San Mateo 16

1Fariseob yéetel le j saduceobo' j bino'ob u yilo'ob Jesús, u ti'al u beetico'ob u lúubul ti' wa ba'ax kaasile' tu káatajo'ob ti' ca u ye'es ti'ob jun p'éel u chíiculalil ca'an. 2Ba'ale' leti'e' tu núucaj ti'ob: Ocnaj kiine' te'exe' ca wa'alique'ex: Ma'alob kiin cun u beete tumen chac u nak ca'an; 3ja'atzcab kiine' ca wa'alique'ex: Bejela'e' kaakas kiin cun u beete tumen chac u nak ca'an yéetel noocoy. J ca'a p'éel iche'ex. Te'exe' a wojel a kaj óolte'ex u yich ca'an, ba'ale' ma' a wojel a kaj óolte'ex u chíiculalo'ob le kiino'oba'. 4Le kaakas yéetel ma' ocsaj óol máaco'oba' táan u káatico'ob jun p'éel chíiculal; ba'ale' ma' bíin dza'abac ti'ob u láak chíiculal wa ma' chéen u chíiculal Jonás. Tu p'atajo'ob túune' ca j bini. 5Le ca j máan le aj canbalo'ob tu táanxel tzéelil le ka'anabo', tu'ub ti'ob u bisico'ob waaj. 6Jesuse' tu ya'alaj ti'ob: Ile'ex, canantaba'ex ti' u levadura le fariseob yéetel le saduceobo'. 7Le aj canbalo'obo' jo'op' u ya'alico'ob tu baatzilo'ob: táan u ya'alic lela' tumen ma' t taasaj waaji'. 8Jesuse' tu kaj óoltaj lela', ca tu ya'alaj ti'ob: ¿Ba'axten ca wa'alique'ex mina'an te'ex waaj? ¡Jach jun p'íit a wocssaj óolale'ex! 9¿Láili' ma' ta na'atique'ex, mix tu ka'ajal te'ex le cinco waajo'ob tin t'oxaj ichil cinco mil máaco'obo', jay p'éel xaaco'ob ta li'isaje'exi'? 10¿Ma' tu ka'ajal te'ex le siete waajo'ob tin t'oxaj ichil cuatro mil máaco'obo', yéetel jay p'éel xaaco'ob ta li'isaje'exi'? 11¿Ba'axten ma' ta na'atique'ex, tene' ma' táan in t'aan tu yo'olal le waaj le ca tin wa'alaj? ca a canantaba'ex ti' u levadura le fariseob yéetel le saduceobo'. 12Tu na'atajo'ob túune', Jesuse' ma' tu ya'alaj ti'ob ca u canantuba'ob ti' u levadurail waaji', ba'ale' ti' u ca'ansaj le fariseob yéetel le saduceobo'. 13Le ca j kuch Jesús tu lu'umil Cesarea ti' Filipoe', tu káat chi'itaj ti' u aj canbalo'ob: ¿Máax cu ya'alic le máaco'ob u Paal Máac? 14Leti'obe' tu ya'alajo'ob: Dze'edzeque' cu ya'alico'obe' Juan Bautista; u láako'obe' cu ya'alico'obe' Elías, yaan xan u láako'obe' cu ya'alico'obe' Jeremías wa u láak aj bóobat. 15Jesuse' tu ya'alaj ti'ob: Cux te'ex ¿Ba'ax ca wa'alique'ex? ¿Máaxen teen? 16Simón Pedroe' tu ya'alaj túun ti': Teche' leti' le Cristo, u Paal le cuxa'an Kuo'. 17Jesuse' tu núucaj ti': Qui' a wóol, Simón, u paal Jonás, tumen lela' ma' j e'esa'ab ti' teech tumen mix jun túul máaqui', ba'ale' tumen in Taata yaan te j ca'ano'. 18Ten túune' quin wa'alic teech; teche' Pedroech, yéetel tu yóokol le cháaltuna' bíin in líikes in Iglesia. Ma' bíin dzáancha'ata'ac mix tumen u páajtalil metnal. 19Ten quin in dzáa teech u llaveilo'ob u ajawil ca'an; le ba'ax can a kax way yóokolcaabe' yaan u ka'axal xan te j ca'ano', le ba'ax xan can a wach' way yóokolcaabe' yaan xan u wa'ach'al te j ca'ano'. 20Jesús túune' tu kubentaj ti' u aj canbalo'obe' ma' u ya'alico'ob ti' mix máac wa leti' Cristoo'. 21Jo'op' túun u tzolic Jesús ti' u aj canbalo'obe' leti'e' yaan u bin Jerusalén, yéetel yaan u beeta'al u sen mukyaj tumen u nuuctaquilo'ob caaj, u nuuctaquil le aj kiino'obo', yéetel u j ca'anbesajili'ob le a'almaj t'aano'. Tu ya'alaj ti'obe' yaan u quíimsa'al, ba'ale' yaan u ca'a púut cuxtal tu yóox p'éel kiin. 22Pedro túune' tu bisaj jun páayile' ca jo'op' u keyic táan u ya'alic: ¡Ma' u yóoltic Ku, Yuumtzil! ¡Mix bikin ca kuchuc úuchul ti' teech le ba'ala'! 23Ba'ale' Jesuse' tu sutubáe' ca tu ya'alaj ti' Pedro: ¡Tzelabáa tin táan Satanás tumen teche' t'óochpajlech in ti'al! Teche' ma' ta tuucul je'el bix u tuucul Kue', ba'ale' ca tuucul je'el bix u tuucul máaco'obe'. 24Jesús túune' tu ya'alaj ti' u aj canbalo'ob: Wa yaan máax u káat u tzaypachtene', unaj u tu'ubsicubáa yéetel u ch'a'ic u cruz ca u tzaypachten. 25Tumen le máax u káat u toc u cuxtale', bíin u sate: ba'ale' le máax cu satic u cuxtal tin wo'olale', bíin u toque. 26Tumen ¿Ba'ax u biil ti' máac wa cu náajaltic tuláacal yóokolcaab cu dzo'ocole' cu sa'atal u pixan? ¿Wa buca'aj je'el u bo'otic máac tu yo'olal u pixane'? 27Tumen u Paal Máaque' yaan u taal yéetel u nojbe'enil u Taata bey xan yéetel u ángelo'ob, leti' le kiin túun quéen u bo'ot ti' u jujun túulil le ba'ax u beetmaje'. 28Tu jaajil quin wa'alic ti' te'exe' yaan dze'edzec ti' le yano'ob waya', ma' túun quíimilo'ob wa ma' táanil yaan u yilico'ob u Paal Máac táan u taal tu ajawil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\