San Mateo 4

1Cu dzo'ocole' ca j bisa'ab Jesús tumen le Pixan ti' jun p'éel x tocoy lu'um u ti'al ca túunta'ac u yóol tumen kasiba'al. 2P'áat cuarenta kiino'ob yéetel cuarenta áakabo'ob x ma' janal, cu dzo'ocole' ca tu yu'ubaj wi'ij. 3Kaasiba'al túune' tu nadzajubáe' ca tu ya'alaj ti' Jesús u ti'al u túuntic u yóol: Wa u paalech Kue' a'al ca suunac waajil le tuunicho'oba'. 4Ba'ale' Jesuse' tu núucaj ti': Le Quili'ich Dzíibo' cu ya'alic: Ma' chéen yéetel waaj bíin cuxlac wíiniqui', tac yéetel tuláacal u t'aan Ku. 5Le kaasiba'al túuno' tu bisaj Jesús tu quili'ich caajil Jerusalén, ca tu na'acsaj jach tu ca'analil kulnaj, 6ca tu ya'alaj ti': Wa u paalech Kue', pulabáa; tumen le Quili'ich Dzíibo' cu ya'alic: Kue' yaan u túuxtic u ángelo'ob u ti'al u canantiquecho'ob. Yéetel u kabo'ob cu bin u machecho'ob u ti'al ma' a t'óochpajal ti' mix jun p'éel tuunich. 7Jesuse' tu núucaj ti': Cu ya'alic xan le Quili'ich Dzíibo': Ma' a túuntic u yóol Yuumtzil a Ku. 8Ca j bisa'ab tu ca' a téen tumen kasiba'al tu yóokol jun p'éel ca'anal pu'uc ca j e'esa'ab ti'e' tuláacal u nucuch caajilo'ob yóokolcaab, bey xan u ayikalilo'ob, 9ca j a'ala'ab ti': Ti' teech bíin in dzáa tuláacal le ba'alo'oba' wa ca xoltal a kulten. 10Ca túun j a'ala'ab ti' tumen Jesús: Xeen, Satanás, tumen cu ya'alic le Quili'ich Dzíibo': Kult Yuumtzil a Ku, meyajt xan chéen leti'. 11Le kaasiba'al túuno' tu p'ataj Jesús, ca j taal le ángelo'ob meyajtico'. 12Ca tu yu'ubaj Jesús dzo'oc u ka'alal Juane', ca j bin tu lu'umil Galilea. 13Ba'ale' ma' j p'áat Nazareti', j bin cajtal Capernaum, jun p'éel caaj yaan tu jáal u ka'anabil Galilea, tu lu'umil Zabulon yéetel Neftali. 14Lela' j úuch tu yo'olal u dzo'ocpajal ba'ax tu dzíibtaj aj bóobataj Isaías: 15U lu'umil Zabulón yéetel Neftalí, te j bej yaan tu jáal ka'anab tu j lakin Jordano': Galilea tu'ux caja'an le ma' judíobo'. 16Le máaxo'ob yano'ob ich éekjoch'e'enile' tu yilajo'ob jun p'éel nojoch sáasil, bey xan le máaxo'ob cajacbalo'ob tu bo'oyil quíimile' sáasilcunsa'abo'ob tumen jun p'éel sáasil. 17Ca tu cáajsaj u tze'ec Jesús, táan u ya'alic: Kex a tuucule'ex tumen u ajawil ca'ane' dzo'oc u náadzal. 18Táan ca'ach u máan Jesús tu jáal u ka'anabil Galileae', ca tu yilaj ca'a túul sucu'untzilo'ob: jun túule' Simón: máax cu kaaba'intic xan Pedro, le u láak jun túulo' Andrés. Leti'obe' j chuc cayo'ob ca'achi, táan ca'ach u pulico'ob u káanil chuc cay ichil le ja'o'. 19Jesuse' tu ya'alaj ti'ob: tzay pachtene'exi' ca in beete'ex j chuc wíinique'ex. 20Tu séeblaquil tu p'atajo'ob u káanil u chuc cayo'obe' ca j bino'ob tu yéetel. 21Ca j xíimbalnaj Jesús u láak jun p'íite', ca tu yilaj u láak ca'a túul sucu'untzilo'ob: Santiago yéetel Juan, u paalal Zebedeo, ti' yano'ob ca'ach ichil le cheem yéetel u taataobo' táan ca'ach u yutzquintico'ob u káanil u chuc cayo'ob, j t'aano'ob túun tumen Jesús, 22tu séeblaquil tu p'atajo'ob u taataobe' bey xan le cheemo' ca j bino'ob tu paach. 23Jesuse' tu xíimbaltaj tuláacal u lu'umil Galilea, táan u ca'anbesaj ti' u sinagogailo'ob le caajo'. Táan u tze'ectic u ma'alob péectzilil u ajawil Ku, táan xan u dzaquic tuláacal koja'anilo'ob yéetel ki'inamil yaan ti' le máaco'obo'. 24U péectzilil Jesuse' j ojéelta'ab ti' tuláacal u lu'umil Siria, ca j taasa'ab tu yicnale' tuláacal le máaxo'ob cu mukyajtico'ob jejeláas koja'anilo'ob yéetel yajilo'ob, bey xan máaxo'ob yaan kaakas pixan ti'obo', le máaxo'ob yaan léequel ti'obo' yéetel le túuch' u wíinclilo'obo'. Ca j tojquinta'ab u yóolo'ob tumen Jesús. 25J tzay pachta'ab tumen ya'ab galileailo'ob, bey xan tumen u cajnáalilo'ob Decápolis, Jerusalén, Judea yéetel le máaxo'ob caja'ano'ob tu j lakin ti' u ja'il Jordan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\