Efesios 5

1Tumen te'ex u yaabilaj paalal Kue', il a wile'ex a béeytale'ex je'el bix leti'e'. 2Cuxlene'ex ich yaacunaj, je'el bix tu yaabiltilaco'on Cristo yéetel tu kubjubáa t o'olal, je'el bix jun túul j taman quiimsa'an yéetel dza'an ich qui'iboquil tu t'aan Kue'. 3Tumen te'ex u ti'ale'ex Kue', ma' unaj mix u ya'ala'al ichile'ex le nup kebano', mix jun p'éel u láak ba'al kaas wa u dzíibolal u niccunsa'al taakin. 4Ma' a wa'alique'ex ba'alo'ob subtzilo'ob, mix ba'alo'ob chéen cunelo'ob wa kaaso'ob, tumen le ba'alo'oba' mix ba'al u biilalo'ob; ba'axe' unaj a dzáique'ex nib óolal ti' Ku. 5Tumen a wojele'ex wa yaan máax cu nup kebantal, wa cu beetic ba'alo'ob kaastac, wa cu dzíiboltic u niccuntic taakine' (lela' queet yéetel u kulta'al le beetbil kuo'obo'), ma' tu páajtal u táacpajal ti' le ajawil u ti'al Cristo yéetel u ti'al Kuo'. 6Ma' a tu'usule'ex tumen mix máac yéetel chéen cunel t'aano'ob, tumen tu yo'olal le ba'alo'ob kaastaco'oba' cu taal u yaayaj jaadz Ku tu yóokol máaxo'ob ma' tu yu'ubico'ob u t'aano'. 7Ma' u yantal mix ba'al a wile'ex túun tu yéetelo'ob. 8Te'exe' cuxa'ane'ex ca'ach ich éekjoche'enil, ba'ale' beoraa', tu yo'olal nupa'ane'ex ti' Yuumtzile; cuxa'ane'ex ti' sáasilil. Xíimbalnene'ex je'el bix máaco'ob yano'ob ti' sáasile', 9tumen le sáasilo' cu dzáic utzil pucsi'ikal, jaaj bey xan jun p'éel toj cuxtal. 10Il a wil a canique'ex ba'ax utz tu táan Yuumtzil. 11Ma' u yantal mix ba'al a wile'ex yéetel le chéen cunel ba'alo'ob cu beetico'ob le máaxo'ob yano'ob ich éekjoche'enilo', ba'axe' jóokese'ex ti' sáasil. 12Tumen subtzil tac chéen u yúuchul t'aan tu yo'olal ba'ax cu mucul beetico'ob; 13ba'ale' le quéen e'esa'ac tuláacal ba'al tumen le sáasilo', tuláacal cu sáasiltal, tumen le sáasilo' cu chíicbesic tuláacal. 14Tu yo'olal lela' cu ya'ala'al: Aajen, teech táan a wenel; líiken ti' ichil le quimeno'obo', u ti'al ca u sáasilcuntech Cristo. 15Le o'olale', il a wile'ex bix a xíimbale'ex. Ma' a cuxtale'ex bey máaxo'ob mina'an u na'ato'obe' ba'ale' bey máaxo'ob yaan u na'ato'obe'. 16Ma' a chéen máansaj kiine'ex tumen kasa'an le kiino'obo'. 17Ma' a béeytale'ex bey ma' na'ate'; Il a wil a na'atique'ex ba'ax u káat Yuumtzil. 18Ma' a cáaltale'ex yéetel vino tumen lelo' cu bisic máac ti' sa'atalil; ba'ax unaje' a chu'upule'ex yéetel Quili'ich Pixan. 19t'aanene'ex ta baatzile'ex yéetel salmo'ob, himno'ob yéetel quili'ich kaayo'ob, kaaynene'ex yéetel qui'iqui' t'ante'ex Yuumtzil yéetel tuláacal a pucsi'ikale'ex. 20Mantadz dza'ex nib óolal ti' Ku le taatao' tu yo'olal tuláacal ba'alo'ob tu kaaba' c Yuumtzil Jesucristo. 21Paaclan yanaque'ex yáanal a páajtalile'ex ta baatzile'ex, tu yo'olal tziiquil ti' Cristo. 22Le atantzilo'obo' ca yanaco'ob tu yáanal u páajtalil u yíichamo'ob, bey je'el bix ti' Yuumtzile'. 23Tumen le íichamtzilo' u pool le atantzilo', bey je'el bix Cristo u pool le iglesiao'. Cristoe' leti' xan u tocsajil le iglesiao', lela' u wíinclil; 24ba'ale' bey je'el bix le iglesia ti' yaan tu yáanal u páajtalil Cristoo' bey xan le atantzilo'obo' unaj u yantal tu yáanal u páajtalil u yíichamo'ob ti' tuláacal ba'al. 25Íichamtzile'ex yaabilt a watane'ex bey je'el bix Cristo tu yaabiltaj le iglesiao' ca tu dzaj u cuxtal tu yo'olal. 26Lela' tu beetaje' u ti'al u quili'ichcuntic le iglesiao', yéetel u sajcuntic úuchic u p'o'ic yéetel ja', tu yo'olal le t'aano', 27u ti'al u dzáic tu táan leti' je'el bix jun p'éel iglesia nojbe'en, ma' wáawayil, mix ya'ayachil yéetel mix ba'al chica'an ti' lelo'oba', ba'ale' quili'ich yéetel x ma' si'ipilil. 28Le íichamtzilo'obo' unaj u yaabiltico'ob u yatano'ob, je'el bix u yaabiltico'ob u wíinclilo'obe'. Le máax u yaabilmaj u yatane' u yaabiltmajubáa leti'. 29Tumen mix máac cu p'ectic u wíinclil, ba'ale' cu tze'ectic yéetel cu canantic; bey u beetic Cristo yéetel le iglesiao'. 30to'on túune' u xéexet'alo'on u wíinclil, 31Tu yo'olal lela' le j xiibo' yaan u p'atic u taata yéetel u maamae' u ti'al u nupicubáa yéetel u yatan, tu ca'a túulalo'ob bíin béeychajco'ob bey jun túulili'e'. 32Lela' jun p'éel ta'acbil ba'al jach nojoch, tene' quin wa'alic lela' tu yo'olal Cristo yéetel u iglesia. 33Ba'ale' u káat u ya'al xane' cada jun túul ti' te'exe' u yaabilt u yatan je'el bix u yaabilticuba'e', yéetel le atantzilo' u tzic u yíicham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\