1 Corintios 16

1Tu yo'olal le siibalo'ob u ti'al u yáanta'al le ocsaj óolo'obo', beete'ex je'el bix tin tzolaj ti' le iglesiaob yaan tu lu'umil Galaciao'. 2Tu yáax kiinil le semanao', cada jun túul ti' te'exe' unaj u jun páaycuntic wa bajux, tu p'iis je'el bix tu náajaltaje', ca u líikse' u ti'al ma' u mo'olol taakin le quéen kuchuquen. 3Le quéen kuchuquene', bin in ca'aj in túuxt Jerusalén le máaxo'ob can a yéeye'exe', yéetel dzíiba'an ju'uno'ob ca in dzáa ti'obe', u ti'al ca u biso'ob a siibale'ex ti' le ocsaj óolo'ob yaan te'elo'. 4Wa ma'alob ca xi'iquen tac tene', leti'obe' cu bino'ob tin wéetel. 5Le quéen máanaquen tu lu'umil Macedoniae', yaan in kuchul in wile'ex. 6Je'el u yúuchul ca p'áataquen ta wicnale'ex dze'edzec kiino'obe', wa ca p'áataquen tuláacal u kiinilo'ob que'el, bey túuno' te'exe' cu páajtal a wáantiquene'ex tac tu'ux kabéet in bin cu dzo'ocol. 7Tu jaajile' ma' in káat in wile'ex chéen u ti'al in máanbali', tumen quin tuclic in wantal dze'edzec kiino'ob ta wéetele'ex, wa u káat Yuumtzil. 8Ba'ale' yaan in p'áatal Efeso tac tu kiinil Pentecostés, 9tumen je'ekab teen jun p'éel cóococh jool naj u ti'al u meeyjul Yuumtzil, yaan xan ya'ab aj p'eeco'ob. 10Wa cu kuchul Timoteoe', il a wile'ex ca qui'imacchajac u yóol ichile'ex, yéetel ma' u tuclic mix ba'al, tumen leti'e' táan u meyaj ti' u meeyjul Yuumtzil je'el bix tene'. 11Le o'olale', mix jun túul ti' te'ex ca u mixba'alcunte. Ba'ale' áante'ex u ti'al ca páatac u jóokol u binbal yéetel jéedzel u ti'al ca taalac u yilen, tumen táan in pa'atic jun múuch' yéetel u láak sucu'uno'ob. 12Ti' sucu'un Apolose' tin sen káat óoltaj ti' ca xi'ic yéetel u láak sucu'uno'ob u ti'al u yile'exo', ba'ale' jun puli' ma' tu yóoltaj j bin beoraa'; bíin xíic le quéen páataque'. 13P'il ichnene'ex mantadz, yéetel ma' a péeque'ex ti' le ocsaj óolalo'. xíimbalnene'ex bey xiibe'; mu'ukanchajque'ex. 14Tuláacal ba'al ca a beete'exe', beete'ex yéetel yaacunaj. 15Sucu'une'ex, te'exe' a wojele'exe' u láaktzilo'ob Estéfanas leti'ob tu yáax ocsaj óolto'ob le ma'alob péectzil tu lu'umil Acaya, yéetel leti'obe' u dzaamajo'ob u yóolo'ob u meyajto'ob le sucu'uno'ob ti' le ocsaj óolalo'. 16In káat, túune', te'exe' ca a dzáaba'ex yáanal u kab máaxo'ob je'el bix leti'obe' yéetel yáanal u kab tuláacal le cu yáantajo'ob yéetel cu meyajo'obo'. 17Qui'imac in wóol tumen taal Estéfanas, Fortunato yéetel Acaico, tumen leti'obe' tu beetajo'ob ba'ax ma' ba'ax ma' páatji a beetique'ex te'exi' tumen mina'ane'ex waye'. 18Tu líiksajo'ob in wóol bey xan a wóole'ex. Unaj c tziquic le máaxo'ob je'el bix leti'obo'. 19U iglesiailo'ob u lu'umil Asia cu túuxtico'ob tziiquil t'aano'ob ti' te'ex. Aquila yéetel Priscila yéetel le múuch' ocsaj óolo'ob cu much'cuba'ob tu yotocho'obo' cu túuxtico'ob te'ex ya'ab tziiquil t'aano'ob tu kaaba' Yuumtzil. 20Kame'ex u tziiquil t'aan tuláacal le sucu'uno'obo'. Tziiquil t'antaba'ex ta baatzile'ex yéetel jun p'éel Quili'ich Dzu'udz. 21Teen Pabloe' quin dzíibtic te'ex le tziiquil t'aana' yéetel in kab. 22Wa yaan wa máax ma' táan u yaabiltic Yuumtzil Jesucristoe', dza'abac yáanal kaakas t'aan. ¡C Yuumtzil, co'oten! 23U siibal utzil Jesucristoe' ca yanac ta wéetele'ex. Ca yanac in yaacunaj ti' tuláacale'ex tu yo'olal Cristo Jesús. 24Ti' tuláacale'ex quin túuxtic in yaacunaj ti' Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\