San Juan 9

1Ca'aliquil táan u máan Jesuse' tu yilaj jun túul máac ch'óop síijic. 2U aj ca'anbesajo'ob túune' tu káat chi'ito'ob ti': Aj ca'anbesaj ¿Ba'axten ch'óop síijic le máaca'? ¿Tu yo'olal u keban u taataob, wa tu yo'olal u keban leti'? 3Jesuse' tu núucaj ti'ob: Ma' tu yo'olal u kebani' mix tu yo'olal u keban u taataobi'. Ba'ale' j úuch lela' u ti'al ca chíicbesa'ac ti' leti'e' le ba'ax cu páajtal u beetic Kue'. 4Ca'aliquil yéetel kiine', tene' yaan in beetic u meyaj le máax túuxteno', tumen táan u taal le áakabo' quéen p'áatac mix máac cu páajtal u meyaj. 5Ca'aliquil ti' yanen way yóokolcaabe', teen u sáasil yóokolcaab. 6Cu dzo'ocol u ya'alic lela', Jesuse' j túubnaj lu'um, ca tu beetaj jun p'íit luk yéetel le túubo', ca tu ji'ikabtaj tu yich le ch'óopo'. 7Ca tu ya'alaj ti': Xeen a p'o'abáa tu cúuchil u ja'il Siloé, jun p'éel kaaba' u káat u ya'ale' Túuxta'an. Le ch'óopo' j bini' ca tu p'o'ojubáa; le ca suunaje' cu páajtal u paacat. 8Le caja'ano'ob naadzo' yéetel le máaxo'ob u yilmajo'ob ch'óope tu ya'alajo'ob: ¿Ma' wa leti' le máax cu cutal ca'ach u káat siibalo'obe'? 9Yaan dze'edzec cu ya'alique': Bey leti'. U láako'obe' cu ya'alico'obe': Ma' leti'i, ba'ale' chica'an ti'. Ba'ale' le máaco' tu ya'alaj: Bey, leti'en. 10Ca tu káatajo'ob ti': ¿Bix yanil cu páajtal a paacat? 11Leti'e' tu núucaj: Le máac Jesús u kaaba'e' tu beetaj luk, ca tu ji'ikabtaj tin wich ca tu ya'alaj teen: Xeen tu cúuchil u ja'il Siloé ca a p'o'abáa. J binen túun, le ca tin p'o'inbae' ca j páatji' in paacat. 12Káata'ab túun ti': ¿Tu'ux yaan le máaco'? Leti'e' tu ya'alaj ti'ob: Ma' in wojeli'. 13J bisa'ab túun le máac ch'óop ca'acho' tu táan le fariseobo'. 14Ba'ale' le kiin tu beetaj le luk ca tu dzáa u toj óolal le j ch'óopo' ti' u kiinil sábado. 15Tu ca'a káato'ob túun le fariseob ti' le máaco' bix yanil cu páajtal u paacat. Leti'e' tu ya'alaj ti'ob: tu dzáa luk tin wicho'ob ca tin p'o'inbáa, bejela'e' quin paacat. 16Dze'edzec túun ti' le fariseobo' tu ya'alajo'ob: Le máac tu beetaj lela' ma' ti' Ku taalaja'ani, tumen ma' tu kiinbesic sábadoi. Ba'ale' u láako'obe' tu ya'alajo'ob: ¿Bix je'el u páajtal u beetic le nucuch chíiculalo'ob wa jun túul keban máac? Ca yanji' jatzlantáambail ichilo'ob. 17Ca tu ca'a káato'ob ti' le máac ch'óop ca'acho': ¿Teche', ba'ax ca wa'alic tu yo'olal le máac tu dzaj ti' teech u sáasil a wicho'? Leti'e' tu ya'alaj: Tene' quin wa'alique' jun túul aj bóobat. 18Ba'ale' le judíobo' ma' u káat u yocsaj óolto'ob wa tu jaajil ch'óop síijic le máaco' yéetel cu páajtal u paacat bejela'e', ca tu t'anajo'ob u taataob le máac ch'óop ca'acho' 19ca tu káat chi'ito'ob ti'ob: ¿Leti' wa le a paal ca wa'alique'ex ch'óop síijica? ¿Bix yanil cu páajtal u paacat bejela'e'? 20Le taatatzilo'obo' tu núucajo'ob: To'one; c ojel c paal lela' yéetel ch'óop síijic, 21ba'ale' ma' c ojel bix yanil cu páajtal u paacat bejela'e', mix c ojel máax dzac u yichi'. Káate'ex ti', dzo'oc u nojoch máactal, leti' je'el u páajtal u ya'alic te'exe'. 22U taataobe' tu ya'alajo'ob lela' tumen sajaco'ob, Tumen le judíobo' dzo'oc u múuch' tucultico'obe' u jóoksico'ob ti' le sinagogao' je'el máax ca u ya'al Jesús le Cristoo'. 23Le o'olale' u taataobe' tu ya'alajo'ob: Káate'ex ti', tumen dzo'oc u nojoch máactal. 24Le judíob túuno' tu ca'a t'aano'ob le máac ch'óop ca'acho' ca tu ya'alajo'ob ti': A'al to'on u jaajil tu táan Ku, to'one' c ojel j keban le máaco'. 25Leti' túune' tu núucaj ti'ob: Tene' ma' in wojel wa j kebani' wa ma'. Chéen jun p'éel ba'al in wojel tene' ch'óopen ca'achi, bejela'e' quin paacat. 26Tu káatajo'ob ti' tu ca'a téen: ¿Ba'ax tu beetaj teech? ¿Bix tu beetil u ti'al u dzáic teech u sáasil a wich? 27Tu núucaj ti'ob: Dzo'oc in wa'alic ti' te'ex, ba'ale' ma' ta wóoltaj a wu'uye'exi'; ¿Ba'ax teen a káate'ex ca in wa'al tu ca'a téen? ¿A káate'ex xan a beetaba'ex u aj canbalo'ob? 28Tu loolob t'antajo'ob túun ca tu ya'a'lajo'ob ti': Teche' u aj canbalech le máaco', ba'ale' to'one' u aj canbalo'on Moisés. 29To'one' c ojel Kue' t'aanaj yéetel Moisés, ba'ale' lela' mix c ojel tu'uxili'. 30Le máac túuno' tu núucaj ti'ob: ¡Jach jela'an le ba'ax ca wa'alique'exa'! te'exe' ma' a wojele'ex tu'uxili', cu dzo'ocole' ti' tene' tu dzáa in paacat. 31jach ma'alob c ojlil Kue' ma' tu yu'ubic le j keban máaco'obo', chéen cu yu'ubic le máaxo'ob tziquico' yéetel cu beetico'ob ba'ax u káati'. 32Ti' buca'aj kiin cáajac yóokolcaabe' mix jun téen u'uya'ac u dza'abal u sáasil u paacat jun túul máac ch'óop síijic. 33Wa le máac ma' taalaja'an ti' Kua', mixba'al je'el u páajtal u beetique'. 34Tu ya'alajo'ob túun ti': Teche' síijech chuupech yéetel keban. Cu dzo'ocole' ¿A káat a ca'anso'on? Ca tu jóokeso'ob ti' le Sinagogao'. 35Jesuse' tu yojéeltaj dzo'oc u jóokesa'al le máac ch'óop ca'acho', ca j bin u caxante ca tu ya'alaj ti': ¿Ca wocsic a wóol ti' u Paal Ku? 36Le máaco' tu ya'alaj ti': Yuumtzil, a'alten máaxi', u ti'al ca in woques in wóol ti'. 37Jesuse' tu núucaj ti': Dzo'oc a wilic, leti' le máax cu t'aan ta wéetela'. 38Le máac túuno' tu ya'alaj ti': Yuumtzil, quin wocsic in wóol ti', ca j xolaj tu táan Jesús. 39Cu dzo'ocole' Jesuse' tu ya'alaj: Tene' taalen ti' le yóokolcaaba' u ti'al ca p'is óolta'ac máaco'ob, u ti'al ca paacatnaco'ob le ch'óopo'obo', yéetel u ti'al ca ch'óopaco'ob le cu paacato'obo'. 40Dze'edzec túun ti' le fariseob yano'ob tu yicnale', le ca tu yu'ubajo'ob lela', tu káato'ob ti': ¿Tac wa to'on ch'óopo'on beya'? 41Jesuse' tu núucaj ti'ob: Wa ch'óope'exe' bejela'a' mina'an a cuche'ex tu yo'olal a kebane'exe'. Ba'ale', tumen ca wa'alique'ex ca paacate'exe' yaan a si'ipile'ex.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\