Hebreos 13

1Ma' u jáawal a yaabiltcaba'ex ta baatzile'ex je'el bix sucu'uno'obe'. 2Ma' u tu'ubul te'ex a kamique'ex ma'alob le máaxo'ob cu kuchulo'ob ta wotoche'exo', tumen tu yo'olal lela' yaan dze'edzec dzo'oc u kamico'ob ángelo'ob quex ma' tu yojéeltjo'obi'. 3Ka'ajse'ex le máaxo'ob kala'ano'obo', tuculte'ex bey kala'ane'ex tac te'ex un múuch' tu yéetelo'obe'. Tuculte'ex le máaxo'ob dzo'oc u loobilta'alo'obo', tumen te'exe' yaan te'ex xan jun p'éel wíinclil cu páajtal u mukyaj. 4Tuláacal ca u tziquilt le dzo'ocol beelo', yéetel ca u canant u nupicuba'ob ich quili'ichil le máaxo'ob dzoca'an u beelo'obo'; tumen Kue' bíin u p'is óolt le máaxo'ob cu nupkebano'obo' quex dzoca'an u beelo'ob, wa quex ma' dzoca'an u beelo'obi'. 5Ma' a yaabiltique'ex le taakino'; qui'imacchajac a wóole'ex yéetel le ba'ax yaan te'exo', tumen Kue' u ya'almaj: Mix bikin quin in p'atech mix quin in xúump'atech. 6Bey túuno' c páajtal c a'alic yéetel kub óolal: Yuumtzil máax áantiquen; ma' tin ch'a'ic sajaquil ti' ba'ax cu páajtal u beetic teen máac. 7Ka'ajse'ex le máaxo'ob tu nu'uctaj te'ex le bejo' yéetel tu tze'ectaj te'ex u t'aan Kuo'; tuculte'ex bix binic ti'ob ti' u cuxtalo'obe' ca a quete'ex u yocsaj óolalo'ob. 8Jesucristoe' láili' leti' jo'ol je'ac, bejela'e' yéetel mantadz. 9Ma' a cha'ique'ex a bisa'ale'ex tu yo'olal jejeláas ca'ansajo'ob ma' kaj óola'ano'obi'. Asab ma'alob ca u kam c pucsi'ikal páajtalil ti' u siibal utzil Ku, ma' ti' tzolbe'en t'aano'ob tu yóokol janalo'obi'; tumen le tzolbe'en t'aano'oba' jun puli' ma' tu dzáajo'ob mix jun p'éel utz ti' le máaxo'ob j bino'ob tu paacho'. 10To'one' yaan to'on jun p'éel u cúuchil quiimsbil siibal tu'ux ma' tu páajtal u janalo'ob u aj kiinilo'ob le úuchben kulnajo'. 11Tumen le nojoch aj kiino' cu yocsic u ki'ikel le ba'alche'ob ti' le jach Quili'ich Cúuchilo', je'el bix jun p'éel siibal u ti'al u lukesic le kebano', ba'ale' u wíinclil le ba'alche'obo' cu tóoca'al paachil ti' le cajtalilo'. 12Bey xan Jesús tu mukyajtaj le quíimilo' paachil ti' le caajo', u ti'al u quili'ichcuntic máaco'ob tu yo'olal u ki'ikel. 13Co'ox jóokol túun tac tu'ux yaan Jesús tu paachil le cajtalilo' u ti'al c mukyajtic le yaayaj óolal tu mukyajtajo'. 14Tumen way yóokolcaabe' mina'an to'on mix jun p'éel caaj ca p'áatac u ti'al kiino'ob mina'an u xuul, ba'ale' táan c caxantic le caaj bíin taalaco'. 15Le o'olale' unaj c qui'iqui' t'antic mantadz ku tu yo'olal Jesucristo. Le qui'iqui' t'aana' leti' le siibal unaj dzáico'. ¡Co'ox túun qui'iqui' t'antic u kaaba' yéetel c chi'! 16Yéetel ma' u tu'ubul te'ex a beetique'ex utz yéetel a paaclan áanticaba'ex; tumen lelo'oba' leti' le siibalo'ob utz tu t'aan Kuo'. 17U'uye'ex u t'aan le máaxo'ob nu'uctic te'ex le bejo' yéetel anene'ex yáanal u páajtalilo'ob; tumen leti'ob máaxo'ob canantic a pixane'ex, tumen a wojele'exe' leti'obe' yaan u ya'alico'ob ti' Ku ba'ax meyajilo'ob tu beetajo'ob. Il a wile'ex ca páatac u beetico'ob le meyajo' yéetel qui'imac óolal ma' yéetel yaayaj óolali', tumen lela' mix jun p'éel utz je'el u taasic te'exe'. 18Payalchi'inene'ex t o'olal, tumen ma'alob c ojéelile' jach jeedzel u yanil c tuucul, tumen c káat xíimbal ma'alob ti' tuláacal ba'al. 19Quin káat óoltic ca payalchi'inaque'ex jach ya'ab tu yo'olal ca u yóolt Ku ca suunaquen antal ta wéetele'ex séeba'an. 20U Kuil jéedzel óolal, máax tu ca'a púut cuxquintaj c Yuumtzil Jesucristo, le u nojoch aj canan taman le j tamano'obo', tu yo'olal u ki'ikel le nup t'aan mina'an u xuulo', 21ca u nu'ucte'ex ma'alob u ti'al tuláacal utzil meyaj, u ti'al ca a beete'ex ba'ax u káat leti'; yéetel ca u beet leti' ti' tuláacalo'one' le ba'ax utz tu t'aane' tu yo'olal Jesucristo. ¡Nojbe'enil ti' Cristo u ti'al kiino'ob mina'an u xuul! Amén. 22Sucu'une'ex, quin káat óoltic te'ex ca a kame'ex yéetel chuca'an óolal le tzol xiquino'oba', tumen jun p'íit le dzíib quin túuxtic te'exa'. 23Ojéelte'exe' c sucu'un Timoteoe' dzo'oc u jáalkabta'al; wa cu séeb kuchule', yaan in bisic tin wéetel quéen xi'iquen in wile'ex. 24Tziquil t'ante'ex tuláacal le máaxo'ob nu'uctic a beele'exo', bey xan túuláacal le j ocsaj óolo'obo'. Le máaxo'ob yano'ob Italiao' cu túuxtico'ob te'ex tziiquil t'aano'ob. 25U siibal utzil Ku ca yanac ta wéetele'ex tuláacale'ex. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\