San Mateo 20

1U ajawil ca'ane' je'el bix u yuumil jun p'éel cajtalil jóok jach ja'atzcab kiin u ti'al u caxant j meyajo'ob u ti'al ca u yuxo'ob yich u pakal uva. 2Tu ya'alaj u bo'otic ti'ob jun p'éel denario tu yo'olal jun p'éel kiin meyaj ca tu túuxtajo'ob jooch. 3Cu dzo'ocole' jóok míin láas nueve kiine' ca tu yilaj u láak máaco'ob ti' yano'ob kíiwique' tumen mina'an meyaj ti'ob. 4Ca tu ya'alaj ti'ob: Xene'ex tac te'ex meyaj ichil in pakalo'ob, cu dzo'ocole' je'el in dzáic te'ex le buca'aj unaj in bo'otic te'exe'. Ca j bino'ob. 5Le dzuulo' jóok tu ca'a téen míin chúumuc kiin, bey xan míin las tres u binbal kiine', ca tu beetaj láili' beyo'. 6Míin las cinco ocnaj kiine' jóok tu ca'a téen te j kíiwico' ca tu yilaj u láak máaco'ob yano'ob te'elo' mina'an meyaj ti'ob, ca tu ya'alaj ti'ob: ¿Ba'axten way yane'ex bul kiin x ma' meyajile'? 7Tu ya'alajo'ob: Tumen mix máac t'ano'on meyaj. Tu ya'alaj túun ti'ob: Xene'ex tac te'ex meyaj ichil in pakalo'ob, cu dzo'ocole' je'el in dzáic te'ex le buca'aj unaj in bo'otic te'exe'. 8Le ca j áakabchaje', le dzuulo' tu ya'alaj ti' le máax ilic le meyajo': T'aan le j meyajo'obo' ca a bo'oto'ob, cáajes yéetel le máaxo'ob j ooco'ob tu dzo'oco' ca a dzo'oques yéetel le máaxo'ob j ooco'ob táanilo'. 9J taalo'ob túun le máaxo'ob j ooco'ob meyaj míin las cinco ocnaj kiine' ca tu kamo'ob u bo'olil jun p'éel túulis kiin meyaj, lela' jun p'éel denario. 10Cu dzo'ocole' le ca j taalo'ob le máaxo'ob ooco'ob táanilo', tu tucultajo'ob asab ya'ab cun u kamo'obi'; ba'ale' tu kamajo'ob chéen xan jujun p'éel denario. 11Le ca tu kamajo'obe' jo'op' u tututcchi'ob ti' u yuumil le meyajo', 12tu ya'alajo'ob: Lelo'ob j kucho'ob tu dzo'oca' chéen jun p'éel hora meyaj tu beetajo'ob cu dzo'ocole' ta bo'otajo'ob láili' je'el bix ta bo'otajo'on to'ono' máaxo'on t mukyajtaj u meeyjul yéetel u yoxowil jun p'éel túulis kiin. 13Ba'ale' le dzuulo' tu núucaj ca tu ya'alaj ti' jun túul ti'obi': In wéet óol, ma' táan in beetic teech mix jun p'éel ba'al kaas. ¿Ma' wa ta éejemtaj a náajaltic jun p'éel denario tu yo'olal jun p'éel kiin meyaji'? 14Ch'a'a a bo'olale' ca xi'iquech. Tene' in káat in bo'ot le máax j ooc meyaj tu dzo'oco' je'el bix in bo'otiqueche', 15¿ma' wa tu páajtal in beetic je'el ba'alac in káat yéetel in taakine'? ¿Wa cu yaatal a wóol tumen tene' utz in pucsi'ikal? 16Bey túuno' le máaxo'ob paachil yano'obo' bíin máanaco'ob táanil, yéetel le máaxo'ob yano'ob táanile' bíin máanaco'ob paachil. Tumen ya'ab le máaxo'ob t'ana'ano'obo', ba'ale' jun p'íit le máaxo'ob yéeya'ano'obo'. 17Le ca tu ch'a'aj Jesús u bejil Jerusalene', tu bisaj jun páayil u doce aj canbalo'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: 18Je'el bix a wilique'exo' táan c bin Jerusalén tu'ux bíin ku'ubuc u Paal Máac tu kab u nuuctaquil le aj kiino'obo' yéetel tu kab u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano', máaxo'ob cun xot' kiintic u ti'al ca quíimsa'ac; 19cu dzo'ocole' cu kubico'ob ti' táanxel lu'umilo'ob u ti'al ca u p'a'asto'ob, ca u ja'ajadzo'ob, yéetel ca u sino'ob ti' cruz; ba'ale' yaan u ca'a púut cuxtal tu yóox p'éel kiin. 20Tu nadzajubáa túun ti' Jesús u maama Jacobo yéetel Juan, u paalal Zebedeo, jun múuch' yéetelo'obe', j xolaj tu táan Jesús u ti'al u káatic jun p'éel ba'al ti'. 21Jesuse' tu káat chi'itaj: ¿Ba'ax a káati'? Leti'e' tu ya'alaj: A'al ca culac le in ca'a túul paalalo'oba' jun túule' ta x no'oj, u láake' ta x dzíic, te ta ajawilo'. 22Ba'ale' Jesuse' tu núucaj ti'ob: Te'exe' ma' a wojele'ex ba'ax ca káatique'exi'. ¿Cu páajtal wa a wukique'ex le ukul bíin in wuko', yéetel a kamique'ex le ocja' bíin in kamo'? Leti'obe' tu ya'alajo'ob: C páajtal. 23Leti'e' tu ya'alaj ti'ob: Tu jaajile' te'exe' yaan a wukique'ex le ukul bíin in wuko' yéetel yaan a kamique'ex le ocja' bíin in kamo'; ba'ale' le a cuxtale'ex tin x no'oj wa tin dzíico' ma' teen máax dzáiqui', ba'ale' le cúuchilo'oba' nu'ucbesa'an tumen in Taata u ti'al dzaabil ti' le máaxo'ob bíin dza'abaco'. 24Le u láak diez aj canbalo'obo', le ca tu yu'ubajo'obe' j kuuxchajo'ob ti' le ca'a túul sucu'untzilo'oba'. 25Ba'ale' j t'aano'ob tumen Jesuse' ca j a'ala'ab ti'ob: Je'el bix a wojelile'exe', u nuuctaquil le caajo'obo' cu béeytalo'ob bey dzuulo'ob tu yóokolo'obe' yéetel le u nuuctaquil ichilo'obo' cu ye'esico'ob u páajtalil tu yóokolo'ob. 26Ba'ale' ichile'exe' ma' bey cun úuchuli'. Tumen le máax u káat u beet u nojochil ichile'exe', unaj u meyajtic le u láako'obo'; 27je'el máaxac ti' te'ex u káat u táanilcuntubáe' unaj u palitzilta'al tumen le u láako'obo'. 28Bey je'el bix u Paal Máac ma' j taal u ti'al ca meyajta'aqui', ba'ale' u ti'al u meyajtic máac, yéetel u ti'al u dzáa u cuxtal bey jun p'éel bo'ol u ti'al u jáalkabta'al ya'abcach máaco'obe'. 29Ca'aliquil táan u jóokolo'ob tu caajil Jericoe' ya'abcach máaco'ob j bino'ob tu paach Jesús. 30Te'elo' yaan ca'a túul ch'óopo'ob culucbalo'ob tu tzéel le bejo'; le ca tu yu'ubajo'ob táan u máan Jesuse' tu yawtaj: ¡Yuumtzil, u Paal David, ch'a'a to'on óotzilil! 31J ke'eyo'ob tumen le máaco'obo' u ti'al ca u mac u chi'ob, ba'ale' leti'obe' asab ka'am tu yawto'ob: ¡Yuumtzil, u Paal David, ch'a'a to'on óotzilil! 32Je'el túun Jesuse', tu t'anaj le ch'óopo'obo' ca tu káat chi'itaj ti'ob: ¿Ba'ax a káate'ex ca in beet ti' te'ex? 33Leti'obe' tu núucajo'ob ti': Yuumtzil, ca yanac u sáasil c ich. 34Jesús túune' tu ch'a'aj óotzil ti'obe' ca tu péedzkabtaj u yicho'ob. Ti' le jun súutuco' le ch'óopo'obo' yanji u sáasil yicho'obe' ca j bino'ob tu paach Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\