Romanos 1

1Teen, Pabloe', palitzilen ti' Jesucristo. Kue' tu t'anajen yéetel tu jun páaycunten je'el bix jun túul apóstole' u ti'al ca in tze'ect u ma'alob péectzil. 2Kue' úuch u dzáa ojéeltbil le ma'alob péectzila' ichil le Quili'ich Dzíibo'ob dzíibta'an tumen u aj bóobato'obo'. 3Leti' le ma'alob péectzil cu t'aan tu yo'olal Jesucristo', u paal Ku. Tu yo'olal u lu'umcabil wíinclile' Jesucristoe' ti' u ch'i'ibal ajaw David sijnal. 4Ba'ale' tu yo'olal u pixan quili'iche', e'esa'ab leti' u paal Ku yéetel páajtalil, iquil ca'a púut cuxlajic ti' le quíimilo'. 5Tu yo'olal Jesucristoe', Kue' tu dzaj u qui'imac óolalil c túuxta'al tu kaaba', u ti'al ca yanac ichil tuláacal caajo'obe' máaxo'ob ca ocsaj óolnaco'ob yéetel ca u'uyaj t'aanaco'ob. 6Ichilo'obe' ti' yane'ex te'exi', máaxe'ex t'ana'ane'ex xan tumen Ku u ti'al ca ti'alinta'aque'ex tumen Jesucristo. 7Quin dzíib túun ti' te'ex tuláacale'ex máaxe'ex caja'ane'ex tu caajil Roma, máaxe'ex yaabilta'ane'ex tumen Ku yéetel t'ana'ane'ex u ti'al jun p'éel quili'ich cuxtal. Kame'ex siibal yéetel jéedzel ti' Ku c taata bey xan ti' c Yuumtzil Jesucristo. 8Yáax táanile', tu yo'olal Jesucristoe' quin dzáic nib óolal ti' Ku tu yo'olal tuláacale'ex, tumen ti' tuláacal tu'ux cu yúuchul t'aan tu yo'olal a wocsaj óolale'ex. 9Ku, máax quin meyajtic yéetel tuláacal in pucsi'ikal iquil in tze'ectic u ma'alob péectzil u Paale', leti' u yojel bix in ka'ajsique'ex mantadz ti' in payalchi'ob. 10Mantadz quin káat óoltic ti' Ku, wa leti' u káate', ca páatac in bin in xíimbalte'ex. 11Tumen in káat in wile'ex u ti'al ca in dzáa te'ex wa ba'ax áantajil ti' a pixane'ex, u ti'al ca mas mu'ukanchajac a wóole'ex, 12in káat in wa'ale', u ti'al ca paaclan cuxlac c óol yéetel le ocsaj óolal yaan ti' te'exo' bey xan yaan ti' teno'. 13Sucu'une'ex, in káat ca a wojéelte'exe' ya'ab jun téenel tin tucultaj in bin in wile'ex, ba'ale' tac bejela'e' ma' páataqui'. In káat bin u ti'al ca yanac u yich in meyaj ichile'ex, je'el bix dzo'oc u yantal u yich ti' u láak tu'uxo'ob yóokolcaabo'. 14Tumen tene' tuláacal máax in p'axmaj, quex griego'ob wa ma' griego'obi', quex canbalnaja'ano'ob wa ma' canbalnaja'ano'obi'. 15Bey túuno' tene' táan in jach dzíiboltic in tze'ectic le ma'alob péectzil tac ti' te'ex caja'ane'ex Romao'. 16Tene' ma' tin ch'a'ic subtal tu yo'olal le ma'alob péectzilo', tumen lelo' u páajtalil Ku u ti'al toquic tuláacal le máax cu yocsaj óolo', le judíob yáax táanilo', bey xan le ma' judíobo'. 17Tumen le péectzila' cu ye'esic to'one' bix u dzáico'on Ku ma'alob tu táan: Tu yo'olal ocsaj óolal, chéen tu yo'olal ocsaj óolal. Bey u ya'alic le Quili'ich Dzíibo': Le máax dza'an tumen Ku ma'alobil tu táane' bíin cuxlac tu yo'olal le ocsaj óolalo'. 18C ilique' u nojoch jaadz Kue' ca'an u taal tu yóokol tuláacal le máaxo'ob ma' ti'ibil u cuxtalo'ob yéetel kasa'ano'obo', máaxo'ob tu yo'olal u kasa'anilo'obe' ma' tu cha'ico'ob u kaj óolta'al le jaajo'. 19U yojelo'ob ma'alob le ba'ax cu páajtal u kaj óolta'al ti' Kuo', tumen Kue' tu ye'esaj ti'ob: 20Tumen le ba'ax ma' tu páajtal u yila'al ti' Kuo' cu páajtal u kaj óolta'al tu yo'olal le ba'alo'ob u beetmajo'. J chu'unpaj u yila'al jach sáasil le ca j beeta'ab yóokolcaabe', leti'e' Ku yéetel yaan páajtalil mantadz ti'; bey túuno' mina'an tu'ux u ya'alico'ob wa mina'an u si'ipilo'ob. 21Tumen quex u kaj óolo'ob Kue', ma' tu nojbe'encunso'ob bey Kue' mix tu dzajo'ob nib óolal ti'i'. Ba'ale' tu tucultajo'ob ba'alo'ob mina'an u biilal, bey xan u ma' na'at pucsi'ikalo'obe' j p'áat ich éekjoche'enil. 22Quex táan u ya'alico'ob yaan u na'ato'obe', cu chíicpajal mina'an u na'ato'ob; 23tumen dzo'oc u kexico'ob u nojbe'enil Ku, máax ma' tu quíimile', yéetel u yoochel máac, máax cu quíimil, bey xan yéetel u yoochel ch'íich'o'ob, caano'ob yéetel ba'alche'ob can dzíit u yooco'ob. 24Le o'olale' Kue' tu xúump'attajo'ob ti' le kaakas dzíibolalo'ob yaan ti'obo', bey túuno' tu beetajo'ob tu baatzilo'obe' ba'alo'ob jach subtziltaco'ob. 25Tumen ma' tu yocsaj óolto'ob le jaaj ti' Ku u taalbalo' ba'ale' tu yocsaj óolto'ob le tuuso', bey xan tu nojbe'encunto'ob yéetel tu kultajo'ob le ba'alo'ob beeta'ano'ob tumen Kuo', ma' le máax beeto'obo', máax unaj u qui'iqui' t'anta'al tu yo'olal kiino'ob mina'an u xuul. Amén. 26Le o'olale' Kue' tu xúump'attajo'ob ti' dzíibolalo'ob subtziltaco'ob; tumen tac le co'olelo'obo' dzo'oc u kexico'ob ba'ax ma'alob yéetel le wíinclilo' yéetel le ma' ma'alob u beeta'alo'. 27Bey xan le xiibo'obo' dzo'oc u p'atico'ob u nupicuba'ob yéetel le co'olelo'obo' tumen chuupo'ob yéetel kaakas dzíibolalo'ob tu baatzilo'ob. Le xiibo'obo' cu beetico'ob tu baatzilo'ob ba'alo'ob subtziltaco'ob; le o'olale' cu kamico'ob tu wíinclilo'obe' u bo'olil u kebano'ob. 28Tumen ma' u káato'ob u kaj óolto'ob Kui', leti'e' tu xúump'attajo'ob ti' u kaakas tuuculo'ob, u ti'al ca u beeto'ob ba'ax ma' unaji'. 29Chuupo'ob yéetel jejeláas ma' ti'ibil ba'alo'obi'; kaakas cuxtalil, kasa'anil, dzíibol ayikalil yéetel loobil. Leti'obe' chuupo'ob xan yéetel dzíibol loobil, quiimsaj wíiniquil, ba'atelil, tuusil, kasa'anil yéetel bisaj tuusil. 30Cu t'aano'ob kaas tu yo'olal u láak máaco'ob, cu p'ectico'ob Ku, kaas u chi'ob, ca'anal u yicho'ob yéetel noj ba'al u taasicuba'ob. Cu pat jo'oltico'ob kaakas ba'alo'ob, ma' tu yu'ubico'ob u t'aan u taataob, 31ma' u káato'ob na'ataji', ma' tu beetico'ob ba'ax cu ya'alico'ob, ma' tu yaabiltico'ob mix máac, ma' u yojelo'ob sa'atsaji', ma' tu ch'a'ico'ob óotzilil ti' mix máac. 32Leti'obe' ma'alob u yojelilo'ob ba'ax u ya'almaj Ku; u yojelo'ob le máaxo'ob cu beetico'ob le ba'alo'oba' cu najmatico'ob quíimil; quex beyo' ma' chéen cu beetico'obi', ba'ale' qui' u yóolo'ob yéetel le máaxo'ob beetico'ob xano'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\