San Mateo 15

1Tu nadzajuba'ob ti' Jesús dze'edzec fariseob yéetel u ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano', máaxo'ob Jerusalén u taalo'ob, ca tu káat chi'ito'ob ti': 2¿Ba'axten a aj canbalo'obe' ma' tu beetico'ob ba'ax tu ca'ansaj to'on c úuchben láako'ob? tumen ma' táan u p'o'ico'ob u kabo'ob u ti'al u janalo'ob. 3Jesuse' tu káat chi'itaj ti'ob: ¿Ba'axten te'exe' ma' ta beetique'ex ba'ax cu ya'alic Ku, ba'ale' ca beetique'ex ba'ax tu ya'alaj le úuchben máaco'obo'? 4Tumen Kue' tu ya'alaj: Tzic a taata yéetel a maama. Bey xan tu ya'alaj: Máax cu kaakas t'antic u taata wa u maamae' ca quíimic. 5Ba'ale' te'exe' ca wa'alique'exe' jun túul máaque' je'el u páajtal u ya'alic ti' u taata wa ti' u maamae': Ma' tu páajtal in wáantiquech, tumen tuláacal ba'al yaan tene' in wa'almaj in dzáic ti' Yuum Ku, 6je'el máaxac ca u ya'al beyo' mina'an u yáantic u taata wa u maama. Bey túuno' te'exe' dzo'oc a mixba'alcuntique'ex u ya'almaj t'aan Ku tumen ca beetique'ex ba'ax tu ya'alaj le úuchben máaco'obo'. 7¡J ca'a p'éel iche'ex! Utz tu ya'alajilac ta wo'olale'ex aj bóobat Isaías le ca tu ya'alaj beya': 8Le máaco'oba' chéen yéetel u bóoxel u chi'ob cu tzijqueno'ob, ba'ale' u pucsi'ikalo'obe' náach yanil ti' teen. 9Chéen cunel u kultiqueno'ob, tumen u ca'ansajo'obe' chéen u ca'ansaj máaco'ob. 10Tu t'anaj túun le máaco'obo' ca tu ya'alaj ti'ob: U'uye'ex ca a na'ate'ex. 11Ma' le ba'ax cu yocol tu chi' máac kascuntico'. Ba'ale' le ba'ax cu jóokol tu chi' máaco' leti' kascuntic. 12Le aj canbalo'ob túuno' tu nadzajuba'ob ti' Jesús ca tu ya'alajo'ob ti': ¿A wojel wa túune' le j fariseobo' kuuxilnajo'ob le ca tu yu'ubajo'ob ba'ax ta wa'alajo'? 13Ba'ale' leti'e' tu núucaj ti'ob: Tuláacal pakal ma' paka'an tumen in Taata yaan te j ca'ano', bíin jo'ococ pa'ate' yéetel u mootz. 14P'ate'exo'ob; leti'obe' ch'óopo'ob táan u bisico'ob u láak ch'óopo'ob. Wa jun túul ch'óop cu bisic u láak ch'óope' tu ca'a túulo'ob bíin lúubuco'ob ti' wa ba'ax joolil. 15Pedroe' tu ya'alaj túun ti' Jesús: Tzool to'on le quet t'aana'. 16Jesuse' tu ya'alaj ti': ¿Mix te'ex ca na'atique'ex? 17¿Ma' wa ta na'atique'exe' tuláacal ba'al cu yocol tu chi' máaque' tu nak máac cu bin cu dzo'ocole' cu jóokol ti' le wíinclilo'? 18Ba'ale' le ba'ax cu jóokol tu chi' máaque' tu pucsi'ikal u taal, leti' túun ba'ax kascuntic máac. 19Tumen ti' le pucsi'ikal cu jóokol kaakas tuuculil, quíimsaj wíiniquil, nup kebanil, kaakas dzíibolal, oocolil, tuusil yéetel le a'alaj ba'alilo'. 20Leti' le ba'alo'ob kascuntic máaco'; ba'ale' u janal máaque' quex ma' u cháalja'atic u kabe' ma' tu kascuntic máac. 21J luk Jesús te'elo' ca j bin tu lu'umil Tiro yéetel Sidón. 22Jun túul co'olel x cananeail caja'an te'elo' j taal ti' Jesús táan u yawtic: ¡Yuumtzil U Paal David ch'a'aten óotzilil! In x ch'upul paale' yaan jun túul kaakas pixan ti', yéetel jach yaj u mukyaj. 23Ba'ale' ma' núuca'ab mix ba'al ti' tumen Jesusi'. Le aj canbalo'ob túuno' tu nadzajuba'ob ti' Jesuse' ca tu káat óoltajo'ob ti': Táan óolte, tumen táan u taal u yawat t paach. 24Jesuse' tu ya'alaj túun: Kue' tu túuchi'iten chéen u ti'al u saatal tamanilo'ob u caajil Israel. 25Ba'ale' le co'olelo' tu nadzajubáe' ca xolaj tu táane' ca tu ya'alaj: ¡Yuumtzil, áanteni'! 26Jesuse' tu ya'alaj ti': Ma' utz u lukesa'al u yo'och waaj le paalalo' u ti'al ca dza'abac ti' le peeko'obo'. 27Quex beyo' leti'e' tu ya'alaj ti': Bey, Yuumtzil; ba'ale' tac le peeko'obo' cu jaantico'ob u xéexet'al le waaj cu lúubul yáanal u mayacche' u dzuulilo'obo'. 28Jesús túune' tu ya'alaj ti': ¡Co'olel jach nojoch a wocsaj óolal! Úuchuc le ba'ax a káato'. Ti' le jun súutuco' utzchaj u x ch'upul paal. 29Jesuse' j luk te'elo' ca j máan tu jáal u ka'anabil Galilea; cu dzo'ocole' j na'ac ti' jun p'éel pu'uque' ca j culaji'. 30Ya'ab máaco'ob j kucho'ob tac tu'ux yaan. Táan u taasico'ob móocho'ob, ch'óopo'ob, tooto'ob, nuumo'ob yéetel ya'ab u láak koja'ano'ob, tu dzajo'ob tu táan Jesús leti' túune' tu dzaj u toj óolalo'ob. 31Le o'olale' le máaco'obo' ja'ak u yóolo'ob le ca tu yilajo'ob táan u t'aan le tooto'obo', táan u yutztal le nuumo'obo', táan u xíimbal le móocho'obo' yéetel táan u paacat le ch'óopo'obo'. Ca jo'op' u qui'iqui' t'antico'ob u Kuil Israel. 32Jesuse' tu t'anaj u aj canbalo'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: Quin ch'a'ic óotzilil ti' le máaco'oba' tumen dzo'oc óox p'éel kiin yanaco'ob way tin wéetele', cu dzo'ocole' mina'an ba'al u jaanto'ob. Ma' in káat in túuxto'ob tu yotocho'ob x ma' jaanlil, bic lúubuco'ob yéetel wi'ij te j bejo'. 33U aj canbalo'obe' tu ya'alajo'ob ti': ¿Bix je'el u páajtal c caxtic janal u ti'al tuláacal le máaco'oba' way ti' le cúuchil tu'ux mix máac caja'ana'? 34Jesuse' tu káat chi'itaj ti'ob: ¿Jay p'éel waaj yaan te'ex? Leti'obe' tu núucajo'ob: Siete waajo'ob yéetel dze'edzec mejen cayo'ob. 35Tu túuxtaj túun ca culac lu'um le máaco'obo', 36tu ch'a'aj tu kab le siete waajo'ob yéetel le cayo'obo' ca tu dzaj nib óolal ti' Yuum Ku. Cu dzo'ocole' tu xet'láantaje' ca tu dzáa ti' u aj canbalo'ob, leti'ob túune' tu t'oxláantajo'ob ichil le máaco'obo'. 37Tuláacal jaano'ob ca j na'ajchajo'ob. Cu dzo'ocole' ca tu chupajo'ob siete xaaco'ob yéetel u xéexet'al j p'áato'. 38Le máaxo'ob jaano'obo' míin cuatro mil máaco'ob, ma' xoca'an ichilo'ob le co'olelo'obo' mix le paalalo'obo'. 39Cu dzo'ocole' Jesuse' tu yutzil túuxtaj le máaco'obo', j ooc ti' le cheemo' ca j bin tu lu'umil Magdala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\