Hechos 25

1J kuch túun Festo u kam u jalachil. Cu dzo'ocol u máan óoxp' éel kiine' ca j luk Cesareae' ca j bin Jerusalén. 2Te'elo' u nuuctaquilo'ob le j kiino'ob yéetel u nuuctaquilo'ob le judíobo' tu tacajo'ob u pool Pablo ti'. 3Tu káatajo'ob ti' bey jun p'éel meyaj utze', ca u taas Pablo Jerusalén. U tuuculo'obe' u túuxtico'ob quiimsbil te j bejo'. 4Ba'ale' Festoe' tu núucaj ti'obe': Pabloe' kala'an Cesarea, táan in tucultic in bin te'elo' ichil jun p'íit kiino'ob. 5Le o'olale' le máaxo'ob ichile'ex yaan páajtalil ti'obe' unaj u bino'ob tin wéetel Cesarea. Wa le máac yaan u si'ipilo' cu páajtal a taquique'ex u pool. 6Festoe' ti'anji Jerusalén chéen ocho wa diez kiino'ob, cu dzo'ocole' j suunaj Cesarea. Tu jeel kiine' j culaj tu cúuchil u p'isóole' ca tu túuxtaj t'anbil Pablo. 7Le ca j ooc Pabloe' le judíob j luko'ob Jerusalén caj taalo'ob Cesareae' tu nadzuba'obe' ca jo'op' u taquico'ob u pool tu yo'olal ya'abcach nucuch ba'alo'ob, ba'ale' mix ba'al páajtji u ye'esico'ob wa jaaji'. 8Pablo túune' tu ya'alaj: Tene' ma' si'ipa'anen mix ti' u ya'almaj t'aan le judíobo', mix ti' kulnaji', mix ti' Cesar sipa'aneni'. 9Ba'ale' tumen Festo u káat p'áatal ma'alob tu táan le judíobo', tu káataj ti' Pablo: ¿A káat bin Jerusalén u ti'al ca in p'isóoltech te'elo'? 10Pabloe' tu núucaj: Ti' yanen tu cúuchil u p'isóol Cesare' tu'ux unaj in p'is óolta'al. Je'el bix ma'alob a wojelile', ma' sipa'anen ti' le judíobo'. 11Wa in beetmaj wa ba'ax cu najmatic in quiimsa'ale', ma' táan in púudzul ti' le quíimilo', ba'ale' wa ma' jaaj le ba'alo'obo'ob tu yo'olal ba'ax cu taquico'ob in poolo', mix máac cu páatal u kubiquen ti'ob. Quin káatic ca p'is óolta'aquen tumen César. 12Bey túuno', cu dzo'ocol u t'aan yéetel u j tzolxiquino'obe', Festoe' tu ya'alaj ti': Bey dzo'oc a káatic ca p'is óolta'aquech tumen Cesaro', yaan a bin tu táan César. 13Cu dzo'ocol u máan dze'edzec kiino'obe', ajaw Agripa yéetel Berenice' j bino'ob Cesarea u tzico'ob Festo. 14Tumen anji'ob ya'abcach kiino'ob te'elo', Festoe' tu tzicbaltaj ti' le ajaw ba'ax ucha'an yéetel Pablo, ca tu ya'alaj ti': Way yaan jun túul máac p'áat kala'an tumen Felix. 15Le ca j anjieen Jerusalene' u nuuctaquil le j kiino'obo' yéetel u ancianoil le judíobo' tu taco'ob teen u pool, táan u káatico'ob tene' ca in xot kinte. 16Tene' tin núucaj ti'obe' u jalachilo'ob Romae' ma' suucti'ob u xot kintico'ob mix máac wa ma' táanile' le máax cu ta'acal u poolo' ca u yilubáa yéetel le máaxo'ob taquic u poolo' u ti'al ca páatac u t'aan wa yaan ba'ax u káat u ya'alej. 17Le o'olale', le ca j taalo'ob waye', tu séebalquil tu jeel kiine' j culajen tu cúuchil in p'is óole' ca tin túuxtaj taasbil le máaco'. 18Ba'ale' le máaxo'ob j taalo'ob taquic u poolo' mix ba'al tu ya'alajo'ob ti' le ba'axo'ob tin tucultajo'. 19Chéen ba'ax tu ya'alajo'ob u ti'al u taquico'ob u poole' ba'alo'ob tu yo'olal u ocsaj óolo'ob yéetel tu yo'olal jun túul máac Jesús u kaaba', máax dzo'oc u quíimil, ba'ale' Pabloe' cu ya'alique' cuxa'an. 20Tumen tene' ma' in wojel ba'ax unaj in beetic ti' jun p'éel ba'al beya', tin káataj ti' Pablo wa u káat bin Jerusalén u ti'al ca p'isóolta'ac tu yo'olal le ba'alo'obo'. 21Ba'ale' tumen leti' tu káataj ca p'is óolta'ac tumen César Augustoe', tin wa'alaj ca ka'alac tac quéen páatac in túuxtic tu táan. 22Agripa túune' tu ya'alaj ti' Festo: Tac teen in káat in wu'uy le máaco'. Festoe' tu núucaj ti': Sáamal a wu'uyic. 23Tu jeel kiine', le ca j kucho'ob Agripa yéetel Berenice', j ooco'ob yéetel nojoch nonojbáil te j cúuchilo' yéetel u méektáano'ob le aj ba'atelo'obo', bey xan u táanilbe'en tatichilo'ob le caajo'. Festoe' tu túxtaj taasbil Pablo, 24cu dzo'ocole' tu ya'alaj: Ajaw Agripa yéetel tatiche'ex yane'ex way much'ucbale'exe' t éetele', je'el le máaca'. Ya'ab ti' le judíobo' dzo'oc u taquico'ob u pool Jerusalén bey xan way Cesareae', ma' tu jáawal u ya'alico'obe' unaj u quíimil. 25Ba'ale' tene' quin wilique' mix ba'al u beetmaj cu najmatic u quiimsa'al; ba'ale' tumen leti' tu káataj ca p'is óolta'ac tumen César Augustoe', in tucultmaj yaan in túuxtic tu táan. 26Tumen mix ba'al yaan in dzíibt ti' u tzicbe'enil César tu yo'olal, quin taasic ta táane'ex, yóokol tuláacale' ta táan, ajaw Agripa, u ti'al ca a káat u chi' u ti'al ca yanac ba'ax in dzíibte. 27Tumen quin tucultique' ma' ma'alob in túuxtic jun túul máac kala'ane', ma' in wa'alic ba'ax ti' cu ta'acal u pool.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\