San Juan 14

1Ma' u jach sa'atal a wóole'ex. A wocsmaj a wóole'ex ti' Kue' ocs a wóole'ex xan ti' teen. 2Tu yotoch in Taatae' yaan ya'abcach cúuchilo'ob tu'ux cu yúuchul cajtal. Wa ma' bey anilo', tene' dzo'oc in wa'alic ti' te'exe'. Bey túuno' bin in ca'aj in nu'uct jun p'éel cúuchil a ti'al te'ex. 3Cu dzo'ocol in bin yéetel in nu'uctic te'ex jun p'éel cúuchile' yaan in suut tu ca'a téen u ti'al ca in bise'ex tin wéetel, u ti'al ca yanaque'ex ti' le cúuchil tu'ux quin wantal teno'. 4Te'exe' a wojele'ex tu'ux quin bin yéetel a wojele'ex u bejil. 5Tomase' tu ya'alaj ti': Yuumtzil, ma' c ojel tu'ux ca bini' ¿Bix je'el u páajtal c ojéeltic u bejile'? 6Jesuse' tu núucaj ti': Teen le bejo', teen le jaajo' yéetel teen le cuxtalo'. Chéen tin wo'olale' cu páajtal u taal máac ti' le Taatao'. 7Wa ca kaj óoltiquene'exe' bey xan ca kaj óoltique'ex in Taata. Beora' dzo'oc a kaj óoltique'ex tumen táan a wilique'ex. 8Felipe' tu ya'alaj túun ti': Yuumtzil, e'es to'on le taatáo, yéetel lelo' cu qui'imactal c óol. 9Jesuse' tu núucaj ti': Felipe, buca'aj kiin yanaquen ta wéetele'ex ¿ma' páatac wa a kaj óoltiqueni'? Le máax cu yilquen tene' cu yilic le Taatao', ¿Ba'axten túun ca káatic teen ca in we'es te'ex le Taatao'? 10¿Ma' ta wocsaj óoltic wa ti' yanen ti' le Taatao' Yéetel le Taatao' ti' yaan ti' tene'? Le ba'alo'ob quin wa'alic ti' te'exa' ma' táan in wa'alic tu juunal in wóoli'. Le Taata cuxa'an teno', leti' máax cu meyaj. 11Ocsaj óolte'ex tene' ti' yanen ti' le Taatao' bey xan le Taatao' ti' yaan ti' tene'. Wa ma' ta wocsaj óoltique'ex lela', ocsaj óoltene'ex tu yo'olal ba'ax quin beetic. 12Tu jaajil, tu jaajil quin wa'alic ti' te'ex, le máax ocsaj óoltiquene' yaan u beetic xan le ba'alo'ob quin beetico', ba'alo'ob mas nuuctac cun u beete, tumen tene' táan in bin tu'ux yaan le Taatao'. 13Tuláacal ba'ax ca a káate'ex tin kaaba'e' bíin in beete, u ti'al ca e'esa'ac u nojbe'enil le Taatao' tumen le Paalo'. 14Tene' bíin in beet je'el ba'alac ca káate'ex tin kaaba'e'. 15Wa a yaabiltmaene'exe' dzo'ocbese'ex in wa'almaj t'aano'ob. 16Teen túune' yaan in káat óoltic ti' le Taatao' ca u túuxt ti' te'ex u láak máax áantique'ex yéetel u dzáic a wóole'ex, u ti'al ca yanac mantadz ta wéetele'ex: 17u Pixanil le jaajo', le máaxo'ob yóokolcaabilo'obo' ma' tu páajtal u kamico'ob, tumen ma' tu yilico'ob mix u kaj óolo'obi'. Ba'ale' te'exe' a kaj óole'ex tumen leti'e' ti' yaan ta wéetele'ex yéetel yaan u p'áatal mantadz ti' te'ex. 18Ma' táan in xúump'attique'ex. Yaan in suut u ti'al c yanaquen ta wéetele'ex. 19Ichil jun p'íit kiine' ma' tin ilbil tumen máaco'ob, ba'ale' te'exe' yaan a wiliquene'ex; tumen cuxa'anen tene', te'exe' yaan a cuxtale'ex xan. 20Ti' le kiino; te'exe' yaan a kaj óoltique'ex tene' ti' yanen ti' in Taatae', te'exe' ti' yane'ex ti' tene' yéetel tene' ti' yanen ti' te'exe'. 21Le máax u yojel yéetel cu dzo'ocbesic in wa'almaj t'aano'obe' táan u ye'esic jach tu jaajil u yaamaen. In Taatae' yaan u yaabiltic le máax u yaamaene', teen xane' yaan in yaabiltic yéetel yaan in we'esiquimbáa ti'. 22Judas ma' Iscarioteil tu ya'alaj ti': Yuumtzil ¿Ba'axten can a we'esabáa ti' to'on, ba'ale' ma' ti' u máaquilo'ob yóokolcaabi'? 23Jesuse' tu núucaj ti': Le máax u yaabiltmaene' cu dzo'ocbesic ba'ax quin wa'alic. Bíin yaabilta'ac tumen in Taata, in Taata yéetel tene' bíin taalaco'on cuxtal tu yéetel. 24Le máax ma' u yaabiltmaene' ma' tu dzo'ocbesic ba'ax quin wa'alic. Le t'aan ca wu'uyque'exa' ma' in ti'ali', u ti'al le Taata máax túuxteno'. 25Táan in wa'alic te'ex tuláacal le ba'alo'oba' ca'aliquil ti' yanen ta wéetele'exe'. 26Ba'ale' le Quili'ich Pixan cun u túuxt le Taata tin kaaba'o', u ti'al ca u yáante'ex yéetel u dzáic a wóole'exe', leti' cun u ca'ans te'ex tuláacal ba'al, yéetel yaan u ka'ajsic te'ex tuláacal le ba'alo'ob dzo'oc in wa'alic te'exo'. 27Táan in bin, p'áatene'ex ich jéedzel. In jéedzel quin dzáic ti' te'ex. Ba'ale' ma' táan in dzáic je'el bix cu dzáic jéedzel le máaxo'ob yóokolcaabilo'. Ma' u sa'atal a wóole'ex mix a sajactale'ex. 28Dzo'oc a wu'uyique'ex in wa'alic táan in bin yéetel yaan in suut u ti'al ca yanaquen ta wéetele'ex tu ca'a téen. Wa tu jaajil a yaabiltmaene'exe' dzo'oc ca'ach u qui'imactal a wóole'ex le ca ta wojéeltaje'ex táan in bin ti' le Taatao', tumen leti'e' mas nojoch ti' teen. 29Táan in wa'alic te'ex lela' ma'ili' úuchuque', beyo' le quéen úuchuque' ca wocsaj óolte'ex. 30Ma' ya'ab t'aan quin in beet ta wéetele'exi, tumen táan u taal le máax cu tusbel way yóokolcaabe', quex mina'an mix jun p'íit páajtalil ti' tin wóokol. 31Bey unaj, u ti'al ca u yojéelt yóokolcaabe' tene' in yaabiltmaj le Taatao' yéetel táan in beetic le ba'ax tu ya'alaj ca in beeto'. Líikene'ex. Co'one'ex lukul waye'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\