San Mateo 19

1Cu dzo'ocol u ya'alic Jesús le ba'alo'oba', j luk Galileae' ca j kuch tu lu'umil Judea le yaan tu j lakin u ja'il Jordano'. 2Ya'ab máaco'ob j bino'ob tu paach, te'elo' tu dzáa u toj óolal le máaxo'ob koja'ano'obo'. 3Dze'edzec fariseob túune' tu nadzajuba'ob ti' Jesús u ti'al u beetico'ob u lúubul ti' kaas, ca tu káat chi'itajo'ob ti': ¿Cu cha'abal wa ti' jun túul máac u p'atic u yatan tu yo'olal je'el ba'alaque'? 4Leti'e' tu núucaj ti'ob: ¿Ma' wa a xocmaje'ex ti' le Quili'ich Dzíibo', le máax beet wíinico'ob tu yáax chuune' tu beetaj xiib yéetel co'olel? 5Tu ya'alaj xan: Tu yo'olal lela' jun túul xiibe' yaan u p'atic u taata yéetel maamae' u ti'al u nupicubáa yéetel u yatan, tu ca'a túulilo'ob bíin jun p'éelchajco'ob. 6Beyo' ma' ca'a túulo'obi', ba'ale' jun túulilo'ob. Le o'olale' mix máac unaj u jatzic le ba'ax nupa'an tumen Kue'. 7Tu káat chi'ito'ob túun ti': ¿Ba'ax ten túun Moisese' tu ya'alaj ca dza'abac ti' jun túul atantzil u ju'unil x p'atbáile' cu dzo'ocole' cu páajtal u tojolch'inta'al? 8Jesuse' tu ya'alaj ti'ob: Tumen chich a pucsi'ikale'exe' Moisese' tu ya'alaj je'el u páajtal a p'atique'ex a watane'exe', ba'ale' tu yáax chuune' ma' beyi'. 9Tene' quin wa'alic te'exe' le máax cu p'atic u yatan, wa ma' tu yo'olal nupkebane', yéetel cu dzo'ocol u beel yéetel jun túul co'olel p'ata'an tumen u yíichame', cu nupkebantal xan. 10U aj canbalo'ob túune' tu ya'alajo'ob ti': wa bey anil jun túul máac yéetel u yatane', ma' unaj túun u dzo'ocol u beel máaqui'. 11Jesuse' tu núucaj ti'ob: Ma' tuláacal máac cu páajtal u kamic lela', chéen le máaxo'ob dza'an ti'ob tumen Ku ca u kamo'obo'. 12Yaan jejeláas ba'ax o'olal ma' tu páajtal u dzo'ocol u beel máac: yane' bey sijnalo'obo' ma' tu páajtal u dzo'ocol u beelo'ob; u láako'obe' ma' tu páajtal u dzo'ocol u beelo'ob tumen numquintano'ob tumen máaco'ob; u láako'obe' cu p'áatal ma' tu dzo'ocol u beelo'ob tu yo'olal u ajawil ca'an. Máax cu páajtal u kamic lela' u kame. 13J taasa'ab túun dze'edzec mejen paalal ti' Jesús u ti'al u dzáa u kab tu yóokolo'ob yéetel ca payalchi'inac tu yo'olalo'ob; ba'ale' le aj canbalo'obo' jo'op' u keyico'ob le máaxo'ob taasico'obo'. 14Ba'ale' Jesuse' tu ya'alaj: Cha'ex u taal le mejen paalalo'ob tin wicnalo', ma' a wet'ique'ex ti'ob; tumen u ajawil ca'ane' u ti'al máaxo'ob je'el bix leti'obo'. 15Tu dzaj túun u kab tu yóokol le mejen paalalo'obo', cu dzo'ocole' ca j luk te'elo'. 16Jun túul táanquelem máaque' bin u yil Jesuse' ca tu káat chi'itaj ti': Utzil aj ca'anbesaj ¿ba'ax ma'alob meyaj unaj in beetic u ti'al ca yanac ten cuxtal mina'an u xuul? 17Jesuse' tu ya'alaj ti': ¿Ba'axten ca wa'alic teen utzen? Chéen jun túulili' máax utz yaan, leti'e' Ku. Ba'ale' wa a káat ocol ti' le cuxtalo', dzo'ocbes le a'almaj t'aano'obo'. 18Le máaco' tu ya'alaj ti': ¿Máacal máaco'obi'? Jesuse' tu ya'alaj ti': Ma' a quíimsic wíinic, ma' a nupkeban, ma' a woocol, ma' a tuus, 19tzic a taata yéetel a maama. yaabilt a láak je'el bix a yaabiltce'. 20Le táanquelem máaco' tu ya'alaj ti': Palili'en ca jo'op' in dzo'ocbesic tuláacal lela'. ¿Ba'ax u bin teen? 21A'alab ti' tumen Jesús: Wa a káat utzil chuca'antale', xeen, con ba'ax yaan teche' ca a dzáa ti' le óotzilo'obo'; bey túuno' bíin yanac teech ayikalil te j ca'ano'; cu dzo'ocole' co'oten ca a tzaypachten. 22Le ca tu yu'ubaj le táanquelem máaco', okomchaj u yóole' ca j bini', tumen jach ya'ab u ayikalil. 23Jesuse' tu ya'alaj túun ti' u aj canbalo'ob: Tu jaajil quin wa'alic ti' te'exe', jach istiquia u yocol jun túul ayikal tu ajawil ca'an. 24Quin wa'alic te'ex tu ca'a téene', asab séeba'an u máan jun túul camello' tu jool jun p'éel púudze' ma' ca ococ jun túul ayikal tu ajawil Ku. 25Le ca tu yu'ubajo'ob u aj canbalo'obe' jach ja'ak u yóolo'ob, ca tu káat chi'itajo'ob tu baatzilo'ob: ¿Máax je'el u páajtal u to'ocole'? 26Jesuse' tu pactajo'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: Máaco'obe' ma' tu páajtal u beetico'ob, ba'ale' Kue' tuláacal ba'al cu páajtal u beetic. 27Pedroe' tu ya'alaj túun ti': Yuumtzil to'one' t p'ataj tuláacal ba'ax yaan to'one' ca j taalo'on ta paach. ¿Ba'ax túun cun antal to'on? 28Jesuse' tu núucaj ti'ob: Tu jaajil quin wa'alic te'exe', ti' le kiin quéen túumbenchajac tuláacal ba'ale' le quéen culac u Paal Máac tu nojbe'en jalach káanche'e, te'ex xan ta tzaypachtene'exe' yaan a cutale'ex ti' doce jalach káanche'ob u ti'al a p'is óoltique'ex u doce múuch' cajtalilo'ob u yotochnáalo'ob Israel. 29Tuláacal máax dzo'oc u p'atic najo'ob, wa sucu'uno'ob, wa quiico'ob, wa taata, maama, wa atan, wa paalal, wa lu'umo'ob tin wo'olale', bin u kam ciento u téenel u asab ya'abil, yéetel bíin u kam xan le cuxtal mina'an u xuulo'. 30Ba'ale' ya'ab ti' le máaxo'ob yano'ob táanil bejela'a' bíin p'áataco'ob paachil; bey xan ya'ab ti' le máaxo'ob yano'ob pachil bejela'a' bíin máanaco'ob táanil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\