San Lucas 17

1Tu ya'alaj Jesús ti' u aj canbalo'ob: Mantadz yaan ba'alo'ob beetic u kebanchajal máac, ba'ale' óotzil máax beetic u taal le kebano'. 2Mas ma'alob ca pu'uluc ka'anab yéetel jun p'éel u tuunichil juuch' kaxa'an tu caal ma' ca u beet u lúubul ti' keban jun túul ti' le mejen paalalo'oba'. 3Canantaba'ex. Wa cu si'ipil a sucu'un ti' teche', a'al u nu'uc ti'; wa cu kexic u tuucule', sa'atse. 4Quex siete u téenel ti' jun p'éel kiin ca si'ipic ti' teche', ca taalac siete u téenel u ya'al teech: Ma' tin suut in beete, unaj a sa'atsic. 5Ca j a'ala'ab ti' Yuumtzil tumen u aj canbalo'obo': Ya'abcunt c ocsaj óolal. 6Yuumtzile' tu ya'alaj ti'ob: Wa ca yanac te'ex ocsaj óolal quex je'el bix u neek mostazae', je'el u páajtal a wa'alique'ex ti' le jun cúul che'a': Jocabáa waye' ca pakabáa te ka'anabo', le che' túuno' cu beetic beyo'. 7Wa jun túul ti' te'ex yaan jun túul u palitzil cu yu'ul ich cool wa ti' u canan tamane', ¿cu ya'alic wa ti': Máanen, culen janal? 8ma', ba'ale' cu ya'alic ti': Nu'ucbes in janal, ilawil a meyajtiquen ca'aliquil táan in janal yéetel táan in wukul; cu dzo'ocole' ca janal yéetel ca wukul teech. 9¿Cu dzáic wa nib óolal ti' le palitzil tumen tu beetaj le ba'ax a'ala'ab ti'o'? Quin tuclique' ma'. 10Bey xan te'ex, le quéen dzo'ococ a beetique'ex tuláacal le ba'ax cu ya'alic Kue', a'ale'ex: Palitzilo'on mixba'al c biilal, tumen t beetaj chéen le ba'ax unaj c beetique'. 11U ti'al u binbal Jesús Jerusalene', j máan tu lu'umilo'ob Samaria yéetel Galilea. 12Le ca j kuch ti' jun p'éel cajtalile', jóok ilbil tumen diez máaco'ob yaan jáaway ti'ob, ba'ale' náach p'áatico'ob ti'. 13Ca tu yaawtajo'ob: ¡Jesús, aj ca'anbesaj, ch'a'a to'on óotzilil! 14Le ca j ila'abo'ob tumen Jesuse', j a'ala'ab ti'ob: Xeen a we'esaba'ex ti' le aj kiino'obo'. Ca'aliquil táan u bino'obe' ca j tojchaj u yóolo'ob. 15Jun túul ti'obe', le ca tu yilaj dzo'oc u tojtal u yóole', j suunaj táan u qui'iqui' t'antic Ku yéetel ka'am t'aan. 16Ca j xolaj tu táan Jesús ca j chinlaj tac lu'um u ti'al u dzáic nib óolal ti'. Le máaca' samariail. 17Ca tu ya'alaj Jesús: ¿Ma' wa diez le máaco'ob j tojchaj u yóolo'obo'? ¿Tu'ux yano'ob le u láak nueveo'? 18¿Chéen wa le j táanxel lu'umil máac j suunaj u qui'iqui' t'ant Kua'? 19Ca tu ya'alaj ti' le máaco': Líiken, xeen; dzo'oc u tojtal a wóol tumen ocsaj óolnajech. 20Le fariseobo' tu káat chi'ito'ob ti' Jesús ba'ax kiin quéen taalac u ajawil Ku. Leti' túune' tu núucaj ti'ob: U taalbal u ajawil Kue' ma' jun p'éel ba'al cu páajtal u yila'ali'. 21Ma' túun a'albile': Way yane', wa te yano'. Tumen u ajawil Kue' ichile'ex yaan. 22Ca tu ya'alaj Jesús ti' u aj canbalo'ob: Bíin taalac u kiinil a dzíiboltique'ex a wile'ex quex chéen jun p'éel u kiinilo'ob u Paal Máaque', ba'ale' ma' bíin a wile'exi'. 23Bíin a'ala'ac te'ex: Way yane', wa te yano'. Ba'ale' ma' a bine'exi' mix a tzaypachtique'exo'ob. 24Tumen je'el bix u yila'al u léembal cháac ti' jun tzéel tac tu láak jun tzéel ca'ane', bey bíin taalac u Paal Máac le quéen kuchuc u kiine'. 25Ba'ale' táanile' yaan u sen mukyaj yéetel yaan u cúulpachcunta'al tumen u máaquilo'ob le kiino'oba'. 26Je'el bix úuchic tu kiinilo'ob Noe', bey xan bíin úuchuc tu kiinilo'ob quéen taalac u Paal Máac. 27Cu janalo'ob, cu yukulo'ob, cu dzo'ocol u beelo'ob tac le kiin ooquic Noé ichil le cheemo'. Le búulcabalo' j taale' ca j láaj j quíimo'ob. 28Bey xan úuchic tu kiinilo'ob Lot: cu janalo'ob, cu yukulo'ob yéetel cu mano'ob yéetel cu coonolo'ob, cu pakalo'ob yéetel cu beetico'ob najo'ob. 29Ba'ale' le ca jóok Lot ti' u caajil Sodomae' Kue' tu beetaj u káaxal káak yéetel azufre ca j láaj quiimsa'abo'ob. 30Bey bíin úuchuc tu kiinil quéen chíicpajac u Paal Máac. 31Ti' le kiino', wa yaan jun túul máac yóokol naje', ba'ale' u nu'uculo'obe' ti' yaan ich naje', ma' u yéemel u ch'a'e; wa jun túul máac káax yane', ma' u suut tu yotoch. 32Ka'ajac te'ex u yatan Lot. 33Le máax u káat u toc u cuxtale' bíin u sate, ba'ale' le máax cu satique' bíin u toque. 34Quin wa'alic te'exe' ti' le áakabo' ti' ca'a túul múul chilicbalo'obe', jun túule' bíin bisa'ac, jun túule' bíin p'a'atac. 35Ti' ca'a túul co'olelo'ob cu múul juucho'obe' jun túule' bíin bisa'ac, jun túule' bíin p'a'atac. 36Ti' ca'a túul máaco'ob yano'ob káaxe', jun túule' bíin bisa'ac, jun túule' bíin p'a'atac. 37Le ca tu yu'ubajo'ob lela', tu káatajo'ob ti': ¿Tu'ux bíin úuchuc lela', Yuumtzil? Leti'e' tu núucaj ti'ob: Tu'ux yaan le quimen wíinclilo', ti' bíin much'lac le ch'oomo'obo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\