1 Timoteo 6

1Le máaxo'ob palitzilo'obo' unaj u yantal nojoch tziquil ti'ob u ti'al u dzuulilo'ob, u ti'al ma' u kaakas t'anta'al u kaaba' Ku mix c ca'ansaj. 2Wa le palitzilo'ob yaan u dzuulilo'ob j ocsaj óolo'obo', ma' unaj u jáawal u tziquiltico'ob chéen tumen u sucu'uno'ob ti' le ocsaj óolalo'. Ba'ale' unaj u meyajtico'ob asab ma'alob; tumen le máaxo'ob kamic u ma'alob meyajo'obe' j ocsaj óolo'ob yéetel sucu'untzilo'ob yaabila'ano'ob. Ca'anse yéetel tze'ect xan lela'. 3Wa máax cu ca'ansic yaanal ba'alo'ob ma' queet yéetel u ma'alob t'aano'ob c Yuumtzil Jésucristo, mix yéetel u ca'ansajil c ocsaj óolale', 4jun túul j ca'anal ich mixba'al u yojel. Yaan ti'e' u koja'anil t'anal t'aan tu yo'olal chéen cunel t'aano'ob; ti' lela' cu taalo'ob kaakas dzíibolalo'ob, ba'atelilo'ob, pooch'ilo'ob, x ma' alab óolalo'ob 5yéetel ba'atelo'ob mina'an u xuul ichil máaco'ob kasa'an u tuuculo'ob yéetel ma' u kaj óolo'ob le jaajo', yéetel cu tucultico'obe' u biilal le ocsaj óolalo' u ti'al u náajalta'al taakin. Tzelabáa ti' le máaxo'ob beyo'obo'. 6Tu jaajile' le ocsaj óolalo' jun p'éel nojoch náajal ba'ale' u ti'al le máax qui'imac u yóol yéetel le ba'ax yaan ti'o'. 7Tumen mixba'al t taasaj way yóokolcaabe', mixba'al xan cu páajtal c bisic; 8ba'ale' wa yaan to'on janal yéetel nooke, yéetel lelo' unaj qui'imactal c óol. 9Ba'ale' le máaxo'ob u káato'ob ayikaltalo', cu lúubulo'ob ti' le túuntaj óolalo' yéetel ti' u sat óolil ya'abcach chéen cunel dzíibolalo'ob cu lobiltico'ob máac yéetel cu bisico'ob máac ti' kascunajil yéetel ti' xu'ulsajil. 10Tumen u yaacunaj le taakino' u mootz tuláacal u jejeláasil kaas; yaan dze'edzec máaque' tu yo'olal u dzíiboltico'obe', dzo'oc u tzeelicuba'ob ti' le ocsaj óolalo' yéetel dzo'oc u chupico'ob yéetel yaayaj óolal u cuxtalo'ob. 11Ba'ale' teche', jun túulech j xiib a kubmabáa ti' Kue', púudzen ti' tuláacal le ba'alo'oba'. Bis jun p'éel toj cuxtal yéetel kub óolal ti' Ku, yéetel ocsaj óolal, yaacunaj, chuca'an óolal, bey xan cabal óolal. 12Ba'atelt u ma'alob ba'atelil le ocsaj óolalo'; mach le cuxtal mina'an u xuulo', tumen Kue' tu t'anajech u ti'al lelo', yéetel dzo'oc a wa'alic jach ma'alob ba'ax a wocsaj óolal tu táan ya'abcach jaajcunajo'ob. 13Beora', tu táan Ku, máax cu dzáic cuxtal ti' tuláacal ba'ax yane, yéetel tu táan Jésucristo, máax tu ya'alaj ba'al jaaj tu táan Poncio Pilatoe', quin kubentic teech 14ca a dzo'ocbes ba'ax quin wa'alic teech, ma' a kexic, u ti'al ma' u yantal ba'ax o'olal a ke'eyel, tac quéen taalac c Yuumtzil Jésucristo. 15Le quéen kuchuc jach tu kiinile', Ku bíin u dzo'ocbes lela', tumen chéen leti' le jun túulili' Ku qui'iqui' t'anta'ano' yéetel yaan tuláacal páajtalil ti'o', u Ajaw ajawilo'ob yéetel u Yuumtzil yuumtzilo'ob. 16Chéen leti' máax ma' tu quíimil máax cuxa'an ti' sáasil tu'ux mix máac cu páajtal u nadzicubai'. Mix jun túul máac ilmail mix cu páajtal u yilic. Le tzicbe'enilo' u ti'al leti' bey xan le páajtalil u ti'al kiino'ob mina'an u xuulo'. Amén. 17Le máaxo'ob yaan u ayikalil yóokolcaab ti'obo', túuxt ti'ob ma' u ca'analtal u yicho'ob, mix u dzáico'ob u alab óolalo'ob ti' le ayikalilo', tumen jach máanalbe'en. Ba'ale' ca u dza'ob u alab óolalo'ob ti' le cuxa'an Kuo' máax dzáic to'on tuláacal ba'al jach ya'ab u ti'al utzil. 18Ca u beeto'ob utz, ca ayikalchajco'ob ti' ma'alob meyajo'ob yéetel ca yanac u pucsi'ikalil ti'ob u dzáico'ob le ba'ax yaan ti'obo'. 19Beyo' bíin yanac ti'ob le ayikalil cu dzáic tu'ux u jéedzelo'ob ma'alob u ti'al le kiino'ob bíin taalaco', yéetel bíin u macho'ob le cuxtal mina'an u xuulo'. 20Timoteo, canant le ba'ax dzo'oc in kubentic techa'. Ma' a wu'uyic chéen cunel yéetel lu'umcabil t'aano'ob, mix u sacach t'aanilo'ob le ba'ax yéetel tuus cu kaaba'intic kaj óolalo'. 21Tumen yaan dze'edzec máaxo'ob cu bino'ob tu paach le kaj óolala' dzo'oc u tzelcuba'ob ti' le ocsaj óolalo'. Ca yanac teech siibal utzil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\