San Juan 16

1Quin wa'alic ti' te'ex le ba'alo'oba' u ti'al ma' u lúubul a wóole'ex. 2Yaan a jóoksa'ale'ex ti' le sinagogaobo', yéetel bíin kuchuc u kiinil le quéen quíimsa'aque'ex tumen wa máaxe' bíin u tucult táan u meyajtic Ku beyo'. 3Lela' yaan u beetico'ob tumen ma' u kaj óolto'ob mix le Taatao' mix teen. 4Quin wa'alic ti' te'ex lela', u ti'al beyo', le quéen úuchuque' ca ka'ajac te'ex dzo'oc in wa'alic ti' te'ex. Lela' ma' tin wa'alaj ti' te'ex tu yáax chuni' tumen ti' yaanen ca'ach ta wéetele'exe'. 5Ba'ale' beora' táan in bin u ti'al in wantal yéetel máax túuxten, ba'ale' mix jun túul ti' te'ex cu katic teen tu'ux quin bin; 6chéen dzo'oc u okomtal a wóole'ex tumen tin wa'alaj ti' te'ex le ba'alo'oba'. 7Tene' quin wa'alic ti' te'ex u jaajil, asab ma'alob a ti'al te'ex ca xi'iquen. Tumen wa ma' tin bine' ma' túun taal u ti'al antal ta wéetele'ex le máax áantique'ex yéetel cu dzáic a wóole'exo', ba'ale' wa quin bine' yaan in túuxtic. 8Le quéen taalaque' yaan u beetic u kaj óoltic u máaquilo'ob yóokolcaabe' yaan u kebano'ob, yaan xan jun p'éel ma'alob bej, yéetel Ku xan cun p'is óoltico'ob. 9Leti'obe' j kebano'ob tumen ma' táan u yocsaj óoltiqueno'ob. 10Yaan u kaj óoltico'ob máacalmáac le ma'alob bejo' tumen tene' táan in bin tac tu'ux yaan le Taatao', yéetel ma' bíin a wilene'exi'. 11Yéetel yaan u kaj óoltico'ob u p'is óolal Ku tumen dzo'oc u xot kinta'al le máax cu tusbel way yóokolcaaba'. 12Ya'ab u láak ba'alo'ob yaan u ti'al in wa'al te'ex, ba'ale' ma' táan u páajtal a na'atique'ex beora'. 13Le quéen taalac u Pixan le jaajo' leti' cun ca'ansic te'ex tuláacal le jaajo', tumen ma' túun t'aan tu juunal yóol, ba'ale' yaan u ya'alic tuláacal le ba'ax cun u yu'ube' yéetel yaan u beetic a wojéeltique'ex tuláacal le ba'alo'ob bíin úuchuco'. 14Leti'e' yaan u nojbe'encuntiquen tumen yaan u kamic ba'ax in ti'ale', u ti'al u dzáic a wojéelte'ex. 15Tuláacal ba'ax yaan ti' le Taatao' in ti'al xan, le o'olal tin wa'alaj yaan u kamic le Pixan ba'ax in ti'alo' u ti'al u dzáic a wojéelte'ex. 16Ichil jun p'íit kiine' ma' bíin a wilene'exi', ba'ale' le quéen máanac u láak jun p'íit kiine' bíin a wilene'ex tu ca'a téen, tumen tene' táan in bin tac tu'ux yaan le Taatao'. 17Dze'edzec túun ti' u aj canbalo'obe' tu káat chi'ito'ob tu baatzilo'ob: ¿Ba'ax u káat u ya'al lela'? Cu ya'alic ti' to'one': Ichil jun p'íit kiine' ma' bíin a wilene'exi', ba'ale' le quéen máanac u láak jun p'íit kiine' bíin a wilene'ex tu ca'a téen tumen tene' táan in bin tu'ux yaan le Taatao. 18¿Ba'ax u káat u ya'al Ichil jun p'íit kiin? Ma' táan c na'atic ba'ax cu ya'alic. 19Jesuse' tu kaj óoltaj yaan ba'ax u káat u káato'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: Tene' tin wa'alaj ti' te'exe' ichil jun p'íit kiine' ma' bíin a wilene'exi', ba'ale' le quéen máanac u láak jun p'íit kiine' bíin a wilene'ex tu ca'a téen. ¿Leti' wa le ca káatique'ex ta baatzile'exo'? 20Tu jaajil, tu jaajil quin wa'alic ti' te'exe' yaan a wokole'ex yéetel yaan u yantal te'ex yaayaj óolal, ba'ale' u máaquilo'ob yóokolcaabe' yaan u qui'imacchajal u yóolo'ob. Bey túuno', quex yaan te'ex yaayaj óolale', a yaayaj óolale'exe' yaan u suut qui'imac óolalil. 21Le quéen kuchuc u kiinil u síijsaj jun túul co'olele' cu mukyaj tumen dzo'oc u kuchul u kiinil u ki'inamtal; ba'ale' cu dzo'ocol u síijil le chaan palo' ma' táan u ka'ajal ti' u ki'inamil tu yo'olal u qui'imac óolalil iquil síijic jun túul chaan pal way yóokolcaabe'. 22Bey xan te'ex táan a mukyaje'ex beora', ba'ale' yaan in suut in wile'ex; le quéen suunaquene' yaan u chu'upul a pucsi'ikale'ex yéetel qui'imac óolal, jun p'éel qui'imac óolal mix máac cun páajtal u lukesic te'ex. 23Ti' le kiino' mixba'al can a káate'ex ti' teen. Tu jaajil, tu jaajil quin wa'alic ti' te'ex, tuláacal ba'ax ca a káate'ex tin kaaba' ti' le Taatao', bíin u dzáa te'ex. 24Tac beora' mix ba'al a káate'ex tin kaaba'; káate'ex ca a kame'ex, u ti'al ca chu'upuc a pucsi'ikale'ex yéetel qui'imac óolal. 25Dzo'oc in wa'alic te'ex le ba'alo'oba' ichil queet t'aano'ob, ba'ale' yaan u taal u kiinil in t'aan ta wéetele'ex x ma' queet t'aanilo'ob, tumen jach t'áalcab bíin t'aanaquen ta wéetele'ex tu yo'olal le Taatao'. 26Ti' le kiino' te'exe' bíin káat óolnaque'ex tin kaaba'. Ma' táan in wa'alic ti' te'ex wa bíin káat óolnaquen ta wo'olale'ex ti' le Taatao', 27tumen le Taatao' u yaabiltma'ex. U yaabiltma'ex tumen te'exe' a yaabiltmaene'ex yéetel dzo'oc a wocsaj óoltique'ex ti' Ku taalaja'anen. 28Ti' u táan le Taatao' jóoken u ti'al in taal way yóokolcaabe', ba'ale' beora' táan in p'atic le yóokolcaaba' u ti'al in suut ti' le Taatao'. 29U aj canbalo'obe' tu ya'alajo'ob túun ti': Beora' jach t'áalcab a t'aan, x ma' queet t'aanilo'ob. 30Beora' táan c ilique' a wojel tuláacal ba'al, ma' kaabéet ca káatac a chi' tumen mix máaqui'. Le o'olale' c ocsaj óoltic ti' Ku taalaja'anech. 31Jesuse' tu núucaj ti'ob: ¿Bey túuno' beora' ca wocsaj óolale'ex? 32Táan u taal u kiinil, lela' dzo'oc u kuchul, le quéen t'i'it'besa'aque'ex jujun túulil táanxel tzéelilo'ob, yéetel yaan a p'atiquene'ex tin juunal. Ba'ale' ma' tin juunal in wanili', tumen le Taatao' ti' yaan tin wéetele'. 33Táan in wa'alic ti' te'ex tuláacal le ba'alo'oba' u ti'al ca yanac ti' te'ex jéedzel le quéen a nupaba'ex ti' teen. Ti' le yóokolcaabo' te'exe' yaan a mukyaje'ex, ba'ale' yanac a wóole'ex, tumen tene' dzo'oc in dzáanche'etic yóokolcaab.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\