 Corintios 1

1Teen, Pablo, T'ana'anen u ti'al ca in beet in apóstolil ti' Jesucristo, tumen bey tu yóoltil Kue', yéetel in sucu'un Sóstenese' 2ti' u sucu'unilo'ob u iglesia Ku yaan tu caajil Corinto, máaxo'ob u ti'alo'ob Ku tumen u nupmajuba'ob yéetel Cristo Jesús. Kue' tu t'anajo'ob u ti'al u bisico'ob jun p'éel ma'alob cuxtal jun múuch' yéetel tuláacal le máaxo'ob cu ch'a'a chi'itico'ob u kaaba' c Yuumtzil Jesucristo tuláacal tu'uxo', máax u Yuumtzil leti'ob yéetel c ti'al xan. 3Kame'ex siibal utzil yéetel jéedzel óolal ti' Junab Ku leti' máax c taata, bey xan ti' Yuumtzil Jesucristo. 4Mantadz quin dzáic Nib óolal ti' Yuum Ku ta wo'olale'ex, tu yo'olal le siibal utzil dzo'oc u dzáic te'ex tu yo'olal Cristo Jesuse'. 5Tumen a nupmaba'ex yéetel Cristo Kue' dzo'oc u dzáic te'ex jejeláas ayikalilo'ob, ti' tuláacal ba'ax ca wa'alique'ex yéetel ti' tuláacal ba'ax a wojele'ex. 6Bey túuno', le ba'ax a'ala'an tu yo'olal Cristoe' dzo'oc u jaajtal ti' te'ex. 7Le o'olale' mix ba'al cu bineltic te'ex ti' le ba'axo'ob cu dzáic Kuo', ca'aliquil táan a pa'atique'ex u chíicpajal Yuumtzil Jesucristo. 8Leti' cun u beet a t'íilile'ex tac tu xuul, u ti'al ma' u ta'acal a poole'ex ti' mix ba'al tumen mix máac le quéen taalac c Yuumtzil Jesucristo. 9Kue' mantadz cu dzo'ocbesic ba'ax cu ya'alic, leti' máax t'ane'ex u ti'al ca a nupaba'ex yéetel u Paal, Jesucristo c Yuumtzil. 10Sucu'une'ex, quin káat óoltic ti' tuláacale'ex tu kaaba' c Yuumtzil Jesucristoe', ca queet tuuculnaque'ex yéetel ma' a jatzcaba'ex. Cuxlene'ex ti' jun múuch' óolal yéetel jun p'éelili' tuucul bey xan jun p'éelili' óol. 11Quin wa'alic lela', in sucu'une'ex, tumen u láaktzilo'ob Cloe' tu ya'alajo'ob tene' yaan ba'atelo'ob ichile'ex. 12Yéetel lela' in káat in wa'ale' cada jun túul ti' te'exe' jela'an ba'ax cu ya'alic; yaan cu ya'alique': Tene' u ti'alen Pablo; u láako'obe' cu ya'alico'obe': Tene' u ti'alen Apolos, u láako'obe': Tene' u ti'alen Pedro, yéetel u láako'obe': Tene' u ti'alen Cristo. 13Ba'ale' ¿dzo'oc wa u xe'exet'a'al Cristo? ¿Si'in wa Pablo ti' cruz ta wo'olale'ex? ¿Ocja'anaje'ex wa tu kaaba' Pablo? 14Quin dzáic gracias ti' Ku ma' tin dzaj u yocja' mix jun túul ti' te'exi', chéen tin dzaj u yocja' Crispo yéetel Gallo. 15Beyo' mix máac cu páajtal u ya'alique' wa ocja'anaje'ex tin kaaba'. 16Bey tin dzaj xan u yocja' u láaktzilo'ob Estéfanas, ba'ale' ma' kaja'an teen wa tin dzaj u yocja' u láak wa máaxi'. 17Tumen Cristoe' ma' tu túuxten u ti'al in dzáa ocja'i', ba'ale' tu túuxten u ti'al in tze'ect tocsajil, ba'ale' ma' yéetel qui'ichquelem t'aano'obi' u ti'al ma' u mix ba'alcunta'al u cruz Cristo. 18U péectzilil quíimic Cristo ti' le cruzo' bey chéen báaxal t'aan u ti'al le máaco'ob cu sa'atalo'obo'; ba'ale' c ti'al to'on yaan to'on tocsajile' le péectzila' u páajtalil Ku, 19je'el bix cu ya'alic le Quili'ich Dzíibo': Bíin in xu'uls u na'at le j na'ato'obo' yéetel bíin in cúulpachcunt u ch'a'a nu'ucta'al le j ch'a'a' nu'uctajo'obo'. 20¿Ba'ax u biilal le na'ato', wa le ca'anbesajo', wa le máax u yojel ba'atel t'aan tu yo'olal u ba'alilo'ob le yóokolcaaba'? Tumen Kue' dzo'oc u mixba'alcuntic u na'atil le yóokolcaaba'. 21Kue' máax u yojel ba'ax cu beetique', ma' tu cha'aj u kaj óolta'al tumen yóokolcaabilo'ob yéetel chéen u na'at máaco'obi'; tumen tu yóoltaj u toc yéetel u péectzile' le máaxo'ob alab óoltico', quex chíicpajac le péectzila' bey báaxal t'aan ti' u láak máaco'obo'. 22Le judíobo' u káat u yilo'ob nucuch chíiculalo'ob, le griego'obo' táan u caxtico'ob na'at; 23ba'ale' to'one' c tze'ectic Cristo máax si'in ti' Cruz. Le judíobo' sublaco'ob ti' le tze'eca', le máaxo'ob ma' judíobo' bey báaxal t'aan u yu'ubico'obe'; 24ba'ale' u ti'al le máaxo'ob t'ana'ano'ob tumen Kuo', quex judíob wa griego'obe', Cristoe' u páajtalil yéetel u na'at Ku. 25Tumen le ba'ax cu yu'uba'al tumen máaco'ob bey u báaxal t'aan Kue', mas nojoch u na'atil ti' u na'at máaco'ob; yéetel le ba'ax cu yilico'ob bey u x ma' muukil Kue' mas mu'uka'an ti' u muuk máaco'ob. 26Sucu'une'ex, unaj a kaj óoltique'ex t'ana'ane'ex tumen Ku, quex chéen wa jay túul ti' te'ex j na'ato'ob je'el bix u na'ata'al tumen wíinique' bey xan le páajtalil ti'ob tu yóokol u yéet máaquilo'obo' yéetel le cu taalo'ob ti' u ch'i'ibal dzuulo'obo'. 27Ba'ale' Kue' tu yéeyaj le máaxo'ob tuculta'an tumen yóokolcaabe' j ma' na'ato'ob, u ti'al u sublanccuntic le j na'ato'obo'; yéetel tu yéeyaj le máaxo'ob tuculta'an tumen yóokolcaab mina'an u muuko'obo', u ti'al u sublaccuntic le mu'uka'antaco'obo'. 28Kue' tu yéeyaj le máaxo'ob cúulpachcunta'ano'ob yéetel p'ecta'ano'ob wa yóokolcaabe', u káat u ya'ale', le máaxo'ob mixba'alcunta'ano'obo', u ti'al u xu'ulsic le máaxo'ob cu tucultico'ob yaan u biilalo'obo'; 29beyo' mix máac cu páajtal u ca'analtal u yich tu táan Ku. 30Ba'ale' Kue' dzo'oc u nupique'ex ti' Cristo jesús. Dzo'oc u beetic xane' Cristoe' leti' c na'at. Tu dzajo'on xan ma'alob tu táane' tu yo'olal Cristo; bey xan tu yo'olal Cristo kuba'ano'on ti' yéetel toca'ano'on. 31Bey túuno' je'el bix cu ya'alic le Quili'ich Dzíibo': Wa yaan máax u káat u yu'ububáa jach nojoche', u yu'ububáa jach nojoch tu yo'olal Yuumtzil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\