San Juan 10

1Tu jaajil, tu jaajil, quin wa'alic ti' te'ex, le máax ma' tu yocol tu jool najil tu'ux cu ka'alal j tamano'obe', ba'ale' cu yocol táanxel tu'uxe', jun túul j ocol yéetel loolob máac. 2Ba'ale' le máax cu yocol tu jool najile' leti' le máax canantic le j tamano'obo'. 3Le j canan jool najo' cu je'ic le jool naj ti'o' u ti'al ca ococ, bey xan le j tamano'obo' cu kaj óoltico'ob u t'aan. Cu t'anic u j tamano'ob yéetel u kaaba'ob u ti'al u jóokesico'ob. 4Cu dzo'ocol u jóokesic tuláacal u j tamano'obe' cu xíimbal táanil ti'ob; le j tamano'obo' cu bino'ob tu paach tumen u kaj óolo'ob u t'aan. 5Ba'ale' ma' tu bino'ob tu paach jun túul máac ma' u kaj óolo'obi'; ba'ax cu beetico'obe' cu púudzulo'ob ti', tumen ma' u kaj óolo'ob u t'aan yaanal máaqui'. 6Jesuse' tu ya'alaj ti'ob le queet t'aana', ba'ale' leti'obe' ma' tu na'atajo'ob ba'ax tu jo'oltaj u ya'ali'. 7Jesuse' tu ca'a a'alaj ti'ob túun: Tu jaajil, tu jaajil quin wa'alic ti' te'ex: Teen le jool naj tu'ux cu yocol le j tamano'obo'. 8tuláacal le j taalo'ob táanil ti' tene' j oocolo'ob yéetel loolob máaco'ob, ba'ale' ma' u'uya'ab u t'aano'ob tumen le j tamano'obo'. 9Teen le jool najo'; le máax cu yocol ti' tene' bíin to'ococ, yéetel bíin béeychajac je'el bix jun túul j taman cu yocol yéetel cu jóokol u ti'al u caxtic u janal. 10Le j oocolo' chéen cu taal u ti'al oocol, quiimsaj yéetel xu'ulsaj, ba'ale' tene' taalaja'anen u ti'al ca yanac cuxtal ti'ob, cuxtal ca jach ya'abac ti'ob. 11Teen le ma'alob aj canan tamano'. Le ma'alob aj canan tamano' cu dzáic u cuxtal tu yo'olal u j tamano'ob. 12Ba'ale' le máax cu meyaj chéen tu yo'olal le bo'olalo', le quéen u yil u taal le kaakas ba'alche'o' cu p'atic le j tamano'obo' u ti'al u púudzul, tumen ma' leti' le aj canan tamano' yéetel le j tamano'obo' ma' u ti'ali'. Bey túuno' le kaakas ba'alche'o' cu jáanpaytic yéetel cu t'i'it'besic le j tamano'obo'. 13Le máaca' cu púudzul tumen chéen cu meyaj tu yo'olal le bo'olalo', u ti'al leti'e' mixba'al le j tamano'obo'. 14Teen le ma'alob aj canan tamano'. In kaj óol in tamano'ob, le in ti'alo'obo' u kaj óoleno'ob xan, 15je'el bix in Taata u kaj óoleno', yéetel in kaj óol in Taatao'. Tene' quin dzáic in cuxtal tu yo'olal le j tamano'obo'. 16Yaan teen xan u láak j tamano'ob mina'ano'ob ti' le cúuchila': yaan in taasico'ob xan. Leti'obe' yaan u yu'ubico'ob in t'aan, yaan u yantal jun p'éelili' u múuch'ul j tamano'ob yéetel jun túulili' aj canan taman. 17Le Taatao' u yaamaen tumen quin dzáic in cuxtal u ti'al in kamic tu ca'a téen. 18Mix máac cu lukesic in cuxtal ba'ale' teen dzáic tu juunal in wóolal. Yaan teen páajtalil in dzáic bey xan yaan teen páajtalil u ti'al in kamic tu ca'a téen. Bey tu ya'aljilac teen in Taata. 19Le judíobo' le ca tu yu'ubajo'ob le t'aano'oba' tu jatzuba'ob tu ca'a téen. 20Ya'ab ichilo'obe' tu ya'alajo'ob: Yaan jun túul kaakas pixan ti' yéetel choco u pool. ¿Ba'axten ca wu'uyique'ex u t'aan? 21Ba'ale' u láako'obe' tu ya'alajo'ob: Mix máac ca yanac jun túul kaakas pixan ti' cu páajtal u t'aan beya'. ¿Cu páajtal wa jun túul kaakas pixan u dzáic u paacat le ch'óopo'obo'? 22U kiinilo'ob que'elil, táan túun u kiinbesa'al Jerusalene' u kiinil cáajic u kulta'al Yuum Ku te j kulnajo'. 23Táan u xíimbal Jesús te j kulnajo' ti' u Portalil Salomón 24ca bakpachta'ab tumen le judíobo' ca tu káat chi'ito'ob ti': ¿Tac ba'ax kiin can a p'ato'on yéetel ca'a p'éel óolal? Wa teech le Cristoo' a'al to'on tu jaajil a wóol jun puli'. 25Jesuse' tu núucaj ti'ob: Dzo'oc in wa'alic ti' te'ex, ba'ale' ma' ta wocsaj óolte'exi'. Le meyajo'ob quin beetic tu yo'olal u páajtalil in Taatae' jach sáasil u t'aano'ob tin wo'olal. 26Ba'ale' te'exe' ma' ta wocsaj óolale'ex tumen ma' in j tamane'exi', je'el bix tin wa'alaj te'exo'. 27In tamano'obe' cu kaj óoltico'ob in t'aan, tene' in kaj óolo'ob yéetel cu taalo'ob tin paach. 28Teen dzáic cuxtal mina'an u xuul ti'ob, mix bikin bíin quíimico'ob, yéetel ma' bíin jáanpayta'aco'ob tin kab tumen mix máaqui'. 29Dza'ano'ob ti' teen tumen in Taata, leti'e' mas nojoch ti' tuláacal, mix máac cu páajtal u jáanpaytico'ob tu kab leti'. 30Teen yéetel le Taatao' jun túulili'on. 31Le judíobo' tu ch'a'ajo'ob tuunich tu ca'a téen u ti'al u muruxtuntico'ob Jesús. 32Jesuse' tu ya'alaj túun ti'ob: Dzo'oc in beetic ya'ab ba'alo'ob ma'alobtac ta táane'ex yéetel u páajtalil in Taata. ¿Tu yo'olal máacalmáac ti' le ba'alo'ob can a muruxtuntene'exo'? 33Le judíobo' tu núucajo'ob ti': Ma' táan c muruxtuntiquech tu yo'olal mix jun p'éel ma'alob ba'al a beetmaj, ba'ale' tumen dzo'oc a wa'alic ba'al ti' Yuum Ku. Teche' chéen jun túul máaquech, ba'ale' táan a beetcabáa Kuil. 34Jesuse' tu ya'alaj túun ti'ob: Ti' a wa'almaj t'aane'exe' dzíiba'ane' Kue' tu ya'alaj: Te'exe' kue'ex. 35C ojel ma' tu páajtal u mixba'alcunta'al ba'ax cu ya'alic le Quili'ich Dzíibo'obo'; Kue' tu ya'alaj kuo'ob le máaxo'ob tu kamajo'ob u t'aano'. 36Wa Ku tu jun páaycunten ca tu túuxtajen yóokolcaabe', ¿bix je'el u páajtal a wa'alique'ex táan in wa'alic ba'al ti' Ku tumen tin wa'alaj: Tene' u Paalen Ku? 37Wa ma' tin beetic le ba'alo'ob cu beetic in Taatae' ma' a wocsaj óoltiquene'ex. 38Ba'ale' wa táan in beetique', quex ma' a wocsaj óoltiquene'exe' ocsaj óolte'ex le ba'alo'ob quin beetico', u ti'al ca a wojéelte'ex jun puli'e' le Taatao' ti' yaan ti' tene', yéetel tene' ti' yanen ti' le Taatao'. 39Tu yóoltajo'ob tu ca'a téen u mach u biso'ob, ba'ale' Jesuse' púudz ti'ob. 40Jesuse' j suunaj túun tu lakin u áalcab ja'il Jordán ca j p'at te'elo', ti' le cúuchil tu'ux dza'ab ocja' tumen Juano'. 41Ya'abcach máaco'ob bin ilic ca tu ya'alajo'ob: Tu jaajile' quex Juan ma' tu beetaj mix jun p'éel nojoch chíiculale', jaaj tuláacal ba'ax tu ya'alaj tu yo'olal le máaca'. 42Ya'ab máaco'ob tu yocsaj óolto'ob Jesús ti' le cúuchilo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\