1 San Juan 5

1Tuláacal le máax u yocsaj óoltmaj Jesús leti' le Cristoo' sija'an ti' Ku; u yabilta'al jun túul taatatzile' u yaabilta'al xan u paalalo'ob le taatatzilo'. 2Le c quéen c yaabilt Ku yéetel c beetic le ba'ax cu ya'alico' c ojel c yaabiltic xan u paalalo'ob Ku. 3Tumen u yaabilta'al Kue' u yu'ubaj t'anta'al u ya'almaj t'aano'ob; yéetel u ya'almaj t'aano'obe' ma' talamo'obi', 4tumen tuláacal máax sija'an ti' Kue' cu dzáancha'atic yóokolcaab. C ocsaj óolale' cu beetic c dzáancha'atic yóokolcaab. 5¿Máax cu páajtal u dzáancha'atic yóokolcaab wa ma' chéen le máax cu yocsaj óoltic Jesuse' u Paal Ku? 6U taalbal Jesucristoe' dzáa chíiculta'ab yéetel ja' bey xan yéetel ki'ik; ma' chéen yéetel ja'i', ba'ale' yéetel ja' bey xan yéetel ki'ik. Le Quili'ich Pixano' leti' jaajcuntic lela', yéetel le Quili'ich Pixano' leti' le jaajo'. 7Tumen óox túul le cu jaajcunajo'obo': 8le Quili'ich Pixano', le ja'o' yéetel le ki'iko'; le óox túula' queet ba'ax cu ya'alico'ob. 9C kamic u jaajcunaj máaco'ob; ba'ale' u jaajcunaj Kue' asab nojoch u tojol, tumen lelo' leti' le ba'ax dzo'oc u ya'alic Ku je'el bix jun túul jaajcunajil tu yo'olal u Paalo'. 10Le máax cu yocsaj óoltic u Paal Kue', cu bisic le jaajcunaj tu pucsi'ikala'; le máax ma' tu yocsaj óoltic Kue', cu beetic u chíicpajal bey jun túul j tuuse', tumen ma' táan u yocsaj óoltic ba'ax cu ya'alic Ku je'el bix jun túul jaajcunajil tu yo'olal u Paale'. 11Le jaajcunaja' leti' lela': Kue' dzo'oc u dzáic to'on cuxtal mina'an u xuul, yéetel le cuxtala' ti' yaan ti' u Paale'. 12Le máax yaan u Paal Ku ti'e', bey xan yaan le cuxtal ti'a'; ba'ale' le máax mina'an u Paal Ku ti'e', mina'an le cuxtal ti'a'. 13Quin dzíibtic lela' ti' te'ex ca wocsaj óoltique'ex u Paal Kue' u ti'al a wojéeltique'exe' yaan te'ex cuxtal mina'an u xuul. 14Yaan to'on kub óolal ti' Ku, tumen c ojel wa c káatic wa ba'ax je'el bix utz tu t'aane', leti'e' cu yu'ubico'on. 15Je'el bix c ojel Ku cu yu'ubic c payalchi'obe', bey xan c ojel dzo'oc u yantal to'on le ba'ax dzo'oc c káatic ti'o'. 16Wa yaan máax cu yilic u sucu'un táan u beetic wa ba'ax kebanil ma' tu bisic máac ti' quíimile', unaj u payalchi'; Ku túune' bíin u dzáa cuxtal ti' le sucu'uno', wa jun p'éel keban ma' táan u bisic máax ti' quíimil. Yaan keban cu bisic máac ti' quíimil, ma' táan in wa'alic wa unaj u yúuchul payalchi' tu yo'olal le kebano'. 17Tuláacal ba'ax kase' keban, ba'ale' yaan keban ma' táan u bisic máac ti' quíimil. 18C ojel le máax sija'an ti' Kue', ma' táan u xíimbal ti' keban; tumen cu cananta'al tumen u Paal Ku yéetel ma' táan u ma'achal tumen kasiba'al. 19C ojel u ti'alon Ku, yéetel u túulisil yóokolcaabe' ti' yaan yáanal u páajtalil kasiba'ale'. 20C ojel xane' u Paal Kue' taalaja'an, yéetel u dzaamaj to'on na'at u ti'al kaj óoltic u jaajil Ku. Nuupul yanilo'on ti' le máax u jaajilo', u káat u ya'ale', ti' Jesucristo u Paal. Lela' leti' le u jaajil Kuo', yéetel leti' le cuxtal mina'an u xuulo'. 21Mejen paalale'ex, tzelaba'ex ti' le beetbil kuo'obo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\