San Lucas 18

1Jesuse' tu dzáaj jun p'éel quet t'aan ti'ob u ti'al u ca'ansico'ob unaj payalchi'ob mantadz x ma' lúubul óolil. 2Tu ya'alaj ti'ob: Yaan ca'ach ti' jun p'éel caaje' jun túul j pís óol ma' sajac ti' Ku mix ti' wíiniqui'. 3Yaan xan ca'ach ti' le caajo' jun túul x quimen íicham cu bin ya'ab u téenel u yil le j p'is óolo', u ti'al ca beeta'ac ba'al tu beel tu yo'olal jun p'éel ba'atel yaan ti' yéetel u aj p'eec. 4J máan ya'abcach kiino'ob ma' táan óolta'ab tumen le j p'is óolo', ba'ale' cu dzo'ocole' le j p'is óolo' tu tucultaj: Quex ma' sajaquen ti' Yuum Kue' mix ti' wíiniqui', 5tumen le x quimen íicham táan u sen káatic teen ca in beet ba'al tu beel ti'e', bin in ca'aj in beete u ti'al u xulic u taal u náacs in wóol. 6Yuumtzile' tu ya'alaj: Bey tu ya'alaj le kaakas j p'is óolo'. 7Cux túun Ku, ¿ma' wa bíin u toc xan le máaxo'ob u yéeymajo' máaxo'ob táan u káat óolalo'ob ti' bul kiin yéetel bul áakab? ¿Yaan wa u xáantal u yáantico'ob? 8Quin wa'alic te'exe' yaan u toquico'ob tu séeblaquil. Ba'ale' le quéen taalac u Paal Máaque', ¿bíin wa u yil ocsaj óolal way lu'ume'? 9Jesuse' tu ya'alaj u láak jun p'éel quet t'aan u ti'al le máaxo'ob cu tuuculticuba'ob utzo'obo' yéetel cu p'ectico'ob u láak máaco'ob. Tu ya'alaj: 10Ca'a túul máaco'obe' j bino'ob kulnaj payalchi'. Jun túule' fariseo, u láak jun túule' j kam páatano'ob. 11Wa'alacbal le fariseo' payalchi'inaj beya': Ku, quin dzáic teech nib óolal, tumen ma' beyen je'el bix le u láak máaco'obo', máaxo'ob j ocolo'ob, kasa'ano'ob yéetel j nup kebano'ob; mix xan beyen je'el bix le j kam páatano'obo'. 12Suuc in su'ukin ca'a téen tu yáam jun p'éel semana, quin dzáic xan u diezmoil tuláacal in náajal. 13Ba'ale' le j kam páatano' náach p'áatic, mix tu yóoltaj u líikes u yich ca'ani', chéen tu loxaj u tzeem ca tu ya'alaj: ¡Ku, ch'a'a teen óotzilil, tumen j kebanen! 14Quin wa'alic te'exe' le j kam páatano' utz p'áatic tu táan Ku le ca j suunaj tu yotocho'; ma' bey le fariseo', tumen je'el máaxac cu nojba'alcunticubae' bíin mixba'alcunta'ac, ba'ale' je'el máaxac cu mixba'alcunticubae' bíin nojba'alcunta'ac. 15Taasa'ab xan mejen paalal ti' Jesús u ti'al ca u dzáa u kab tu yóokolo'ob. Le aj canbalo'obo', le ca tu yilo'ob lela', jo'op' u keyico'ob le máaxo'ob taasico'obo'. 16Ba'ale' Jesuse' tu t'anaj le mejen paalalo'obo' ca tu ya'alaj: Cha'ex u taal le mejen paalal ti' teno', ma' a wet'ique'ex ti'ob, tumen u ajawil Kue' u ti'al le máaxo'ob je'el bix leti'obo'. 17Tu jaajil quin wa'alic te'exe' le máax ma' tu kamic u ajawil Kue' je'el bix u ka'amal tumen jun túul chaan pale' ma' bíin ocoquii'. 18Jun túul ti' u nojochil le judíobo' tu ya'alaj ti' Jesús: Utzil aj ca'anbesaj, ¿ba'ax unaj in beetic u ti'al ca yanac teen cuxtal mina'an u xuul? 19Jesuse' tu ya'alaj ti': ¿Ba'axten ca wa'alic utzen? Chéen jun túulili' máax utz, lelo' Yuum Ku. 20Teche' a wojel le a'almaj t'aano'obo', ma' a nup keban, ma' a quiimsaj wíinic, ma' a wocol, ma' a tuus, tzic a taata yéetel a maama. 21Ca j a'ala'ab ti' tumen le máaco': Tin paalil jo'op' in dzo'ocbesic tuláacal lela'. 22Le ca tu yu'ubaj Jesús lela', tu ya'alaj ti': Yaan jun p'éel ba'al cu binetic teech: con tuláacal ba'ax yaan teche' ca a dzáa ti' le óotzilo'obo'; beyo' bíin yanac teech ayikalil te j ca'ano'. Cu dzo'ocole' ca taaquech a tzaypachten. 23Ba'ale' le máac ca tu yu'ubaj lela' jach yajchaj tu yóol, tumen sen ayikal. 24Le ca tu yilaj Jesús yajchaj u yóol le máaco', tu ya'alaj: Jach istiquiaj u yocol le ayikalo'ob tu ajawil Ku. 25Asab séeba'an je'el u máan jun túul camello tu joolil jun p'éel púudze' ma' ca ococ jun túul ayikal tu ajawil Kui'. 26Le máaxo'ob j u'uy lela' ca tu ya'alajo'ob: Bey túuno', ¿máax je'el u páajtal u to'ocole'? 27Ca j a'ala'ab ti'ob tumen Jesús: Le ba'axo'ob ma' tu páajtal u beeta'al tumen wíinico'obe' je'el u páajtal u beeta'al tumen Kue'. 28Ca j a'ala'ab ti' tumen Pedro: Yuumtzil, to'one' t p'ataj tuláacal ba'ax yaan to'on u ti'al c tzaypachtiquech. 29Ca j núuca'ab ti'ob tumen Jesús: Tu jaajil quin wa'alic te'exe', je'el máaxac ca u p'at u yotoch, wa u taata yéetel u maama, wa u sucu'uno'ob, wa u yatan, wa u paalal tu yo'olal u ajawil Kue', 30yaan u kamic u asab ya'abil way yóokolcaabe' bey xan yaan u kamic cuxtal mina'an u xuul ti' le kiino'ob bíin taalaco'. 31Jesuse' tu t'anaj jun páayil u doce aj canbalo'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: Bejela'e' táan c bin Jerusalén tu'ux cun dzo'ocpajal tuláacal ba'ax dzíib ta'an tumen le aj bóobato'ob tu yo'olal u Paal Máaco'. 32Tumen yaan u ku'ubul tu kab táanxel lu'umilo'ob, yaan u p'a'asta'al, yaan u po'och'ol yéetel yaan u túuba'al. 33Yaan u ja'ajadza'al, cu dzo'ocole' cu quiimsa'al, ba'ale' tu yóox p'éel kiine' yaan u ca'a púut cuxtal. 34Le aj canbalo'obo' mixba'al tu na'atajo'ob ti' lela' mix tu yojéeltajo'ob ba'ax tu ya'alaji'. Ma' páatchaj u na'atico'obi' tumen le ba'alo'oba' ta'aca'an ti'ob. 35Le ca j náadz Jesús tu caajil Jericoe', tu jáal le bejo' culucbal jun túul ch'óop táan u káat máatan. 36Le ch'óopo', le ca tu yu'ubaj táan u máan ya'abcach máaco'obe', tu káat chi'itaj ba'ax cu yúuchul. 37Ca j a'ala'ab ti'e' táan u máan Jesús Nazaretil te'elo'. 38Ca tu yaawtaj: ¡Jesús u Paal David, ch'a'a teen óotzilil! 39J ke'ey tumen le cu bino'ob táanilo' u ti'al ca u mac u chi', ba'ale' leti'e' tu yaawtaj asab ka'am: ¡U Paal David, ch'a'a teen óotzilil! 40Ca je'el Jesuse' ca tu ya'alaj ca taasa'ac le ch'óop tu yicnalo'. Le ca j kujsa'ab tu yicnale' ca tu káat chi'itaj ti': 41¿Ba'ax a káat ca in beet ti' teech? le ch'óopo' tu núucaj: Yuumtzil, in káat in kam u sáasil in wich. 42Ca túun j a'ala'ab ti' tumen Jesús: ¡Kame! Dza'ab a toj óolal tumen ocsaj óolnajech. 43Ti' le jun súutuco' le ch'óopo' paacatnaji', ca tu tzaypachtaj Jesús, táan u qui'iqui' t'antic Ku. Tuláacal le máaxo'ob tu yilajo'ob lela' tu qui'iqui' t'antajo'ob xan Ku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\