1 Thessalonians 3

1Bey túuno', tumen ma' páatji c p'atic u masil kiino'obe', t tucultaj c p'áatal t juunal tu caajil Atenas, 2yéetel c túuxtic sucu'un Timoteo u ti'al u yile'ex, tumen leti'e' jun túul u palitzil Ku máax dzo'oc u meyaj t éetel ti' u tze'equil u ma'alob péectzil yéetel cu páajtal u mu'uka'ancuntique'ex yéetel líiksic a wóole'ex ti' a wocsaj óolale'ex, 3u ti'al ma' u lúubul u yóol mix máac tu yo'olal le yaayaj óolalo'oba'. Tumen te'exe' a wojele'ex yaan c mukyajtic le ba'alo'oba'. 4Tu yóokol lela', le ca j anji'on ta wéetele'exe', t a'alaj te'ex yaan u yantal to'on yaayaj óolalo'ob; bey úuchic xan, je'el bix a wojelile'exo'. 5Le o'olal tene', tumen ma' páatjien in p'atic u masil kiino'obe', tin túuxtaj káatbil bix a wanile'ex ti' a wocsaj óolale'ex, tumen sajacchajen ca léench'inta'aque'ex ti' kaas tumen kaasil ba'al, yéetel ca mix ba'alac c meyaj. 6Ba'ale' Beoraa' Timoteoe' dzo'oc u suut iquil binic Tesalónica, yéetel tu taasaj to'on ma'alob péectzilo'ob ti' le ocsaj óolal yéetel le yaacunaj yaan ti' te'exo'. Cu ya'alic to'one' mantadz táan a ka'ajsico'one'ex yéetel yaacunaj, yéetel táan a jach dzíiboltique'ex a wilco'one'ex, je'el bix to'on xane' c káat c ile'ex te'ex. 7Tu yo'olal lela', sucu'une'ex, chúumuc ti' tuláacal c talam meyajo'ob yéetel c yaayaj óolo'obe' dzo'oc c kamic ya'ab qui'imac óolal iquil c ojéeltic te'exe' láili' jeedzel a wanile'ex ti' a wocsaj óole'exe'. 8Bey túumben cuxtal c ti'al to'on c ojéeltic te'exe' jeedzel a wanile'ex ti' Yuumtzil. 9¿Bix je'el u páajtal c chúucbesic le nib óolal c dzáic ti' Ku ta wo'olale'exo' yéetel tu yo'olal le ya'abcach qui'imac óolal dzo'oc a dzáique'ex to'on tu táan leti'o'? 10Yéetel kiin bey xan yéetel áakab c káat óoltic ti' Ku ca u cha'a to'on c ilique'ex t ichil, yéetel c chúucbesic le cu bineltic le cu bineltic te'ex ti' a wocsaj óole'exo'. 11C dzíiboltic ca u yáanto'on Ku c Taata yéetel c Yuumtzil Jesucristoe', u ti'al ca páatac c bin xíimbalte'ex. 12Yéetel ca beeta'ac a ch'íijile'ex tumen Yuumtzil bey xan ca yanac te'ex u asabil yaacunaj ta baatzile'ex, yéetel u ti'al tuláacal máac, je'el bix to'on c yaabiltique'exo'. 13Ca u beete'ex mu'uka'ane'ex ti' a pucsi'ikale'ex, a kubmaj a wóole'ex yéetel x ma' si'ipilil tu táan Yuum Ku c Taata le quéen taalac c Yuumtzil yéetel tuláacal le máaxo'ob u ti'alo'obo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\