Judas 1

1Teen Judas, palitzilen ti' Jesucristo yéetel íidzintzil ti' Jacobo, quin dzíibtic le ju'una' ti' le máaxo'ob t'ana'ano'ob yéetel yaabilta'ano'ob tumen Ku le Taatao', máaxo'ob cananta'ano'ob iquil nupa'anilo'ob yéetel Jesucristo. 2Kame'ex ya'ab ch'a'a óotzilil, jéedzel óolal yéetel yaacunaj. 3In yaabilaj sucu'une'ex, nojoch dzíibolal yanji' teen in dzíib te'ex bele' quin wilic u kabéetil in dzíib te'ex u ti'al in káat óoltic te'ex ca ba'atelnaque'ex tu yo'olal le ocsaj óolal j ku'ub chéen jun téenili' ti' le máaxo'ob u ti'alo'ob Kuo'. 4Tumen dze'edzec máaco'ob dzo'oc u yocolo'ob yéetel tuuso'ob, máaxo'ob úuch e'esa'aco'ob tumen le Quili'ich Dzíibo' u ti'al le xot kiin cu najmatico'obo'. Máaco'ob kasa'ano'ob, cu ch'a'ico'ob u siibal utzil c Ku je'el bix u ba'ax o'olalil u ti'al u kaakas cuxtalo'obe' yéetel cu cúulpachcuntico'ob Ku, máax chéen leti' c Yuumil, yéetel c Yuumtzil Jesucristo. 5Quex te'ex a wojele'exe', in káat in ka'ajes te'exe' Yuumtzile', quex tu jóokesaj u caajil Israel ti' Egiptoe', cu dzo'ocole' tu xu'ulsaj le máaxo'ob ichilo'ob ma' táan u yocsaj óolo'obo'. 6Bey xan le ángelo'ob ma' j p'áato'ob tu cúuchilo'obo' ba'ale' tu p'atajo'ob u cajtalilo'obo', Kue' u kalmajo'ob u ti'al u nojoch kiinil le p'is óolo', kaxa'ano'ob mantadz ich éekjoch'e'enil. 7Bey xan Sodoma yéetel Gomorra yéetel le caajo'ob naadztaco'ob ti'obo', lelo'oba' queet je'el bix le ángelo'obo' tu kubajuba'ob u ti'al kebantal ti' u wíinclilo'obe', ca tu cha'ajo'ob u bisa'alo'ob tumen le kebano'ob yano'ob tu contra u wíinclilo'obe', cu p'áatalo'ob bey jun p'éel ca'ansaj u ti'al tuláacal máac, iquil tu mukyajtilo'ob u jaadzil le káak mina'an xu'ulul ti'o'. 8Ba'ale' quex bey anilo' le máaco'ob xana', táan u cuxtalo'ob ich wayako'ob, táan u kebancuntico'ob u wíinclilo'ob, cu cúulpachcuntico'ob u páajtalil Yuumtzil, yéetel cu poch'ico'ob le ca'anal páajtalilo'. 9Arcángel Miguel, le ca j ba'atelnaj tu contra kasiba'ale', táan u t'anal t'aan tu yéetel tu yo'olal u wíinclil Moisese', ma' j kuchpaj u yóol u xot kint yéetel pooch'ilo'obi', ba'ale' chéen tu ya'alaj ti': ¡Yuumtzil ca u keyech! 10Ba'ale' le máaco'oba' cu t'aano'ob kaas tu contra le ba'alo'ob ma' u kaj óolo'obo'. Yéetel cu kascunticuba'ob ti' le ba'alo'ob u kaj óolo'obo' tumen bey sijnalo'obo', je'el bix le ba'alche'ob mina'an u na'ato'obo'. 11¡Óotzilo'ob! Tumen dzo'oc u bino'ob tu paach ba'ax tu beetaj Caín. Tu yo'olal u náajaltico'ob taakine' dzo'oc u sa'atalo'ob je'el bix Balaam, yéetel cu xu'ulsa'alo'ob je'el bix Coré, máax quíim tu yo'olal u j ma' u'uyaj t'aanil. 12Leti'obe' jun p'éel subtalil ti' le kiinbesajo'ob ich yaacunaj yaan ti' te'exo, tu'ux cu janalo'ob yéetel cu yukulo'ob c ma' tziiquilil, yéetel beyo'ob canan j tamano'ob chéen cu cananticuba'ob tu junalo'obe'. Leti'obe' múuyalo'ob mina'an u ja'il cu bisa'alo'ob tumen iik; che'ob ma' táan u yichanquilo' tu kiinil; quimeno'ob ca'a téen; joca'ano'ob pa'ate' yéetel u mootzo'ob. 13Leti'obe' u mu'ukan cuclil ka'anab, táan u túul u subtzil meyajo'ob. Leti'obe' eeko'ob dzo'oc u sa'atalo'ob; xot kinta'ano'ob u ti'al u máanso'ob le kiino'ob mina'an u xuulo' ichil sen éekjoche'enil. 14Bey xan Enoc, máax u sieteil cu dzo'ocol Adán, j t'aanaj yéetel u sáasil Ku tu yo'olal lelo'oba' le ca tu ya'alaj: Tin wilaj Yuumtzil táan u taal yéetel u mililo'ob le máaxo'ob u ti'alo'obo' 15u ti'al u p'is óolt tuláacal máac yéetel u ti'al u xot kint tuláacal le máaxo'ob kasa'ano'obo' tu yo'olal tuláacal le kaas u beetmajo'ob ichil u kasa'anilo'obo', yéetel tu yo'olal tuláacal le chichich t'aano'ob dzo'oc u ya'ala'al tu contra tumen le kaakas j kebano'obo'. 16Leti'obe' cu tutucchi'ob yéetel cu ya'alico'ob ba'al, táan u caxtico'ob u dzo'ocbesico'ob chéen u dzíibolalo'ob. Cu ya'alico'ob t'aano'ob ich ca'anal ichil, yéetel u ti'al u jóokesico'ob wa ba'ax utzil u ti'alo'ob. 17Ba'ale' te'exe', in yaabilaj sucu'une'ex, ka'ajac te'exe' u apóstolo'ob c Yuumtzil Jesucristoe' j t'aanajo'ob tu yo'olal le ba'alo'oba' 18le ca tu ya'alajo'ob te'ex: Ti' le u dzo'oc kiino'obo' yaan u yantal máaco'ob bíin u p'a'asto'ob le quili'ich ba'alo'obo' yéetel bíin cuxlaco'ob je'el bix u káat u kaakas dzíibolalo'obe'. 19Lelo'oba' leti'ob máaxo'ob cu beetico'ob u yantal jatzlantáambailo'ob; cu beetico'ob u cuentail u lu'umcabil dzíibolalo'obe' yéetel mina'an le Quili'ich Pixan ti'obo'. 20Ba'ale' te'exe', in yaabilaj sucu'une'ex, jéedzel p'áatene'ex ti' a quili'ich ocsaj óolale'ex. Payalchi'nene'ex yéetel u páajtalil le Quili'ich Pixano'. 21P'áatene'ex ti' u yaacunaj Ku yéetel pa'ate'ex u ch'a'a óotzilil c Yuumtzil Jesucristo u ti'al cuxtal mina'an u xuul. 22Ocse'ex le ca'ansajo'oba' tu tuucul le máaxo'ob ca'a p'éel u yóolo'obo'. 23Toque'exo'ob, táan a jáampaytique'exo'ob ti' le káako'; yéetel ch'a'ex óotzilil ti' u láak máaco'ob, ba'ale' canantaba'ex, táan a ch'a'a p'ectique'ex tac le nook u kascuntmajo'ob yéetel u kaakas cuxtalo'obo'. 24Ti' le máax yaan páajtalil ti' u ti'al u canantique'ex x ma' lúubulil yéetel u ti'al u taasique'ex x ma' kaasil tu táan u nojbe'enil yéetel qui'imac óolale'. 25Ti' le jun túulili' Ku c Tocsajil tu yo'olal Jesucristo c Yuumtzilo', ti' leti' yanac le nojbe'enilo', le nojochilo', le páajtalilo' yéetel le jalachilo', ma'ili' cáajac le kiino'obo', bejela'e', yéetel u ti'al kiino'ob mina'an u xuul. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\