San Marcos 2

1Cu dzo'ocol u máan dze'edzec kiino'obe', j ooc jesús tu ca'a téen tu caajil Capernaum, ca j ojéelta'ab ti' yaan ich naje'. 2Tu séeblaquil j much'laj ya'abcach máaco'ob, ba'ale' ma' tuláacal yanchaj tu'ux u yantalo'ob mix tu jool najil. Leti' túune' tu tzicbaltaj ti'ob u ma'alob péectzil Ku. 3J kuch túun can túul máaco'ob u cuchmajo'ob jun túul máac túuch' u wíinclil. 4Ba'ale' tumen ma' j páatji' u kuchlo'ob tac tu'ux yaan Jesús tu yo'olal le ya'abcach máaco'obo', tu beetajo'ob jun p'éel jool tu yóokol le naj tu'ux yaan leti'o', ca tu yéemso'ob ti' le joolo' le koja'an chicunsa'an ti' jun p'éel kóochche'o'. 5Le ca tu yilaj Jesús u yocsaj óolalo'obe', tu ya'alaj ti' le koja'ano': In paal sa'atsa'an a kebano'ob. 6Ba'ale' dze'edzec ti' u ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aan culucbalo'ob te'elo' tu tucultajo'ob: 7¿Ba'axten bey u t'aan le máaca'? Táan u ya'alic ba'al ti' Ku, tumen mix máac cu páajtal u sa'atsic kebano'ob wa ma' chéen Ku. 8Ba'ale' Jesuse' tu séeblaquil tu na'ataj ba'ax cu tucultico'ob, ca tu ya'alaj ti'ob: ¿Ba'axten ca tuucule'ex beyo'? 9¿Ba'ax asab ma' talam u ya'ala'al ti' le koja'ano': sa'atsa'an a kebano'ob, wa u ya'ala'al ti': Líiken, ch'a a kóochche'il, xíimbalnen? 10Le beetic túune', bin in ca'aj in we'es te'ex u Paal Máaque' yaan u páajtalil ti' u ti'al u sa'atsic kebano'ob way lu'ume'. Ca túun tu ya'alaj ti' le máac túuch' u wíinclilo': 11Ti' teech quin wa'alic, líiken, ch'a' a kóochche'il, xeen ta wotoch. 12Tu séeblaquil líik le koja'ano', ca tu ch'a'aj u kóochche'ile', ca jóok ti' le cúuchilo' tu táan tuláacal le máaco'obo'. Le o'olale' láaj ja'ak u yóolo'ob, ca tu qui'iqui' t'anto'ob Ku, táan u ya'alico'ob: Mix jun téen c il jun p'éel ba'al beya'. 13Cu dzo'ocole' ca j bin Jesús tu ca'a téen jáal ja'. Le ca tu nadzajubáa tuláacal le máaco'ob tu yicnalo', ca tu ca'anbesajo'ob. 14U máanbale', tu yilaj Leví u paal Alfeo culucbal tu cúuchil tu'ux cu bo'ota'al le páatano'obo', ca tu ya'alaj ti': Tzaypachteni'. J líik túun Leví ca j bin tu paach. 15J culaj túun Jesús janal tu yotoch Leví, ca j culajo'ob janal yéetel u aj canbalo'ob, ya'abcach j kam páatano'ob yéetel u láak keban máaco'ob, tumen ya'ab máaco'ob cu bino'ob tu paach. 16Ba'ale' u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano' yéetel le j fariseobo', le ca tu yilajo'ob táan u janal Jesús yéetel le máaco'obo', tu ya'alajo'ob ti' u aj canbalo'ob Jesús: ¿Bix yanil a aj ca'anbesajile'exe' cu janal yéetel cu yukul jun múuch' yéetel le j kam páatano' bey xan yéetel le j kebano'obo'? 17Ca tu yu'ubaj Jesús lela', tu ya'alaj ti'ob: Le máaxo'ob toj u yóolo'ob yéetel ma'alob yanilo'obe' ma' kabéet aj dzaac ti'obi', ba'ale' kabéet ti' le máaxo'ob koja'ano'obo'. Tene' ma' j taalen in t'aan le máaxo'ob utzo'obo', ba'ale' le máaxo'ob j kebano'obo'. 18Jun téene' táan u su'ukin u j tzaypacho'ob Juan yéetel u j tzaypacho'ob le fariseobo'. J taal túun dze'edzec máaco'ob tu yicnal Jesús ca tu káat chi'itajo'ob ti': ¿Ba'axten u j tzaypacho'ob Juan yéetel le fariseobo' cu su'ukino'ob, ba'ale' a aj canbalo'obe' ma' tu su'ukino'ob? 19Jesuse' tu núucaj ti'ob: ¿Cu páajtal wa u su'ukin le máaxo'ob t'a'ano'ob u ti'al jun p'éel dzo'ocol beel ca'aliquil ti' yaan le íichamtzil yéetelo'obe'? Wa cula'an le íichamtzilo' ma' tu páajtal u su'ukino'ob. 20Ba'ale' bíin taalac u kiinil quéen luksa'ac ti'ob le íichamtzilo', le túun quéen su'ukinaco'ob. 21Mix máac cu pakacoctic jun p'éel úuchben nook yéetel jun xéet' túumben nook, tumen le quéen móotzoc le túumben nooko' cu jatic le xla' nooko', beyo' cu jach nojochtal u jaatlil. 22Mixtech xan u láala'al túumben vino ti' úuchben kéewelo'ob, tumen le túumben vinoo' cu tejic le úuchben kéewelo'obo', cu wéequel túun le vinoo' yéetel cu kastal le kéewelo'obo'. Le o'olale' kabéet u láala'al le túumben vinoo' ti' túumben kéewelo'ob. 23Ti' jun p'éel u kiinil sábadoe' táan ca'ach u xíimbal Jesús ichil paakalo'ob, u aj canbalo'ob túune' ca jo'op' u ch'a'ico'ob u yi'ij trigo ca'aliquil táan u maano'ob. 24Ca j a'ala'ab ti' tumen le fariseobo': ¿Ile, ba'axten a aj canbalo'obe' táan u beetico'ob meyaj ma' unaj u beeta'al ti' u kiinil sábadoi'? 25Leti' túune' tu ya'alaj ti'ob: ¿Mix jun téen wa a xocmajex ba'ax tu beetaj David le ca j wi'ijchaj leti' yéetel u yéet xíimbalo'ob, tumen mina'anchaj ba'al u jaanto'ob? 26J ooc David tu yotoch Ku, Ca'aliquil Abiatar u nojoch le aj kiino'obo', ca tu jaantaj le waaj jun páaycunta'an ti' Ku, unaj ca'ach u jaanta'al chéen tumen le aj kiino'obo', ca tu dzaj xan ti' le máaxo'ob yano'ob yéetele'. 27Jesús tu ya'alaj xan ti'ob: U kiinil sábado j beeta'ab u ti'al máac. Ma' máac j beeta'ab u ti'al u kiinil sábadoi'. 28Le o'olale' u Paal Máaque' yaan páajtalil ti' yóokol u kiinil sábado xan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\