San Mateo 2

1Jesuse' j síij tu caajil Belén tu lu'umil Judea tu kiinilo'ob ajaw Herodes. J kucho'ob túun tu caajil Jerusalén dze'edzec aj ojéelajo'ob, j lakin u taalo'ob, 2ca tu káat chi'itajo'ob: ¿Tu'ux yaan u ajaw le judiób dzo'oc u síijilo'? Tumen t ilaj u eek te j lakino', ca j taalo'on u ti'al c kultic. 3Ajaw Herodes, le ca tu yu'ubaj lela', j péecnaj u yóol jun múuch' yéetel tuláacal u cajnáalilo'ob Jerusalén. 4Le ajaw túuno' tu t'anaj tuláacal u nuuctaquilo'ob le aj kiino'obo', bey xan u aj ca'anbesajilo'ob a'almaj t'aan, ca tu káat chi'itaj ti'ob tu'ux bíin síijic le Cristoo'. 5Leti'obe' tu ya'alajo'ob ti': Tu caajil Belén, tu lu'umil Judea, tumen bey tu dzíibtajilac le aj bóobato': 6Teche', Belén, ti' u lu'umil Judá, teche', ma' u jach chichanil ichil u nojochilo'ob le lu'umo', tumen ti' teech bíin jóokoc jun túul j canan u ti'al canantic Israel in caajal. 7Herodese' tu x mucul t'antaj le aj ojéelajo'obo', ca tu káat chi'itaj ti'ob jach ba'ax kiin quéen chíicpaj le eeko'. 8Ca tu túuxtajo'ob Belene' ca tu ya'alaj ti'ob: Xene'ex ca a káat chi'ite'ex tu'ux yaan le chan palo'. Le quéen kuchuque'ex tu'ux yane', dza'ex in wojéelte u ti'al ca xi'iquen in kult xan. 9Le aj ojéelajo'obo', cu dzo'ocol u yu'ubico'ob ba'ax tu ya'alaj le ajawo', ca j bino'ob. Le eek tu yilajo'ob te j lakino' bin táanil ti'ob tac ca j kuch jach tu yóokol tu'ux yaan ca'ach le chan palo'. 10Le aj ojéelajo'obo', le ca tu yilajo'ob le eeko', jach qui'imacchaj u yóolo'ob. 11Le ca j ooco'ob ichil le najo' tu yilajo'ob le chan palo' yéetel María u maama; ca' túun j xolajo'obe' ca tu kultajo'ob le chan palo'. Ca tu jóokesajo'ob u ayikalilo'obe' ca tu dzajo'ob siibalo'ob ti': oro, incienso yéetel mirra. 12Cu dzo'ocol tuláacal lela', ca j dza'ab u wayakto'obe' ma' u najmal u suuto'ob tu yicnal Herodesi', ca túun j suunajo'ob tu caajalo'ob ti' táanxel bejil. 13Cu dzo'ocol u bin le aj ojéelajo'obo', José tu wayaktaj u ya'ala'al ti' tumen jun túul ángel: Líiken, ch'a'a le chan pal yéetel u maamao', púudzen tu lu'umil Egipto, ti' a p'áatali', teen quin a'alic ti' teech ba'ax kiin quéen lukuquechi', tumen Herodese' yaan u dzáicuba u caxant le chan palo' u ti'al u quíimse. 14Ca túun j líik Josee' ca tu ch'a'aj le chan pal yéetel u maamao', ca jóok yéetel áakab u ti'al u binbalo'ob Egipto. 15Te'elo' ti' j p'áato'obi' tac ca j quíim Herodes. Lela' j úuch tu yo'olal u dzo'ocpajal ba'ax a'ala'an tumen Yuumtzil je'el bix tu dzíibtaj le aj bóobato': Tin t'aanaj in paal ti' u lu'umil Egipto. 16Le ca tu yilaj Herodes dzo'oc u tu'usul tumen le aj ojéelajo'obo', jach sen j p'u'uji', tu túuxtaj túun quíimsbil tuláacal le mejen paalal yano'ob Belén yéetel tu bakpacho', le táant u síijilo'obo' tac ca'a p'éel u ja'abilo'obo', je'el bix tu na'atilac u kiinil chíicpajic le eeko' je'el bix a'alabic ti' tumen le aj ojéelajo'obo'. 17Bey túuno' béeychaj ba'ax dzibta'an tumen aj bóobat Jeremías: 18U'uya'ab jun p'éel t'aan tu caajil Rama, okol yéetel nucuch jajak iik. Raquel táan ca'ach u yokol tu yo'olal u paalal; ma' tu yóoltaj ca qui'imaccunsa'ac u yóoli', tumen dzo'oc u quíimilo'ob. 19Ba'ale' cu dzo'ocol u quíimil Herodese', tu wayaktaj josé, táan u ya'ala'al ti' tumen jun túul u ángel Yuumtzil tu caajil Egipto: 20Líiken, ch'a'a le chan pal yéetel u maamao' ca suunaquech tu lu'umil Israel, tumen dzo'oc u quíimil le máaxo'ob u káato'ob ca'ach u quíimso'ob le chan palo'. 21J líik túun José, ca tu bisaj le chan pal yéetel u maamao' tu lu'umil Israel. 22Ba'ale' Josee', le ca tu yojéeltaj Arquelao cu beetic u ajaw cu dzo'ocol u quíimil Herodes u taatae', j sajacchaj bini'; cu dzo'ocol túun u ya'ala'al ti' ichil wayake', ca j bin tu lu'umil Galilea. 23le ca j kuuch te'elo' ca j bin cajtal tu caajil Nazaret. Lela' j úuch tu yo'olal u dzo'ocpajal le ba'ax a'ala'ab tumen le aj bóobato' Jesuse' bíin a'ala'ac j Nazaretil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\