Apocalipsis 18

1Cu dzo'ocol lela', tin wilaj u láak ángel táan u yéemel ca'an yéetel nojoch páajtalil, le lu'umo' sáasilchaj yéetel u léembal. 2J ka'am t'aanaj: Dzo'oc u lúubul, dzo'oc u lúubul le nojoch Babiloniao', yéetel dzo'oc u suut u cajtalil u kasilba'alo'ob, u ta'acunbáil tuláacal u jejeláasil kaakas pixano'ob, yéetel u ku' tuláacal p'ecbe'en ch'íich'o'ob. 3Tumen tuláacal múuch' caajo'obe' dzo'oc u cáaltalo'ob yéetel u yuklil u p'u'ujulil u kaakas cuxtal. U ajawilo'ob yóokolcaabe' dzo'oc xan u nup kebantcuba'ob tu yo'olal u ya'abcachil xuup u ti'al u lu'umcabil qui'imac óolal. 4Tin wu'uyaj túun u láak t'aan jóok te j ca'ano', táan u ya'alic: Te'ex in ti'ale'exe', jóokene'ex ti' le caajo', u ti'al ma' a táacpajale'ex ti' u kebano'ob yéetel u ti'al ma' a chucpachta'ale'ex tumen u núumyajo'ob. 5Je'el túuna' u kebano'obe' dzo'oc u kuchul tac ca'an, dzo'oc xan u ka'ajal ti' Ku u jach kasa'anil Babilonia. 6Dza'ex ti'e' je'el bix u dzaamaj ti' u láako'obe'. Xa'akte'ex u ca'a téen ya'abil le ukul tu xa'aktaj u ti'al u láako'obe'. 7Dza'ex ti'e' okol yéetel mukyajil je'el bix u p'iisil úuchic u kubicubáa ti' ca'anal ichil yéetel ti' xuup mina'an u biilal; tumen leti'e' cu ya'alic tu pucsi'ikal: Way culucbalen bey jun túul x ajaw; ma' x quimen íichameni' mix bíin okolnaqueni'. 8Tu yo'olal u t'aan beyo', ti' jun p'éelili' cu taal u núumyajo'ob: quíimil, okolil yéetel wi'ijil, yaan xan u tóoca'al ti' káak; tumen le Yuumtzil Ku máax p'is óolto' yaan u páajtalil. 9U ajawilo'ob yóokolcaab máaxo'ob nupkebanchajo'ob yéetel chéen cunel xuupnajo'ob tu yéetele', yaan u yokolo'ob, yaan xan u okom t'aano'ob tu yóokol leti' le quéen u yilo'ob u buudzil u tóoca'alo'. 10Yaan u p'áatalo'ob náachil tu yo'olal u sajaquilil u jaadzil, yaan u ya'alico'ob: ¡Yaj yanilech! ¡Yaj yanilech, nojoch caaj Babilonia, le caaj yaan u páajtalilo'! Tumen jun súutuquili' taalic a jaadzil. 11Bey xan u coonolilo'ob yóokolcaabe' yaan u yokolo'ob, yaan u okom t'aano'ob tu yo'olal le caajo', tumen bejela'e' mix máac yaan manic le ya'abcach cuucho'ob cu taasico'obo': 12ya'abcach oro, plata, co'ocoj tuunicho'ob, perlaob, sac lino, seda, nook ch'oj chac yéetel chac; bey xan tuláacal qui'iboc che', ba'alo'ob beeta'ano'ob yéetel marfil, co'ocoj che'ob, bronce, hierro yéetel mármol; 13ya'abcach canela, u qui'iboc xa'akilo'ob janal, incienso, mirra, qui'iboc ja', vino, aceite harina yéetel trigo; cu taasico'ob xan u ba'alche'ilo'ob cuuch, j tamano'ob, tzíimino'ob, bolan'ob tac xan palitzilo'ob, u káat ya'ale' wíinico'ob. 14Yaan u ya'alico'ob ti' le caajo': Bejela'e' mina'an teech le u qui'iqui' icho'ob le che'ob ca dzíiboltic ca'ache'; dzo'oc a satic u ti'al mix bikin tuláacal le ayikalilo'ob yéetel le jadzutz ba'alo'ob yaan teech ca'ache'. 15Le máaxo'ob conic le ba'alo'oba' yéetel dzo'oc u ayikalcunscuba'ob tu yo'olal le caajo' yaan u p'áatalo'ob náachil tumen sajaco'ob ti' le jaadzilo', táan u yokolo'ob, táan xan u okom t'aano'ob, 16táan u ya'alico'ob: ¡Yaj yanil, yaj yanil le nojoch caajo'! Ca'ache' bey jun túul co'olel u búucbesmubáa yéetel lino yéetel nook ch'oj chac yéetel chac, jadzutzquina'an yéetel oro, co'ocoj tuunicho'ob, bey xan yéetel perlaob; 17¡ti' jun súutuque' xu'up le buca'aj ayikalilo'! Tuláacal u náacomilo'ob le cheemo'obo', tuláacal máaxo'ob cu bino'ob ti' le cheemo', bey xan le máaxo'ob cu meyajo'ob ti' le cheemo', yéetel tuláacal le máaxo'ob cu meyajo'ob te j ka'anabo', j p'áato'ob náachile', 18ca j awatnajo'ob le ca tu yilajo'ob u buudzil u tóoca'al le caajo', táan u ya'alico'ob: ¿Ba'ax u láak caajil yaan ca'ach je'el bix le nojoch caaja'? 19Ca tu tosajo'ob lu'um tu poolo'ob, táan u yokolo'ob, táan xan u okom t'aano'ob, ca awatnajo'ob: ¡Yaj yanil! ¡Yaj yanil le nojoch caajo'! Yéetel u ayikalile' ayikalchaj tuláacal le máaxo'ob yaan ca'ach u cheemo'ob ka'anabo', ba'ale' jun súutuc ca j xu'ulsa'abi. 20Ba'ale' qui'imacchajac a wóole'ex tu yo'olal le caajo', teech ca'an, bey xan te'ex apóstole'ex yéetel aj bóobate'ex bey xan te'ex máaxe'ex quili'iche'ex; tumen úuchic u xotkinta'ale' Kue' tu beetaj ba'ax toj ta wéetele'ex. 21Je'el túuna' jun túul mu'uka'an ángele' tu líiksaj jun p'éel u nojoch tuunichil juuch'e', ca tu pulaj ka'anab, táan u ya'alic: Bey xan cun pulbil caabal Babilonia, le nojoch caajo', mix bikin bíin ila'ac tu ca'a téen. 22Mix bikin bíin u'uya'ac ti' teech u pa'axal arpaob, flautaob yéetel trompetaob tu ca'a téen, mix bikin cun j yantal ti' teech j meyajo'ob ti' mix jun p'éel meyaj, yéetel mix bikin bíin u'uya'ac ti' teech u yúuchul juuch' tu ca'a téen. 23Mix bíin ila'ac tu ca'a téen ti' teech u sáasilil jun p'éel x t'uchub sáasil, mix bikin bíin u'uya'ac xan ti' teech u qui'imac óolalil dzo'ocol beel; quex tumen a j coonolo'obe' u nuuquilo'ob ca'ach yóokolcaab, yéetel ta tusaj tuláacal múuch' caajo'obe' yéetel a pulya'ajo'ob. 24Ti' le caajo' dzo'oc u yila'al u ki'ikel le aj bóobato'obo', u ki'ikel le máaxo'ob quili'icho'obo', bey xan u ki'ikel tuláacal le máaxo'ob quiimsa'abo'ob yóokolcaabo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\