San Lucas 15

1Tuláacal le j kam páatan yéetel le j kebano'obo' cu nadzicuba'ob tu yicnal Jesús u ti'al u yu'ubo'ob u t'aan. 2Tu yo'olal lela' le fariseob yéetel u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano' jo'op' u tutucchi'ob táan u ya'alico'ob: Le máaca' cu kamic j keban wíinico'ob, cu janal xan yéetelo'ob. 3Jesús túune' tu dzáaj le quet t'aan ti'oba': 4¿Máax ti' te'ex, wa yaan cien j tamano'ob ti'e', ca kuchuc sa'atal jun túul ti'obe', ma' tu p'atic le noventa y nueve te j káaxo' ca xi'ic u caxant le j sa'ato' tac quéen u caxte? 5Cu dzo'ocol u caxtique' cu dzáic tu queléembal yéetel qui'imac óolal. 6Le quéen kuchuc tu yotoche' cu much'quintic u amigo'ob yéetel le máaxo'ob cajacbalo'ob naadz ti'o', cu ya'alic xan ti'ob: Qui'imacchajac a wóole'ex tin wéetel, tumen dzo'oc in caxtic le in j taman sa'atten ca'acho'. 7Quin wa'alic ti' te'exe' bey xano' yaan mas qui'imac óolal te j ca'ano' tu yo'olal jun túul j keban wíinic cu kexic u tuucule' que tu yo'olal noventa y nueve utzil wíinico'ob ma' kaabéet u kexic u tuuculo'obi'. 8Wa ¿Máax co'olelil yaan diez taakino'ob ti'e', wa cu satic jun p'éele', ma' tu t'abic jun p'éel sáasil, yéetel cu míistic le najo', iquil u dzaamail u yóol u ti'al u caxantic tac quéen u caxte? 9Cu dzo'ocol u caxtique' cu much'quintic u amigaob yéetel le co'olelo'ob cajacbal naadz ti'o', cu ya'alic xan ti'ob: Qui'imacchajac a wóole'ex tin wéetel tumen dzo'oc in caxtic le taakin sa'at teen ca'acho'. 10Bey túuno' quin wa'alic te'exe' yaan xan qui'imac óolal ichil u ángelo'ob Ku tu yo'olal jun túul j keban wíinic cu kexic u tuucul. 11Jesuse' tu ya'alaj xan: Jun túul máaque' yaan ca'a túul u paalal. 12U chichnil ichilo'obe' tu ya'alaj ti' u taata: Taat, dzáa teen le jun jaatz le ayikalil quin ti'alintico'. Le taatatzil túuno' tu t'oxaj le ayikalil ti'obo'. 13Le ca j máan dze'edzec kiino'obe', le íidzintzilo' tu molaj tuláacal u ayikalile' ca j bin náachil ti' táanxel lu'um, tu'ux tu láaj xupaj u taakin ti' jun p'éel kaakas cuxtal. 14Ba'ale' le ca j dzo'oc u laj xupique' j taal jun p'éel nojoch wi'ij te j lu'umo' ca jo'op' u mukyajtic wi'ij. 15Tu yo'olal lela' j bin u caxant meyaj tu yicnal jun túul u máaquil le lu'umo', máax túuxt u canant kéekeno'ob tu cajtalil. 16U káat u jaant ca'ach le ba'ax cu jaantic le kéekeno'obo', ba'ale' mix máac dzáic ti'. 17Ca túun ka'aj yiike' ca tu tuclaj: Buca'aj j meyajo'ob yaan tu yotoch in taatae' yaan ti'ob ya'ab ba'al u jaanto'ob, ba'ale' tene' táan in quíimil yéetel wi'ij waye'. 18Bin in ca'aj suut tu yicnal in taata ca in wa'al ti': Taat, dzo'oc in kebanchajal tu táan Ku yéetel ta táan. 19Ma' tin najmatic ca a'ala'ac wa a paalen; beeten je'el bix jun túul a j meyajo'obe'. 20Ca túun j líike' ca j suunaj tu yotoch u taata. Ca'aliquil náach yanile' j ila'ab tumen u taata. Le taatatzilo' tu ch'a'aj óotzilil ti', j bin áalcabil u nuptáante, tu méekaje' ca tu dzu'udzaj. 21Le paalo' tu ya'alaj: Taat, dzo'oc in kebanchajal tu táan Ku yéetel ta táan; ma' tin najmatic ca a'ala'ac wa a paalen. 22Ba'ale' le taatatzilo' tu ya'alaj ti' u palitzilo'ob: Séebcunsaba'ex, taase'ex u mas ma'alobil nook ca a taaque'ex ti'; dza'ex jun p'éel anillo tu yaal u kab, yéetel dza'ex xanab tu yooc. 23Taase'ex le poloc wacaxo' ca a quiimse'ex. ¡Co'one'ex janal, co'one'ex qui'imaccuntic c óol! 24Tumen le in paala' j quíim ca'achi', ba'ale' dzo'oc u ca'a cuxtal; sa'at ca'achi', ba'ale' dzo'oc u chíicpajal. Ca jo'op' u qui'imactal u yóolo'ob. 25Ca'aliquile' u nojoch paale' bija'an ich cool. Le ca j suunaj ca tu nadzubáa tu yicnal le najo', tu yu'ubaj u juum le paxo' yéetel u yúuchul óokot. 26Ca tu t'anaj jun túul ti' le xi'ipalo'obo' ca tu káat chi'itaj ti' ba'ax cu yúuchul. 27Ca j a'ala'ab ti' tumen le xi'ipalo': Dzo'oc u suut a wíidzin; le o'olale' a taatae' tu túuxtaj quiimsbil le poloc wacaxo', tumen toj yóol suunajic. 28Ba'ale' le sucu'untzilo' j kuuxilnaji yéetel ma' tu yóoltaj ocli'. Ca j yanchaj u jóokol u taata kat óoltic ti' ca ococ. 29Leti' túune' tu ya'alaj ti' u taata: Buca'aj ja'abo'ob dzo'oc in meyajtiquech, mix jun téen p'áatac ma' in beetic ba'ax ca wa'alic, ba'ale' mix jun téen a dzáa teen quex jun túul chan j taman u ti'al in qui'imaccuntic in wóol yéetel in amigo'ob. 30Ba'ale' le ca j suunaj le a paal, dzooc u xu'uxu'upic a taakin yéetel x kaakas co'olelo'obe', ca ta quiimsaj tu yo'olale' le poloc wacaxo'. 31Le taatatzil túuno' tu ya'alaj ti': In paal, teche' mantadz ti' yanech tin wéetele', yéetel tuláacal ba'al yaan tene' a ti'al. 32Ba'ale' bejela'e' jach unaj ca qui'imacchajac c óol, tumen le a wíidzina' quíim ca'achi', ba'ale' dzo'oc u ca'a cuxtal, sa'at ca'achi', ba'ale' dzo'oc u chíicpajal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\