San Marcos 1

1U ma'alob péectzilil Jesucristo u Paal Kue' j chu'unpaj beya'. 2Aj bóobat Isaiase' tu dzíibtaj ba'ax tu ya'alaj Ku: Quin túuxtic in bisaj t'aan ta táan u ti'al ca u nu'uct a beel. 3Táan u yu'uba'al u t'aan jun túul máac cu ka'am t'aan ti' jun p'éel x tocoy lu'um: Nu'ucte'ex u beel Yuumtzil, jolch'acte'ex jun p'éel toj bej ti'. 4Bey taalic Juan u dzáa ocja' ti' le máaco'ob te x tocoy lu'umo', táan u ya'alic ti'ob unaj u kexic u tuuculo'ob yéetel ca ocja'anaco'ob u ti'al ca sa'atsa'ac u kebano'ob. 5Tuláacal u cajnáalilo'ob u lu'umil Judea yéetel u cajnáalilo'ob Jerusalén jóoko'ob u yu'ubo'ob. Le ca tu cáantajo'ob u kebano'obe', j dza'ab u yocja'ob tumen Juan tu ja'il Jordán. 6U nook Juane' beeta'an yéetel u tzo'otzel camello, u kaxnake' kéewel, u janale' sáak yéetel káaxil caab. 7Tze'ecnaj ti' le máaco'obo', táan u ya'alic: Tin paache' táan u taal jun túul asab yaan u páajtalil ti' teen, ma' táan in najmatic in p'octal in wach' u táabil u xanab. 8Tene' tin dzaj a wocja'ex yéetel ja', ba'ale' leti'e' bíin u dzáa a wocja'ex yéetel Quili'ich Pixan. 9Ti' le kiino'obo' jóok Jesús ti' u caajil Nazaret tu lu'umil Galilea, ca j dza'ab u yocja' tumen Juan tu ja'il Jordán. 10Jach le cu jóokol Jesús ti' le ja'o' ca tu yilaj u je'epajal le ca'ano' bey xan le Quili'ich Pixan táan u yéemel tu yóokol bey jun túul sacpacale'. 11Ca j u'uya'ab jun p'éel t'aan te j ca'ano', táan u ya'alic: Teech in yaabilaj Paal jach qui'imac in wóol ta wo'olal. 12Tu séeblaquil j bisa'ab Jesús tumen pixan te x tocoy lu'umo'. 13Jesuse' yanchaj te'elo' cuarenta kiino'ob táan u cuxtal ichil dzíidzic ba'alche'ob, ca j túunta'ab u yóol tumen Satanás, ca j taal le ángelo'ob táan óoltico'. 14Cu dzo'ocol u ka'alal Juane', Jesuse' j bin Galilea táan u tze'ectic u ma'alob péectzil u ajawil Ku. 15Ca tu ya'alaj Jesús: Dzo'oc u kuchul u kiinil. Naadz yanil u ajawil Ku. Kex a tuucule'ex yéetel ocsaj óolte'ex u ma'alob péectzil tocsajil. 16Táan u xíimbal Jesús tu jáal u chan ka'anabil Galilea ca tu yilaj Simón yéetel Andrés u yíidzin. Lelo'oba' j chuc cayo'ob, táan u jayco'ob u káanil chuc cay te j ja'o'. 17Ca j a'ala'ab ti'ob tumen Jesús: Tzaypachtene'exi' tu yo'olal in beetic a canique'ex chuc wíinic. 18Tu séeblaquil tu p'atajo'ob u káanil u chuc cayo'obe' ca tu tzaypachtajo'ob. 19Ca túun xíimbalnaj Jesús u láak jun p'íite' ca tu yilaj Jacobo yéetel Juan u yíidzin, u paalal Zebedeo, yano'ob ca'ach ti' jun p'éel cheem táan u yutzquintico'ob u káanil u chuc cayo'ob. 20Ca j t'aano'ob tumen Jesús; leti'ob túune' tu p'atajo'ob Zebedeo u taataob te j cheemo' pa'ate' u j yáantajo'obo' ca j bino'ob yéetel. 21J kucho'ob tu caajil Capernaum; ca j ooc Jesús ti' le sinagogao' tu kiinil sábado ca jo'op' u ca'ansaj. 22Le máaco'obo' jaka'an u yóolo'ob tu yo'olal ba'ax cu ya'alic, tumen cu ca'ansaj yéetel páajtalil, ma' je'el bix u j ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano'. 23Yaan ca'ach tu sinagogail le caajo', jun túul máac yaan jun túul kaakas pixan ti'. Leti'e' j awatnaji': 24¿Ba'axten ca wocsicabáa t éetel Jesús Nazaretil? ¿Talaja'anech a xu'ulso'on? Tene' in kaj óolech, in wojel teche' u Quili'ichilech Ku. 25Jesuse' tu keyaj le kaakas pixano', ca tu ya'alaj ti': Mac a chi', xúump'at le máaca'. 26Le kaakas pixano' tu beetaj u bablicubáa j lu'um le máaco', ca j awatnaj ka'am, ca jóok ti'. 27Láaj ja'ak u yóolo'ob, ca tu káat chi'ito'ob tu baatzilo'ob: ¿Ba'ax lela'? ¿Ba'ax túumben ca'ansajil lela'? Le máaca' yaan u páajtalil ti' u keyic tac le kaakas pixano'obo' yéetel cu yu'uba'al u t'aan. 28Tu séeblaquil j ojéelta'ab u péectzil Jesús ti' tuláacal u lu'umil Galilea. 29Le ca jóoko'ob ti' le sinagogao', Jesús, Jacobo yéetel Juane' j bino'ob tu yotoch Simón yéetel Andrés. 30U suegra Simone' chilicbal táan u chocwil, ca j a'alab tu séeblaquil ti' Jesús. 31J náadz Jesús tu yicnale', ca tu machaj u kab, ca tu li'isaj; ti' le jun súutuco' j síischaj u chocwil, ca tu táan óoltajo'ob. 32Le ca j t'úub kiin, ca j áakabchaje', j taasa'ab yicnal Jesús tuláacal le koja'ano'obo', yéetel le máaxo'ob yaan kaakas pixan ti'obo'. 33Tuláacal le cajnáalo'obo' much'lajo'ob tu jool naj. 34Jesuse' tu dzaj u toj óolal ya'ab máaxo'ob yaan jejeláas koja'anil ti'ob, yéetel tu tojolch'intaj ya'abcach kaakas pixano'ob; ba'ale' ma' tu cha'aj u t'aan le kaakas pixano'obo', tumen lelo'oba' u yojelo'ob máax leti'. 35Táan u taal u sáastal, láili' éekjoche'ene', j líik Jesús ca jóok ti' le caajo', ca j bin payalchi' ti' jun p'éel x tocoy cúuchil. 36Simón yéetel u yéet xíimbalo'obe' j bino'ob u caxto'ob; 37le ca tu yilajo'obe' tu ya'alajo'ob ti': Tuláacalo'ob táan u caxtiquecho'ob. 38Ba'ale' leti'e' tu ya'alaj ti'ob: Cone'ex ti' u láak cúuchilo'ob naadztaco'ob, u ti'al in dzáic xan ti'ob le ma'alob péectzilo', tumen le u biilal joka'anilen. 39Bey túuno' Jesuse' tu láaj xíimbaltaj Galilea', táan u tze'ec caajal caaj ti' u cúuchil u sinagogailo'ob, yéetel táan u tojolch'intic le kaakas pixano'obo'. 40Tu nadzajubáa ti' Jesús jun túul máac koja'an ti' jáaway, ca j xolaj tu táane', ca tu ya'alaj ti': Wa a káate' je'el u páajtal a dzáic in toj óolale'. 41Jesuse' tu ch'a'aj óotzilil ti' ca tu péedzkabtaj, táan u ya'alic: In káati', quin dzáic a toj óolal. 42Le ca tu ya'alaj lela', j luk le jáaway ti' le koja'ano', ca j tojchaj u yóol. 43Jesús túune' tu utzil túuxtaj ca tu sen kuben t'antaj ti', táan u ya'alic: 44Ile, ma' a wa'alic ti' mix máac, chéen xeen a we'esabáa ti' le aj kiino', yéetel dzáa a ti'ibil óolal tu yo'olal a toj óolal, je'el bix tu ya'almaj t'antaj Moisés. Beyo' tuláacal máac cu bin u yil dzo'oc u tojtal a wóol. 45Ba'ale' le máaco' j bine' ca jo'op' u tzicbaltic ti' tuláacal máac ba'ax dzo'oc u yúuchul. Le o'olale' Jesuse' ma' páatji' u yocol tu táan u cajnáalilo'ob mix jun p'éel caaji'; chéen j máan ti' paach caajo'ob tu'ux mina'an mix máac, ba'ale' ti' tuláacal tu'uxo'ob jóok máaco'ob ca j taalo'ob u yilo'ob Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\