San Marcos 7

1Le fariseob yéetel dze'edzec ti' u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano' tu nadzajuba'ob tu yicnal Jesús, leti'obe' Jerusalén u taalo'ob. 2Tu yilajo'ob túun dze'edzec ti' u aj canbalo'ob Jesús táan u janalo'ob quex ma' tu p'o'aj u kabo'ob je'el bix cu ya'alic le a'almaj t'aano'. Le o'olale' jo'op' u ya'alico'ob ba'al. 3(Tumen le fariseob yéetel tuláacal le judíobo', cu beetico'ob ba'ax ca'ansa'an tumen u anciano'obo', ma' u janalo'ob wa ma' tu p'o'ic u kabo'ob ya'ab u téenel. 4Le o'olale' le quéen suunaco'ob dzo'oc u lukulo'ob kíiwique', yaan u p'o'icuba'ob u ti'al u janalo'ob je'el bix ca'ansa'anil ti'obe'. Yaan xan u láak ba'alo'ob suuc u beetico'ob, je'el bix u p'o'ico'ob u luuchilo'ob ukul, le p'úulo'obo', ch'óoyo'ob yéetel u nu'ucul u wenelo'ob.) 5Bey túuno' le fariseob yéetel u ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano' tu káat chi'ito'ob ti': ¿Ba'ax teen a aj canbalo'obe' ma' tu dzo'ocbesico'ob u ya'almaj t'aan le anciano'obo'? ¿Ba'ax teen ma' tu p'o'aj u kabo'ob u ti'al u janalo'obi'? 6Jesuse' tu núucaj ti'ob: Tu beel ba'ax tu ya'alaj aj bóobat Isaías te'exe' j ca'a p'éel iche'ex, le ca tu dzíibtaj beya': Le máaco'oba' cu tziquiqueno'ob chéen yéetel u bóoxel u chi'ob, ba'ale' u pucsi'ikalo'obe' náach yaan ti' teen. 7Mix ba'al u biilal u tziquiqueno'ob, tumen u ca'ansajo'obe' chéen u ya'almaj t'aan máaco'ob. 8Tumen te'exe' ca p'atique'ex u ya'almaj t'aan Ku u ti'al a beetique'ex u ya'almaj t'aan máaco'ob: je'el bix a p'o'ique'ex le p'úulo'obo' bey xan u luuchilo'ob, yéetel u láak ya'abcach ba'alo'ob je'el bix lelo'oba'. 9Bey tu ya'alaj ti'ob: U ti'al a beetique'ex a wa'almaj t'aane'exe', ca p'atique'ex jun tzéelil u ya'almaj t'aan Ku. 10Tumen Moisese' tu ya'alaj: Tzic a taata yéetel a maama, bey xan le máax cu ya'alic ba'al ti' u taata wa ti' u maamae', quíimic. 11Ba'ale' te'exe' ca wa'alique'exe', jun túul máaque' cu páajtal u ya'alic ti' u taata wa ti' u maamae': Ma' tu páajtal in wáantiquech, tumen tuláacal ba'al yaan tene' corbán (u káat ya'ale' ti'ibil óolal ti' Ku); 12Wa cu ya'alic beyo', te'exe' ca wa'alique'ex túune' mina'an u yáantic u taata mix u maama. 13Bey túuno' te'exe' ca mixba'alcuntique'ex u ya'almaj t'aan Ku tu yo'olal le tzolbe'en t'aan ca ca'ansique'ex ta baatzile'exo'. Yéetel ca beetique'ex ya'abcach ba'alo'ob je'el bix lelo'oba'. 14Jesuse' tu t'anaj tu ca'a téen le máaco'obo' ca tu ya'alaj ti'ob: U'uyene'ex tuláacale'ex, ca na'ate'ex: 15Mix ba'al ti' le yo'ocabil ba'alo'ob cu yocol ti' máac cu páajtal u kascuntic máaco'. Le ba'ax cu jóokol te j pucsi'ikalo' le kaskuntic máac. 16Te'ex yaan a xiquine'exe', u'uyajnene'ex. 17Le ca tu p'ataj Jesús le máaco'obo', ca j ooc ich naje', u aj canbalo'obe' tu káat chi'itajo'ob ti' ba'ax u káat u ya'al le queet t'aano'. 18Leti'e' ca tu ya'alaj ti'ob: ¿Mix te'ex ca na'atique'ex lela'? ¿Ma' wa táan a na'atique'ex tuláacal le yo'ocabil ba'alo'ob cu yocol ti' máaco' ma' tu páajtal u kascuntic máac, 19tumen ma' táan u yocol tu pucsi'ikal, chéen ti' u nak, cu dzo'ocole' cu jóokol ti' u wíinclil? Beyo' tu yóoltaj u ya'ale' tuláacal janal ma'alob. 20Tu ya'alaj xan: Ba'ax cu jóokol ti' máaque', lelo' cu kascuntic máac, 21tumen ti' u pucsi'ikal máaco'ob cu jóokol le kaakas tuuculo'obo', 22le oocolo'obo', u dzíibolta'al ba'ax u ti'al yaanal máaco', le loobilo'obo', le tuuso'obo', le kaakas cuxtalo', le u pochilta'al ba'alo'ob ma' unajo', le kaakas péectzilo'obo', le ca'anal ichilo', le x ma' na'atilo'. 23Tuláacal le kaakas ba'alo'oba' ti' u pucsi'ikal máac cu jóokol, le o'olale' cu kascuntic máac. 24J luk Jesús te'elo' ca j bin tu lu'umil Tiro yéetel Sidón. J ooc ti' jun p'éel naj. Ma' u káat ca ojéelta'ac tumen mix máac wa ti' yaan te'elo', ba'ale' ma' j páatji u ta'acbesicubái'. 25Tu séeblaquil u maama jun túul x ch'úupal yaan jun túul kaakas pixan ti'e' tu yojéeltaj ti' yaan te'elo', ca j taale' ca j xolaj tu táan Jesús. 26Le co'olela' táanxel lu'umil, sirofenicia u ch'i'ibal. J taale' ca tu káat óoltaj ti' Jesús ca u jóokes le kaakas pixan yaan ti' u x ch'úupalo'. 27Ba'ale' Jesuse' tu ya'alaj ti': Cha' u janal táanil le paalalo'obo', tumen ma' utz u lukesa'al le waaj ti' le paalalo'obo' u ti'al ca dza'abac ti' le mejen peeko'obo'. 28Leti'e' tu núucaj: Bey, Yuumtzil: ba'ale' tac le mejen peeko'ob yano'ob yáanal le mesao' cu jaantico'ob u xéexet'al le waaj cu lúubul ti' le paalalo'obo'. 29Jesuse' tu ya'alaj túun ti': Ba'al jaaj ta wa'alaj: xeen, le kaakas pixano' dzo'oc u jóokol ti' a x ch'úupal. 30Le ca j kuch tu yotoche' tu yilaj chilicbal le x ch'úupalo', dzo'oc u jóokol le kaakas pixan ti'o'. 31Jesuse' jóok tu ca'a téen tu lu'umil Tiro, j máan Sidón yéetel tu caajilo'ob u lu'umil Decapolis, ca j kuch tac tu ka'anabil Galilea. 32J taasa'ab tu yicnal Jesús jun túul máac cóoc yéetel toot, ca j káat óolta'ab ti' ca u dzáa u kab tu yóokol. 33Jesuse' tu bisaj jun tzéelil, jun páayil ti' le máaco'obo', ca tu yocsaj u yaal u kab tu xiquin le máaco', ca j túubnaji ca tu péedzkabtaj u yaak le máaco'. 34Cu dzo'ocole' Jesús j paacatnaj ca'an, ca jajak iiknaji' ca tu ya'alaj ti': ¡Efata! u káat ya'ale': ¡Je'aba! 35Tu séeblaquil je'epaj u xiquin le cóoco', ca j utzchaj u yaak, ca j páatji' u t'aan ma'alob. 36Jesuse' tu kubentaj ti'ob ma' u ya'alico'ob ti' mix máac. Ba'ale' quex táan u sen kubentic ti'ob lela', láili' cu sen tzicbaltico'obe'. 37Ca j sen ja'ak u yóolo'ob, ca tu ya'alajo'ob: Tuláacal ba'al ma'alob u beetic; cu beetic tac u yu'ubaj le cóoco'obo' yéetel u t'aan le tooto'obo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\