2 Corintios 12

1Mix ba'al cu jo'osic máac iquil u yutzul t'anicubáa tu juunal u yóol. Quex beyo', yaan in wa'alic le ba'alo'ob dza'an in wila'o' bey xan le ba'alo'ob u chíicbesmaj teen Yuumtzilo'. 2In kaj óol jun túul máac u yocsaj óoltmaj Cristoe' wa'alaqui' catorce ja'abo'oba' j bisa'ab tac tu yóox p'éel ca'an. Ma' in wojel wa bisa'ab yéetel pa'ate' u wíinclil wa x ma' wíinclil, Ku u yojel. 3Ba'ale' in wojele' le máaco', (wa yéetel u wíinclil wa x ma' wíinclile', lelo' ma' in wojeli', chéen Ku u yojel), 4j bisa'ab paraiso tu'ux tu yu'ubaj t'aano'ob jach ta'acbe'eno'ob mix máac cu páajtal u ya'alic. 5Tene' je'el u páajtal in wutzil t'antiquinba'e' tu yo'olal jun túul máac je'el bix lelo', ba'ale' tin wo'olale' ti' mix ba'al quin wutzil t'antiquinbáa wa ma' chéen tu yo'olal in x ma' muukilo'ob. 6Quex wa teen in káat t'aan utz tin wo'olale', ma' táan in beetic mix jun p'éel x ma' na'atil ba'ali', tumen bin in ca'aj in wa'al chéen u jaajil; ba'ale' ma' táan in beetique' u ti'al ma' u tucultic mix máac wa asaben ti' le ba'ax cu yilic ti' teno' wa ti' le ba'ax cu yu'ubic in wa'alico'. 7Le chíicbesajo'obo' jach jadzutztaco'ob, u ti'al túun ma' u beetico'ob u ca'analtal in wiche' dzaab ti' teen jun p'éel mukyaj bey je'el bix jun p'éel ki'ix ch'iiquil tin wíinclile', j taal bey jun p'éel u nu'ucul Satanás u ti'al u loobiltiquen. 8Óox téen dzo'oc in káat óoltic ti' Yuumtzil ca u lukes teen le mukyajo', 9ba'ale' Yuumtzile' tu ya'alaj teen: Chéen in siibal utzil kabéet ti' teech, tumen in páajtalile' cu ye'esicubáa asab ma'alob wa jun túul máac mina'an u muuk. Bey túuno' cu qui'imacchajal in wóol tumen mina'an in muuk, u ti'al ca u ye'esubáa teen u páajtalil Cristo. 10Le o'olal cu qui'imacchajal in wóol tu yo'olal le x ma' muukilo', le pooch'ilo'obo', le óotzililo'obo', le ch'a'apachtajilo'obo', yéetel le talamilo'ob quin mukyajtic tu yo'olal Cristo'. Tumen ca'aliquil asab mina'an in muuke', asab mu'uka'an in wu'uyiquinbáa. 11Chocochaja'an in pool iquil t'aanajiquen ma'alob tin wo'olal, ba'ale' te'ex ta beete'ex in beetic beyo'. Tumen te'ex ca'ach unaj a t'aane'ex tin wo'olal, tumen tene' ti' mix ba'al chichanen tu tzéel u chuucáan apóstolo'ob ca tzaypachtique'exo'obo', quex tu jaajile' mix ba'alen. 12Ti' le meyaj tin beetaj ichile'ex yéetel chuca'an óolalo', chíicpaj yéetel chíiculalo'ob, bey xan yéetel jakbe'en ba'alo'obe' tene' tu jaajil apóstolen. 13¿Ti' ba'ax asab chichane'ex ti' u láak iglesiaobo'? U jela'anile' tene' ma' béeychajen bey jun p'éel cuuch a ti'al te'exe'. ¡Sa'atse'ex teen le kaas tin beetaj te'exa'! 14Beoraa' in líikesminbáa u ti'al in bin in xíimbalte'ex tu yóox páaca', ma' táan in dzáic mix jun p'éel cuuch ti' te'ex. Tumen ma' táan in caxtic ba'ax yaan ti' te'ex, ba'ale' te'ex quin caxtic; tumen leti'e' taatatzilo'ob unaj u caxtico'ob taakin u ti'al u paalalo'ob, ma' le paalao'ob u ti'al u taataobi'. 15Tene' yéetel qui'imac óolal je'el in xupic le ba'ax yaan ti' teno', yéetel je'el in xupiquinbáa tene' u ti'al u yutzil a pixane'ex; quex cu yila'al ca'aliquil ya'ab in yaabilaj ti' te'exe', a yaabilaje'ex ti' tene' jun p'íit. 16Ba'ale' dze'edzec ti' te'exe', quex táan u kaj óoltico'ob ma' tin dzaj ti' te'ex jun p'éel cuuche', táan u ya'alico'obe' tin beetaj a lúubule'ex yéetel tuuso'ob ti' jun p'éel léech. 17¿Tin tusaje'ex wa yéetel le máaxo'ob tin túuxtaj te'exo'? 18Tin kaj óoltaj ti' Tito ca xi'ic u xíimbalte'ex, ca tin túuxtaj yéetele' le u láak sucu'uno'obo'. ¿Tu tusaje'ex wa Tito? ¿Ma' wa jaaj yéetel jun p'éelili' óol xíimbalnajo'on tu ca'a túulilo'on? 19Táan a tucultique'ex wale' to'one' chéen táan c dzáicbáa ma'alob ta táane'ex, ba'ale' ma' beyi', tumen táan c t'aan tu táan Ku yéetel tu kaaba' Cristo. Ba'ale' in yaabilaj sucu'une'ex, tuláacal lela' u ti'al a wutzile'ex. 20Tumen sajaquen le quéen xi'iquen in xíimba'alte'exe' ma' in wilique'ex je'el bix in káate', yéetel ma' a wiliquene'ex je'el bix a káate'exe'. Sajaquen ca yanac ba'atelo'ob, kaakas dzíibolalo'ob, kuuxilo'ob, dzu'utilo'ob, x mucul t'aano'ob, a'alaj ba'alo'ob, ca'anal ichilo'ob yéetel wo'och'táanbalilo'ob. 21Sajaquen wa le quéen in xíimbalte'exe', in Ku ca u beet in sublactal ta wo'olale'ex, yéetel ca yanac in wokol tu yo'olal ya'ab ti' te'ex úuch kebanchajaco'ob yéetel ma' u p'ato'ob le kaakas cuxtalo', le nup kebano' mix le kaakas ba'alo'ob cu beetico'obo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\