Hechos 11

1Le apóstolo'ob yéetel le sucu'uno'ob yano'ob Judeao' tu yu'ubajo'ob u tzicbalil dzo'oc u ka'amal u ma'alob péectzil Ku tac tumen le máaxo'ob ma' Judíobo'. 2Le ca j suunaj Pedro Jerusalene', j a'ala'ab ba'al ti' tumen le máaxo'ob ti' u ch'i'ibal le judíob u taalo'obo'. 3Tu ya'alajo'ob ti': ¿Ba'axten j binech a xíimbalt le máaxo'ob ma' judíob yéetel jaanech tu yéetelo'ob? 4Pedro túune' tu tzicbaltaj ti'ob tu tzoolol ba'ax úuchi, ca tu ya'alaj ti'ob: 5Tene' ti' yanen tu caajil Jope, táan ca'ach in payalchi'e'ca tin wilaj u chíicpajal teen bey jun p'éel nojoch nook cu yéemel ca'an kaxa'an tu can ti'itzil ca j kuch tac tu'ux yanen. 6Le ca tin pactaj ma'alob u ti'al in wilic ma'alob ba'ax yaan ichile' tin wilaj ba'alche'ob can dzíit u yooco'ob, dzíidzic ba'alche'ob, caano'ob yéetel ch'íich'o'ob. 7Ca tin wu'uyaj jun p'éel t'aan tu ya'alaj ti' teen: Líiken, Pedro, quiimsajnen ca janaquech. 8Ba'ale' tin wa'alaj: Ma', Yuumtzil, tumen mix jun téen ococ tin chi' ba'alo'ob ma' utzi' wa ma' janalbe'eni'. 9Le t'aan j taal ca'ano' tu ya'alaj teen tu ca'a téen: Le ba'ax utzquinta'an tumen Kue' ma' a wa'alic wa kaas. 10Lela' óox téen úuchic, cu dzo'ocole' j na'acsa'ab ca'an tu ca'a téen. 11Ti' le súutuco' j kuch óox túul máaco'ob te j naj tu'ux yaneno', Cesarea u lukbalo'ob iquil taalico'ob u caxteno'ob. 12Quili'ich Pixane' tu ya'alaj teen ca xi'iquen yéetelo'ob jun óolal. J bino'ob xan tin wéetel seis sucu'uno'ob. Tuláacalo'on j ooco'on tu yotoch jun túul máac, 13máax tu tzicbaltaj to'one' bix tu yiljilac jun túul ángel wa'alacbal tu yotoch, ca j a'ala'ab ti': Túuxt máaco'ob tu caajil Jope u ti'al u t'aano'ob Simón, u láak u kaaba'e' Pedro, 14leti' cun a'alic teech bix je'el u páajtal yantal tech tocsajile', teech yéetel tuláacal a wotoch. 15Le ca jo'op' in t'aan yéetelo'obe', j taal Quili'ich Pixan tu yóokolo'ob je'el bix t óokol yáax chuune'. 16Ca j ka'aj túun teen ba'ax tu ya'alaj Yuumtzil: U jaajile' Juane' tu dzaj ocja' yéetel ja', ba'ale' te'exe' bíin dza'abac a wocja'ex yéetel Quili'ich Pixan. 17Wa Ku tu dzaj ti'ob le ba'ax u dzaamaj to'on máaxo'on dzo'oc c ocsaj óoltic Yuumtzil Jesucristo, ¿máaxen teen u ti'al in katic u beel Yuum Ku? 18Le sucu'uno'ob yano'ob Jerusaleno' le ca tu yu'ubajo'ob le ba'alo'oba', jéedzo'obe' ca tu qui'iqui' t'anto'ob Junab Ku, táan u ya'alico'ob: Bey túuno' Kue' dzo'oc u dzáic kex tuuculil tac ti' le máaxo'ob ma' judíobo' u ti'al ca yanac ti'ob cuxtal mina'an u xuul. 19Le ca j quíimsa'ab Estebane', jo'op' u ch'a'apachta'al xan le u láak ocsaj óolo'obo'. Dze'edzec ti'obe' yanchaj u bino'ob tac Fenicia, Chipre, yéetel Antioquía. Te'elo' tu tze'ectajo'ob le ma'alob péectzilo', chéen ti' le judíobo', ti' u láak máaco'obe' ma'. 20Ba'ale' dze'edzec ocsaj óolo'ob Chipreilo'ob yéetel Cireneilo'obe' j kucho'ob tu caajil Antioquíae' ca tu tze'ectajo'ob u ma'alob péectzil Jesús Yuumtzile' tac ti' le máaxo'ob ma' judíobo'. 21U páajtalil Yuumtzile' ti' yaan tu yéetelo'obe', bey túuno' ya'ab ti'obe' tu p'atajo'ob u úuchben ocsaj óolo'obe' ca tu yocsaj óolto'ob Yuumtzil. 22Le ca j kuch ojéeltbil le ba'alo'ob tumen u iglesiail Jerusalene', tu túuxtajo'ob Bernabé u ti'al ca xi'ic Antioquía. 23Le ca j kuch Bernabee' tu yilaj bix dzo'oc u qui'iqui' t'anta'alo'ob tumen Ku, ca jach qui'imacchaj u yóol. Ca tu tzolaj u xiquino'ob u ti'al ca u jéedzec u tuuculo'ob ti' Yuumtzil yéetel tuláacal u pucsi'ikalo'ob. 24Tumen Bernabee' jun túul j xiib utz, chuup yéetel Quili'ich Pixan yéetel ocsaj óolal. Bey túuno' ya'ab máaco'ob sutkaj u yóolo'ob ti' Yuumtzil. 25Cu dzo'ocol lela' Bernabe' j bin Tarzo u caxant Saulo; le ca tu nup táantaje' tu bisaj Antioquía; 26túulis jun ja'ab yanji'ob yéetel le iglesia te'elo', táan u ca'ansico'ob ya'abcach máaco'ob. Antioquía tu'ux yáax a'ala'ab Cristiano'ob ti' le j ocsaj óolo'obo'. 27Ti' le kiino'obo' dze'edzec aj bóobato'ob j bino'ob Antioquía, Jerusalén u lukbalo'ob. 28Jun túul ti' leti'obe', Agabo u kaaba'e' wa'alchaj ichil le sucu'uno'obo', tu yo'olal u sáasilil Quili'ich Pixane', tu ya'alaj yaan u taal jun p'éel nojoch wi'ij ti' le lu'umo', lela' tu jaajil j úuch tu kiinilo'ob nojoch j méektáan Claudio. 29U yocsaj óolilo'ob Antioquíae' tu tucultajo'ob u túuxtico'ob jun p'éel áantaj ti' le sucu'uno'ob cajacbalo'ob Judeaob, je'el buca'aj ca páatac u dzáic tu jujun túulilo'obe'. 30Bey tu beetilaco'ob, ca tu túuxtajo'ob jun p'éel ti'ibil óolal ti' u nuuquilo'ob u iglesiail Judea, lela' j bisa'ab tumen Bernabé yéetel Saulo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\