San Mateo 3

1Ti' le kiino'obo' j taal tze'ec Juan Bautista tu x tocoy lu'umil Judea. 2Táan u ya'alic: ¡Kex a tuucule'ex tumen dzo'oc u náadzal u ajawil ca'an! 3Tu yo'olal Juan t'anaj ca'ach aj bóobat Isaías ca tu dzíibtaj beya': Cu yu'uba'al u t'aan jun túul máac cu ka'am t'aan te x tocoy lu'umo'; Nu'ucte'ex u beel Yuumtzil; beete'ex jun p'éel toj bej ti'. 4U nook Juane' beeta'an ca'ach yéetel u tzo'otzel camello, cu kaxic ca'ach yéetel jun p'éel kaxnak kéewel u ca'aj; u janale' sáak yéetel káaxil caab. 5Taal u yu'ubo'ob ba'ax cu ya'alic ca'ach Juan le Jerusalenilo'obo', tuláacal Judeailo'ob yéetel tuláacal le yano'ob naadz ti' u ja'il Jordano'. 6Le ca tu cáantaj u kebano'obe', ca j dza'ab u yocja'ob tumen Juan te j Jordano'. 7Ba'ale' le ca tu yilaj Juan ya'ab ti' le fariseob yéetel seduceob cu taalo'ob ocja'o', ca tu ya'alaj ti'ob: ¡U ch'i'ibale'ex cano'ob! ¿Máax a'al ti' te'ex ca púudzuque'ex ti' le nojoch jaadz cu náadzalo'? 8Beete'ex ba'al tu beel u ti'al ca ila'ac dzo'oc a kexic a tuucule'ex. 9Ma' a nojba'alcunsicaba'ex táan wa'alique'ex ta báile'ex: To'one' u ch'i'ibalo'on Abraham, tumen quin wa'alic ti' te'exe' Kue' cu páajtal u jóokesic tac ti' le tuunicho'oba' u ch'i'ibalo'ob Abraham. 10Le báato' dzo'oc u ja'abal u ti'al u ch'a'acal le che'obo'. Tuláacal che' ma' tu dzáic ma'alob iche' cu ch'a'acale' cu p'u'ulul ich káak. 11Tene' tu jaajile' quin dzáic a wocja'ex yéetel ja'; lela' u chíiculal dzo'oc a kexique'ex a tuucule'ex, ba'ale' le máax cu taal paachil ti' teno' yaan u dzáic a wocja'ex yéetel Quili'ich Pixan bey xan yéetel káak. Leti'e' asab yaan u páajtalil ti' teen, ma' tin najmatic mix in nadzic u xaanab ti'. 12Dzo'oc u machic u nu'uculil u ti'al u pictic le trigoo', u ti'al u jun páaycuntic ti' u sóol. Bíin u dzáa le trigo tu ch'ilo', ba'ale' le u sóolo' bíin u tóoc ti' jun p'éel káak mix bikin bíin tu'upuc. 13Jesuse' luk tu lu'umil Galileae' ca j kuch tac tu ja'il Jordán, tu'ux yaan ca'ach Juan, u ti'al ca dza'abac u yocja'. 14Yáaxe' Juane' ma' tu yóoltaji', ca tu ya'alaj ti': Teen kaabéet ca a dzáa in wocja'. ¿Teech wa túun ca taal ti' ten? 15Jesuse' tu núucaj ti': Beet beyo', tumen u najmal ca c beet tuláacal ba'ax cu ya'alic Ku. Juan túune' tu beetaj ba'ax a'ala'ab ti' tumen Jesús. 16Le ca j dzo'oc u dza'abal u yocja' Jesuse', jóok ti' le ja'o'. Ca j téec je'epaj le ca'ano', ca tu yilaj Jesús u yéemel u Quili'ich Pixan Yuum Ku bey jun túul palomae' táan u taal tu yóokol. 17Ca jóok te j ca'ano' jun p'éel t'aan cu ya'alique': Lela' in paal in yaabilaj, tu yo'olal máax jach qui'imac in wóol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\