San Mateo 18

1Ti' le kiino' le aj canbalo'obo' tu nadzajuba'ob ti' Jesuse' ca tu káat chi'itajo'ob ti': ¿Máax u asab nojochil tu ajawil ca'an? 2Jesuse' tu t'anaj túun jun túul chaan xi'ipale', tu dzaj chúumuc ti'obe', 3ca tu ya'alaj: Tu jaajil quin wa'alic ti' te'exe', wa te'ex ma' ta kexic a tuucule'ex ca beychajque'ex je'el bix mejen paalalo'obe', ma' bíin ocoque'ex tu ajawil ca'ani'. 4Bey túuno', u asab nojochil tu ajawil ca'ane' leti' le máax cu chichancunticubae' yéetel cu béeytal bey le chan xi'ipala'. 5Le máax cu kamic tin kaaba' jun túul chan xi'ipal je'el bix lela', teen cu kamiquen. 6Je'el máaxac ca u beet u lúubul ti' keban jun túul ti' le mejen paalalo'ob u yoquesmaj u yóolo'ob ti' teno', asab ma'alob ti' ca bu'uluc tu taamil ka'anab yéetel jun p'éel u tuunichil juch' kaxa'an tu caal. 7¡Buca'aj kaasil u ti'al yóokolcaab ca yanac ba'alo'ob cu beetic u kebantal máac! Mantadz cu bin antal, ba'ale' ¡óotzil le máac cu beetic u yantalo'! 8Le o'olale', wa a kab wa a wooc cu beetic a lúubul ti' kebane', xot'e, pul náachil; tumen asab ma'alob ca ocoquech ti' le cuxtal nuumech wa móochech, wa ma' ca pulquech metnal chuca'an ca'a p'éel a kab wa ca'a p'éel a wooc. 9Wa a wich cu beetic a lúubule', jóoye ca a puul náachil; tumen asab ma'alob ca ocoquech ti' le cuxtal chéen yéetel jun p'éel a wicho', wa ma' ca pu'ulquech metnal chuca'an ca'a p'éel a wich. 10Ma' a cúulpachcuntique'ex mix jun túul ti' le mejen paalalo'oba'. Tumen quin wa'alic te'exe' te j ca'ano' u ángelo'obe' ti' yano'ob mantadz tu táan in Taata yaan te j ca'ano'. 11Tumen u Paal Máaque' taal u toc le ba'ax saatalo'. 12¿Bix a wilique'ex? Wa jun túul máac yaan cien j tamano'ob ti'e' wa ca sa'atac jun túul ti'obe', ¿ma' wa cu p'atic le noventa y nueve te j pu'uco' u ti'al ca xi'ic u caxant le j sa'ato'? 13Wa ca u dzáa utz ti' ca u caxante', quin tuclique' asab cun qui'imactal u yóol tu yo'olal le jun túulo' ma' tu yo'olal le noventa yéetel nueve ma' j sa'ato'obo'. 14Bey xan a Taataex yaan te j ca'ano' ma' u káat ca sa'atac mix jun túul ti' le mejen paalalo'oba'. 15Wa a sucu'un cu beetic teech wa ba'ax kaase', t'aanen tu yéetel ta juunale'ex ca a beet u kaj óoltic le ba'ax kaas tu beetajo'. Wa cu yu'ubic a t'aane' dzo'oc a caxtic jéedzel yéetel a sucu'un. 16Ba'ale' wa ma' tu yu'ubaj a t'aane', t'an u láak jun túul wa ca'a túul máac, u ti'al beyo' tuláacal tac poole' ca jaajcunta'ac tumen ca'a túul wa óox túul máac. 17Wa ma' tu yu'ubic u t'aan mix leti'obe', a'al ti' u múuch'ul le j ocsaj óolalo'obo'; wa ma' tu yu'ubic u t'aan mix u múuch'ul le j ocsaj óolalo'obo', pact túun bey jun túul máac ma' tu yocsaj óoltic Kue', wa bey jun túul j kam patano'obo'. 18Tu jaajil quin wa'alic te'exe' je'el ba'alac ca a kaxe'ex way yóokolcaabe' yaan u ka'axal xan te j ca'ano', je'el ba'alac xan ca a wach'e'ex way yóokolcaabe' yaan u wa'ach'al xan te j ca'ano'. 19Bey xan quin wa'alic te'exe' wa ca'a túul ti' te'ex cu múuch' tucultico'ob way yóokolcaab u káatico'ob wa ba'ax ich payalchi'e' yaan u dza'abal ti'ob tumen in Taata yaan te j ca'ano'. 20Tumen tu'ux yaan ca'a túul wa óox túul much'ucbal tin kaaba'e', ti' yanen chúumuc ti'obe'. 21Pedro tu nadzajubae' ca tu káat chi'itaj ti' Jesús: ¿Yuumtzil, jay téen unaj in sa'atsic in sucu'un cu beetic ten wa ba'ax kaasil? ¿Tac siete u téenel? 22Jesuse' tu núucaj ti': Ma' tin wa'alic teech tac siete u téenel, ba'ale' tac setenta u téenel siete. 23Le o'olale', u ajawil ca'ane' bey jun túul ajaw tu yóoltaj u tzáa u p'ax u palitzilo'obe'. 24Táan u cáajsic u tzáique' ca j taasa'ab tu táane' jun túul palitzil u p'axmaj jach táaj ya'ab taakin. 25Tumen le j palitzil ma' páatchaj u bo'otico', u dzuulile' tu ya'alaj ca co'onoc leti' u yatan yéetel u paalal, bey xan tuláacal ba'ax yaan ti' u ti'al ca bo'ota'ac le p'aaxo'. 26Le j palitzil túuno' xolaj tu táan u dzuulile' ca tu káat óoltaj: In taata beet utz a pa'atic je'el in bo'otic teech tuláacale'. 27U dzuulile' tu ch'a'aj óotzilil ti'e', ca tu sa'atsaj tuláacal u p'aaxe' ca tu jáalkabtaj. 28Ba'ale' le ca jóok le palitzila' ca tu yilaj u láak u yéet palitzil máax p'axmajil jun p'íit taakin ti'. Tu machaje', ca jo'op' u bidzic u caal táan u ya'alic: ¡Bo'ot ten a p'aaxo'! 29Le u yéet palitzil túuno' xolaj tu táane' ca tu káat óoltaj ti': Beet utz a pa'atic, je'el in bo'otic teech tuláacale'. 30Ba'ale' le u láako' ma' tu yóoltaji', ca tu túuxtaj kalbil tac quéen u láaj bo'ot u p'aax. 31Le u láak palitzilo'obo', le ca tu yilajo'obe jach yaaji tu yóolo'ob ca j bino'obe' ca tu tzicbaltajo'ob ti' u dzuulilo'ob le ba'ax úucha'. 32Le dzuul túuno' tu túuxtaj t'anbil le palitzila' ca tu ya'alaj ti': ¡Kaakas palitzil! Tene' tin sa'atsaj teech tuláacal a p'aax tumen ta káat óoltaj ten. 33Teech xane' unaj ca'ach a ch'a'ic óotzilil ti' a wéet palitzilo' je'el bix tin ch'a'ajilac óotzilil ti' techo'. 34Le dzuulo' jach kuuxilnaje' ca tu túuxtaj jadzbil tac quéen u bo'ot tuláacal u p'aax. 35Jesuse' tu dzo'ocsaj u ca'ansaj táan u ya'alic: Bey xan cun u beet ta wéetele'ex in Taata yaan te j ca'ano' wa ma' ta sa'atsique'ex yéetel tuláacal a pucsi'ikale'ex u si'ipilo'ob a sucu'une'ex.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\