San Mateo 8

1Le ca j éem Jesús ti' le pu'uco', ya'ab máaco'ob j bin tu paach. 2Jun túul máac yaan jáaway ti'e' tu nadzubae', j xolaj tu táan Jesuse' ca tu ya'alaj ti': Yuumtzil, wa a káate' cu páajtal a dzáic in toj óolal. 3Jesús túune' tu tich'aj u kabe' ca tu péedzkabtaj, táan u ya'alic: ¡In káati!. ¡Anac a toj óolal!. Tu séeblaquil utzchaj le máac yaan jáaway ti'o'. 4Ca j a'ala'ab ti' tumen Jesús: Il a wil ma' a tzicbaltic ti' mix máac, ba'ale' xeen we'esabáa ti' le aj kiino', yéetel dzáa le ti'ibil óolal u ya'almaj Moisés, tu yo'olal u yojéelta'al tumen tuláacale' dzo'oc u toojtal a wóol. 5Le ca'a j ooc Jesús tu caajil Capernaume', jun túul centurione' tu nadzajubae' u ti'al u káat óoltic ti' Jesús, 6táan u ya'alic: Yuumtzil, in palitzile' chilicbal tin taanaj, túuch' u wíinclil, táan u mukyajtic yaayaj ki'inamilo'ob. 7Ca tu ya'alaj jesús: Je'el in bin in dzáa u tooj óolale'. 8Le centuriono' tu núucaj: Yuumtzil, tene' ma' táan in najmatic ca ocoquech tin taanaj; chéen a'al le t'aano', beyo' cu tojtal u yóol in j palitzil. 9Tumen ten xane' tu yáanal u páajtalil in nuuctaquilo'ob yanen, ba'ale' yaan aj ba'atelo'ob xan yáanal in páajtalil. Le quéen in wa'al ti' jun túul ca xi'ique' cu bin; wa quin wa'alic ti' u láak ca taalaque' cu taal; le quéen in wa'al ti' in palitzil ca u beet wa ba'axe', cu beetic. 10Le ca tu yu'ubaj Jesús le núuca', ja'ak u yóol, ca tu ya'alaj ti' le máaxo'ob tzaypachtico': Tu jaajil quin wa'alic te'exe' ma' in wil ti' tuláacal Israel mix jun túul máac yaan u ya'ab ocsaj óolal je'el bix yaan ti' le máaca'. 11Tene' quin wa'alic te'exe' yaan u taal ya'ab máaco'ob j lakinilo'ob yéetel j chikinilo'ob u ti'al ca culaco'ob janal yéetel Abraham, Isaac yéetel Jacob tu ajawil Ku; 12ba'ale' le máaxo'ob unaj u yantalo'ob te j ajawilo' bíin jóokesa'aco'ob táancab tu'ux éekjoche'en, te'elo' bíin okolnaco'ob yéetel bíin jach' cojnaco'ob. 13Ca tu ya'alaj Jesús ti' le centuriono': Xeen ta wotoch beetchajac le ba'ax ta wocsaj óoltajo'. Le palitzil túuno' toojchaj u yóol ti' le jun súutuco'. 14Jesuse' j bin tu yotoch Pedro, te'elo' tu yilaj chilicbal u suegra Pedro, tumen táan u chocwil. 15Tu machaj tu kabe' ca j síischaj u chocwil. J líik túune' ca jo'op' u meyajtico'ob. 16Le ca j áakabchaje' j taasa'ab tu yicnal Jesús ya'ab máaco'ob yaan kaakas pixan ti'ob, ba'ale' yéetel jun p'éel t'aane' tu jóokesaj le kaakas pixano'obo', tu dzaj xan u toj óolal tuláacal le koja'ano'obo'. 17Lela' úuch tu yo'olal u dzo'ocpajal ba'ax tu ya'alaj aj bóobat Isaías le ca tu ya'alaj: Leti'e' tu ch'a'aj c x ma' muukilo'ob yéetel tu bisaj c koja'anilo'ob. 18Le ca tu yilaj Jesús bakpachta'an tumen ya'ab máaco'obe', tu ya'alaj ca máanaco'ob tu táanxel tzéelil le xéel ja'o'. 19Jun túul u aj ca'anbesajil le a'almaj t'aano' tu nadzajubae' ca tu ya'alaj ti' Jesús: Aj ca'anbesaj, in káat bin ta paach je'el tu'uxac ca xi'iqueche'. 20Ca j núuca'ab ti' tumen Jesús: Le ch'omaco'obo' yaan u yáactuno'ob. bey xan le ch'íich'o'obo' yaan u ku'ob, ba'ale' u Paal Maque' mina'an tu'ux u t'alcuntic u pool. 21U láake', máax jun túul ti' u aj canbalo'obe', tu ya'alaj ti' Jesús: Yuumtzil. cha'a in bin táanil in muc in taata. 22Jesuse' tu núucaj ti': Tzaypachteni', cha'a le quimeno'obo' u muquic u quimeno'ob. 23Jesuse' j ooc ti' le cheemo' ca j ooc xan u aj canbalo'ob tu yéetel. 24Ca j taal te j ka'anabo' jun p'éel chac ikal, tu yo'olal u sen ka'amile' tac u cuclil le ja' cu yocol ichil le cheemo', ba'ale' Jesuse' táan ca'ach u wenel. 25Ca j bin u aj canbalo'ob ajsic ca tu ya'alajo'ob ti': ¡Yuumtzil, toco'oni' tumen táan c búulul! 26Leti'e' tu núucaj ti'ob: ¿Ba'ax ten sen sajaque'ex? ¿Ba'ax ten jach jun p'íit a wocsaj óolale'ex? J líik túune' ca tu keyaj le iiko' yéetel le ka'anabo'; tu séeblaquil p'áat tuláacal jach jejedzqui. 27Le máaco'obo' ja'ak u yóolo'ob ca tu káat chi'ituba'ob: ¿Máax le máac cu yu'uba'al u t'aan tac tumen le iiko'ob yéetel ka'anabo'? 28Le ca j kuch Jesús tu lu'umil Gadara, tu táanxel tzéelil le xéel ja'o', jóok ca'a túul máaco'ob ichil le mucnalo'obo', ca tu nadzajuba'ob ti'. Tu ca'a túulilo'obe' yaan kaakas pixan ti'ob, tu yo'olal jach dzíictaco'obe' mix máac cu máan ca'ach te j bejo'. 29Ca jo'op' u yawatico'ob: ¡Ma' a wocsicabáa t éetel, Jesús u Paal Yuum! ¿J taalech wa u ti'al a dzáa to'on yaayaj óolal ma'ili' kuchuc u kiinile'? 30Ma' náach te'elo' yaan ya'ab kéekeno'ob cu máan janalo'obi'. 31Le kaakas pixano'obo' tu káat óoltajo'ob ti' Jesús: Wa ca jóokesico'one', cha'a c ocol ti' le kéekeno'obo'. 32Ca túun j a'ala'ab tumen Jesús: Ma'alob, ooquene'ex ti'ob, le kaakas pixano'ob túuno' jóoko'ob ti' le máaco'obo' ca j ooco'ob ti' le kéekeno'obo'; cu dzo'ocole' tuláacal le kéekeno'obo' tu puljuba'ob ti' jun p'éel tamcach cúuchil, j lúubo'ob ichil le ka'anabo' ca j búulo'ob. 33Le máaxo'ob canantic le kéekeno'obo' j áalcabnajo'ob jaka'an u yóolo'ob. le ca j kucho'ob te j caajo', jo'op' u tzicbaltico'ob tuláacal le ba'alo'oba', yéetel le ba'ax j úuch ti' le máaco'ob yaan kaakas pixan ti'obo'. 34Ca túun jóok tuláacal u cajnáalilo'ob le caajo' ca j bino'ob tu'ux yaan Jesús, le ca tu yilajo'obe', tu káat óoltajo'ob ti' ca lukuc ti' u lu'umo'ob.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\