2 Corintios 7

1Bey túuno', in yaabilaj sucu'une'ex, lelo'oba' leti' le dzaabil t'aano'ob yaan ti' to'ona'. Le o'olale' unaj c p'o'icbáa ti' je'el ba'alac cu páajtal pa'apa'akic c wíinclil yéetel c pixane'. Yéetel unaj chuca'an c kubicbáa ti' Ku ichil u sajaquilil. 2¡Dza'ex tu'ux c antal ta pucsi'ikale'ex! Mix máac c loobiltmaj, mix c kascuntmaj yéetel mix máac c tu'usmaj. 3Ma' táan in wa'alic lela' u ti'al in dzáic a cuuche'ex, tumen je'el bix dzo'oc in wa'alic ti' te'exe', te'exe' ti' yane'ex tin pucsi'ikale', beyo' jun múuch' yanilo'on ti' cuxtal bey xan ti' quíimil. 4Nojoch in alab óolal yéetel in qui'imac óolal in dzaamaj ti' te'ex. Ichil tuláacal ba'ax c mukyajtique', quin wu'uyquinbáa jach yaan in wóol. 5Cu dzo'ocol c kuchul Macedoniae' ma' yanac to'on je'eleli', ba'ale' tuláacal tu'ux dzo'oc u yantal to'on yaayaj óolalo'ob, yéetel ba'atelo'ob t bakpach yéetel sajaquilo'ob ti' c pucsi'ikal. 6Ba'ale' Ku, máax líiksic u yóol le máaxo'ob cu lúubul u yóolo'obo', tu líiksaj c óol iquil u túuxtic Tito; 7ma' chéen tu yo'olal j kuchiqui' ba'ale' tumen leti'e' jach qui'imac u yóol ta wo'olale'ex. Leti' a'al to'on jach táan a dzíiboltique'ex a wilco'one'ex, tu tzicbaltaj to'on xane' táan a wu'uycaba'ex yaj a wóole'ex, yéetel táan a sen tucliquene'ex; yéetel lela' mas qui'imacchaj in wóol. 8Quex tu beetaj u yantal te'ex yaayaj óolal le ju'un tin dzíibtaj te'exo', ma' yaj in wóol bele'. Wa yaachaj in wóol ca'ache', tumen tin wilaj le ju'un tin dzíibtaj te'exo' tu beetaj u yantal te'ex yaayaj óolal tu yo'olal dze'edzec kiino'obe', 9bele' qui'imac in wóol, ma' tumen yanchaj te'ex yaayaj óolali', ba'ale' tumen le yaayaj óolalo' tu beetaj a kexic a tuucule'ex. Te'exe' ta mukyajte'ex le yaayaj óolalo' yéetel jun p'éel puksi'ikal lúub utzil ti' Ku, bey túuno' to'one' mix jun p'éel loob t beetaj te'ex. 10Tumen le yaayaj óolal cu mukyajta'al yéetel jun p'éel pucsi'ikal cu lúubul utzil ti' Kue', cu beetic u kexic u tuucul máac u ti'al ca to'ococ, le o'olale' mina'an ba'ax o'olal u yaatal u yóol máac. Ba'ale' le yaayaj óolal cu taal ti' yóokolcaabo' cu taasic quíimil. 11Te'exe' ta mukyajtaje'ex le yaayaj óolalo' je'el bix cu lúubul utzil ti' Kuo'. ¡Il a wile'ex bele' ba'ax tu taasaj! Tu beetaj a tuclique'ex tu jaajil a wóole'ex le ba'ax úucho' yéetel a tzolique'ex ba'ax ta beetaje'ex; tu beetaj a kuuxile'ex, tu beetaj xan a ch'a'ique'ex sajaquil. Cu dzo'ocole' táan a dzíiboltique'ex a wilquene'ex, yéetel yanchaj te'ex u yóolil a p'is óoltique'ex le máax tu beetaj le kaaso'. Ti' tuláacal lela' te'exe' dzo'oc a we'esique'ex mina'an a si'ipile'ex ti' le ba'ax úucho'. 12Bey túuno', le ca tin dzíibtaj te'ex le ju'uno', tin dzíibtaje' ma' tu yo'olal le máax tu beetaj le kaaso', mix tu yo'olal le máax ti' beetaj le kaaso', ba'ale' tu yo'olal ca a wile'ex te'ex tu táan Kue' bix a sen tucultico'one'ex. 13Le o'olale' dzo'oc c kamic qui'imac óolal. Ba'ale' tu yo'olal le qui'imac óolal dzo'oc c kamica', mas qui'imacchaj c óol le ca t ilaj qui'imac u yóol Tito, tumen tuláacale'ex ta wáantaje'ex u ti'al ca u yu'ububáa jeedzel u yóol. 14Tumen ma' p'áaten kaasil le ca tin wa'alaj ti' Tito táan in wu'uyquinbáa qui'imac in wóol ta wo'olale'ex. Ba'ale' je'el bix jaaj tuláacal ba'ax t a'alaj ti' te'exe', bey xan u jaajil le ba'ax j a'alaj ti' Titoo', jach qui'imac c óol ta wo'olale'ex. 15Leti' xane' u asab yaabiltmaje'ex tumen cu ka'ajal ti' bix tuláacale'ex ta beetaje'ex ba'ax tu káataj te'ex, yéetel bix ta kamilaque'ex yéetel cabal óolal bey xan yéetel sajaquilil. 16Cu qui'imactal in wóol iquil in dzaamail tuláacal in alab óolal ti' te'ex.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\