San Lucas 13

1Ti' le kiino'obo' j taal tu yicnal Jesús dze'edzec máaco'ob ca tu tzicbalto'ob ti' bix quíimsa'abic wa jay túul Galileailo'ob tumen Pilato yéetel bix xa'akta'abic u ki'ikelo'ob yéetel u ki'ikel le ba'alche'ob u quiimsmajo'ob u ti'al siibalo'obo'. 2Ca túun j a'ala'ab ti'ob tumen Jesús: ¿Táan wa a tucultique'exe' lela' j úuch ti' le máaco'obo' tumen asab kebano'ob ti' le u láak Galileailo'obo'? 3Quin wa'alic te'exe'; ma'. Wa ma' ta kexic a tuucule'exe', tuláacale'ex bíin xu'ulsa'aque'ex xan. 4¿Táan wa a tucultique'exe' le dieciocho máaco'ob quíimo'ob le ca j lúub u torreil Siloé yóokolo'obo' asab yaan u si'ipilo'ob ti' le u láak u cajnáalilo'ob Jerusaleno'? 5Quin wa'alic te'exe'; ma'. Wa ma' ta kexic a tuucule'exe', tac tuláacalile'ex bíin xu'ulsa'aque'ex xan. 6Jesuse' tu ya'alaj le quet t'aan ti'oba': Jun túul máaque' u pakmaj jun cúul higo tu lu'um. Ca j bin u yil wa yaan u yich, ba'ale' mix jun p'éel tu caxtaji'. 7Ca tu ya'alaj ti' le máax canantic le lu'umo': Ile, tu yáam óox p'éel ja'ab quin taal in wil wa yaan u yich le che'a', ba'ale' mix jun téen tu dzáaj u yich. Ch'aque, ¿ba'ax u biilal yanil te j lu'uma'? 8Ba'ale' le máax canantic u lu'umo' tu núucaj ti': In dzuul p'at chéen ti' le ja'aba'. Bin in ca'aj in péecs u lu'umil yéetel bíin in ca'aj in dzáa u ta' tzíimin tu chuun. 9Yéetel lelo' wa cu dzáic u yiche', ma'alob; wa ma'e', ca ch'aquic túun. 10Jun téene' u ti'al sábadoe' táan u ca'ansaj Jesús ti' jun p'éel sinagoga. 11Te'elo' ti' yaan jun túul co'olel, dieciocho ja'abo'ob koja'anchajac tumen jun túul kaakas pixan p'atmajil p'uup'us u pu'uch; jun puli' ma' tu páajtal u tojquintic u wíinclil. 12Le ca j ila'ab tumen Jesuse' t'aani' ca j a'ala'ab ti': Co'olel, dzo'oc u p'atiquech a koja'anil. 13Jesuse' tu dzáaj u kab tu yóokol, tu séeblaquil tojchaj u wíinclil le co'olelo', ca jo'op' u qui'iqui' t'antic Ku. 14Ba'ale' u nojochil le sinagogao' j kuuxilnaji' tumen Jesuse' tu dzáaj u toj óolal le co'olelo' tu kiinil sábado. Ca tu ya'alaj ti' le máaco'obo': Seis kiino'ob yaan u ti'al u yúuchul meyaj, ca taaque'ex ti' le kiino'obo' u ti'al ca dza'abac a toj óolale'ex, ma' tu kiinil sábadoi'. 15Ca túun j núuca'ab ti' tumen Yuumtzil: J ca'a p'éel iche'ex, je'el máaxac ti' te'exe', ¿ma' wa cu wach'ic u wacax wa u tzíimin sábado yéetel cu luksic tu'ux cu janalo' u ti'al u bis u yuk ja'? 16Cux túun le co'olela' máax ti' u ch'i'ilancabil Abraham u taale', dzo'oc dieciocho ja'abo'ob ka'axac tumen satanase', ¿ma' wa unaj u wa'ach'al sábadoi'? 17Le ca tu ya'alaj Jesús lela', tuláacal u enemigoe' tu ch'a'ajo'ob subtal, ba'ale' tuláacal le máaco'obo' qui'imacchaj u yóolo'ob, tumen tu yilajo'ob le nucuch meyajo'ob tu beetaj Jesuso'. 18Ca túun tu ya'alaj Jesús: ¿Ti' ba'ax chica'an u ajawil Ku? ¿Ba'ax yéetel je'el u páajtal in quetique'? 19Bey je'el bix jun p'éel u neek mostaza cu pa'akal lu'um tumen jun túul máaque'. Cu nojoch che'etal; tu yo'olal u nojochile', tac le ch'íich'o'ob cu beetico'ob u ku'ob tu kabo'. 20Ca tu ya'alaj xan: ¿Ba'ax yéetel je'el u páajtal in quetic u ajawil Kue'? 21Bey je'el bix le levadura cu xa'akta'al tumen jun túul co'olel yéetel óox p'éel u p'iisil harina, u ti'al u beetic u líikil tuláacal le sacano'. 22Jesuse', ca'aliquil táan u bin Jerusalene', ca'ansajnaj ti' le caajo'ob yéetel ti' le mejen cajtalilo'ob tu'ux j máano'. 23J káata'ab ti' tumen jun túul máac: Yuumtzil, ¿jun p'íit wa le máaxo'ob cu to'ocolo'obo'? Jesuse' tu núucaj: 24Ilawil a woocle'ex ti' le nu'unut' jool najo', tumen quin wa'alic te'exe' ya'ab máaco'ob cun u yóolto'ob ocli' ba'ale' ma' bíin páatchajco'obi'. 25Cu dzo'ocol u líikil u yuumil naj u kal le jool najo', te'ex ti' yane'ex táancabe' bíin koopnaque'ex yéetel bíin a wa'ale'ex: Yuumtzil, je'e to'on jool naj, ba'ale' leti' bíin u núuc ti' te'ex: Ma' in wojel tu'uxile'exi'. 26Bíin cáajac túun a wa'alique'ex: Jaano'on yéetel ukulnajo'on ta wéetel, j ca'ansajnajech xan tu noj bejilo'ob c caajal. 27Ba'ale' leti' bíin u núuc ti' te'ex: Dzo'oc in wa'alic te'exe' ma' in wojel tu'uxile'exi'; tuláacale'ex ca beetique'ex kaase', náachcuntaba'ex ti' teen. 28Ti' bíin okolnaque'exi' yéetel bíin jach'cojnaque'exi' le quéen a wile'ex Abraham, Isaac, Jacob yéetel tuláacal le aj bóobato'ob yano'ob tu ajawil Ku, ba'ale' te'exe' p'áate'ex táancab. 29Tumen bíin taalac máaco'ob j xaman, j noojol, j lakin yéetel j chikin, bíin culaco'ob janal tu ajawil Ku. 30Bey túuno' dze'edzec ti' le yano'ob paachil bejela'a' bíin máanaco'ob táanil, yéetel dze'edzec ti' yano'ob táanilo' bíin máanaco'ob paachil. 31Ti' le kiino' j kuch dze'edzec fariseobe' ca tu ya'alajo'ob ti' Jesús: Náachcuntabáa ti' le cúuchila', tumen Herodese' u káat u quiimsech. 32Ba'ale' j núuca'ab ti'ob tumen Jesús: Xeene'ex a wa'ale'ex ti' le j tuusil caaj wíinico': Ile, bejela'e' yéetel sáamale' quin jóokesic kaakas pixano'ob yéetel quin dzáic u toj óolal koja'ano'ob, ca'abeje' quin dzo'ocsic. 33Ba'ale' unaj in xíimbal bejela'e', sáamale' yéetel ca'abej, tumen ma' tu páajtal u quíimil jun túul aj bóobat náach ti' Jerusalén. 34¡Jerusalén, Jerusalén ca quíimsic le aj bóobato'obo' yéetel ca ch'i'inch'inic le máaxo'ob cu túuxta'al teech tumen Kuo'! ¡Buca'aj u téenel tin wóoltaj in much'quint a paalalo'ob je'el bix jun túul x caax cu much'quintic u mejnilo'ob tu yáanal u xiike', ba'ale' ma' ta wóoltaji'! 35Ilawile'ex yaan u x tocoy cúuchiltal a cajtalile'ex, yéetel quin wa'alic te'exe', ma' bíin a ca'a ilene'exi' tac quéen kuchuc u kiinil a wa'alique'exe': Qui'iqui' t'anbil le máax cu taal tu kaaba' Yuumtzilo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\