1 Corintios 4

1Bey túuno' te'exe' unaj a kamico'one'ex chéen je'el bix u yáantajo'ob Cristo, máaxo'ob kubenta'an ti'ob ca u ca'anso'ob u ta'acbil ba'alo'ob Ku'. 2Bey túuno' le máax kubenta'an wa ba'ax ti'e' unaj u ye'esic u kubmaj u yóol ti' ba'ax kubenta'an ti'. 3Ba'ale', in ti'al tene', mix ba'al u káat u ya'al ba'ax ca p'is óoltique'ex tin wo'olal, wa ba'ax cu p'is óoltico'ob u jalachilo'ob u yóokolcaab. Mix teen quin p'is óoltiquinbáa; 4tumen quex in tuucul ma' táan u taquic in pool ti' mix ba'ale', lela' ma' u káat u ya'ale' wa mina'an in si'ipil. Yuumtzil máax p'is óoltiquen. 5Bey túuno', ma' a p'is óoltique'ex mix ba'al ma'ili' kuchuc u kiinili'; pa'ate'ex u taal Yuumtzil, u ti'al ca u jóokes ti' sáasil le ba'ax ta'aca'an ti' ich éekjoch'e'enilo'. Yuumtzil cun u beet u kaj óolta'al ba'ax u dzíibolal tuláacal pucsi'ikal, Ku túun cun u dzáa ti' cada jun túule' ba'ax cu najmatic. 6Sucu'une'ex, táan in wa'alic te'ex le ba'alo'oba' u ti'al a wutzile'ex. Táan c dzáicbáa ta táane'ex Apolos bey xan tene' u ti'al ca a quetaba'ex t éetel. Táan in wa'alic lela' u ti'al ca cane'ex ti' le ba'ax ca wa'alique'ex ti' to'ono', ma' a píit máane'ex ti' le ba'ax dzíiba'ano', yéetel mix máac ca u ca'analcunt u yich tu yo'olal jun túule' mix ca u p'ect u láak. 7Tumen ¿máax tu asab ma'alobquintech tu yóokol u láak? ¿Ba'ax yaan ti' teech wa ma' Ku dzáa ti' techi'? Wa Ku dzáa ti' teche' ¿ba'axten cu ca'analtal a wich bey ma' kambil ta beetilaque'? 8Dzo'oc a ayikaltale'ex yéetel dzo'oc u yantal te'ex tuláacal ba'ax cu páajtal a dzíiboltique'ex. Ajaw a wu'uycaba'ex, to'on túune' dzo'oc a p'atico'one'ex jun tzéelil. ¡Quexi' wa ajawe'exe' u ti'al ca páatac c táacpajal ti' a ajawile'ex! 9Tumen táan in wilique' to'on apóstolo'one' Kue' u p'atmajo'on tu dzooc cúuchil. Beyo'on máaco'on xot kinta'ano'on u ti'al j quíimile'; dzo'oc c kuchul béeytal bey dzaa cha'ano'ob u ti'al tuláacal yóokolcaab, tu táan le ángelo'obo' bey xan tu táan máaco'ob. 10cu tuculta'ale' to'one' j ma' na'ato'on tu yo'olal Cristo, ca'aliquil te'exe' jach yaan a na'ate'ex ti' u ba'aluba'ob Cristo. To'one' luubul c muuk, ca'aliquil te'exe' yaan a muuke'ex. To'one' táan c p'ecta'al tumen máaco'ob, ca'aliquil te'exe' táan a tziquilta'ale'ex. 11Tac bejela'e' táan c mukyajtic wi'ij, ukaj yéetel x ma' nookil. C loobilta'al tumen máaco'ob, mina'an c otoch, 12yéetel c ca'anal iquil c meyaj yéetel áakab. C po'och'ol tumen máaco'ob ba'ale' c núuquic ti'ob yéetel utzil t'aano'ob. Cu ch'a'apachtico'ono'ob, ba'ale' c mukyajtic. 13Cu t'aano'ob kaas t o'olal, ba'ale' c tzolic u xiquino'ob yéetel chuca'an óolal. C queetbesa'al yéetel u sojolil yóokolcaab, bey wíinico'ob mix ba'al u biilalo'obe' tac tu kiinil bejela'e'. 14Ma' tin dzíib beya' u ti'al a ch'a'iquex subtal, ba'ale' u ti'al in tzolic a xiquine'ex, bey je'el bix in paalal jach in yaabiltmajo'obe'. 15Tumen quex yanac te'ex diez mil ca'anbesajo'ob u ti'al ca'ansique'ex u ba'aluba'ob Cristoe', mina'an te'ex ya'abcach taataob. Tumen tu yo'olal le ma'alob péectzil tin dzaj te'exo', teen a taataex ti' ocsaj óolal yaan te'ex ti' Cristo Jesuso'. 16Bey túuno', quin káat óoltic ti' te'ex ca a beete'ex ba'ax quin we'esic ti' te'ex. 17Le o'olale' táan in túuxtic te'ex Timoteo, in yaabilaj paal chuca'an u yóol ti' Yuumtzil. Leti' cun u ka'ajes te'ex bix in cuxtal je'el bix jun túul u ocsaj óol Cristo, je'el bix in ca'ansic tuláacal tu'uxo' ti' tuláacal le iglesiaobo'. 18Dze'edzec ti' te'exe' dzo'oc u ca'analtal u yicho'ob, tumen táan u tucultico'obe' ma' bíin xi'iquen in xíimba'alte'exi'; 19ba'ale' yaan in bin séeba'an in wile'ex, wa Yuumtzil u káati. Leti' túun quéen in wil ba'ax cu páajtal u beetic le máaxo'ob ca'analtac u yicho'obo', ma' chéen ba'ax cu ya'alico'obi'. 20Tumen u ajawil Kue' ma' chéen t'aano'obi', ba'ale' páajtalil. 21¿Ba'ax túun a káate'ex? ¿Ca xi'iquen in wile'ex yéetel jaadz wa yéetel yaacunaj bey xan yéetel muumun óolal?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\