Romanos 15

1Máaxo'on mu'ukano'on ti' c ocsaj óolale', unaj c áantic u bis u cuucho'ob le máaxo'ob luubul u muuko'obo', ma' unaj c lúubul utzil chéen ti' to'oni'. 2Jujun túul ti' to'one' unaj u lúubul utzil tu táan u láak ti' je'el ba'alac u ti'al u yutzil u láake' yéetel u ti'al u ch'íijil ti' u yocsaj óolal. 3Tumen mix Cristo j lúub utzil chéen tu táan leti'i', ba'ale' ti' leti'e' úuch le ba'alo'ob cu ya'alic le Quili'ich Dzíibo': U pooch'ilo'ob le máaxo'ob poch'ico'ono' j lúub tin wóokol. 4Tumen tuláacal ba'ax a'ala'ab ti' le Quili'ich Dzíibo', dzíibta'an u ti'al ca canbalnaco'on, u ti'al ca yanac to'on alab óolal tu yo'olal le chuca'an óolal yéetel le qui'imac óolal c ilic te j dzíibo'obo'. 5Ku máax cu dzáic chuca'an óolal yéetel qui'imac óolale', u yáante'ex u ti'al ca cuxlaque'ex ma'alob ta baatzile'ex, je'el bix u ca'ansic Cristo Jesuso', 6u ti'al beyo' tuláacalile'ex jun múuch'e'e, ti' jun p'e'elili' t'ane', ca a qui'iqui' t'ante'ex u Ku yéetel u taata c Yuumtzil Jesucristo. 7Bey túuno' kamaba'ex ta baatzile'ex, je'el bix tu kamajo'on Cristo xane', u ti'al u nojbe'enil Ku. 8Tumen ba'ax quin wa'alique' Cristoe' j taal u meyajt le judíobo' u ti'al u dzo'ocbesic ba'ax tu ya'alaj Ku ti' c úuchben taataob, yéetel u ye'esic beyo' Kue' cu dzo'ocbesic ba'ax cu ya'alic. 9J taal xane' u ti'al ca qui' t'aanta'ac Ku tumen le ma' judíobo' tu yo'olal u ch'a'a óotzilil, je'el bix cu ya'alic le Quili'ich Dzíibo': Le o'olal bíin in qui'iqui' t'antech ichil le caajo'obo', yéetel bíin in kay kaayo'ob ti' a nojbe'enil. 10Ti' u láak tu'uxe' le quili'ich Dzíibo' cu ya'alic: Qui'imacchajac a wóole'ex, caaje'ex, yéetel le máaxo'ob u ti'alo'ob Kuo'. 11Ti' u láak tu'uxe' cu ya'alic: Qui'iqui' t'anta'ac Ku tumen tuláacal caajo'ob, yéetel nojbe'encunta'ac tumen tuláacal máaco'ob. 12Isaíase' tu dzíibtaj xan: Bíin ku'ukchajnac u mootz Isaí, máax cun líikil u ti'al u beetic u noojochil tu yóokol le caajo'obo'; leti'ob xane' bíin u dzáa u alab óolal ti'. 13Ku máax dzáic to'on alab óolale', ca u chupe'ex yéetel qui'imac óolal yéetel jéedzel óolal le quéen a wocsaj óolte'exe' u ti'al ca u chupe'ex yéetel alab óolal tu yo'olal u páajtalil le Quili'ich Pixano'. 14In sucu'une'ex jach in wojel te'exe' chuupe'ex yéetel utzil bey xan yéetel tuláacal kaj óolalil, yéetel a wojele'ex a tzol a xiquine'ex ta baatzile'ex. 15Ba'ale' ti' le ju'una' yanji teen u pucsi'ikalil in dzíib tu jaajil in wóol tu yo'olal le ba'alo'oba' u ti'al ma' u tu'ubul ti' te'ex. Lela' quin beetic tu yo'olal le kuben tu beetaj teen Ku ichil u yutzilo', 16ca in meyajt Jesucristo ichil le máaxo'ob ma' judíobo'. Le meyaj quin beetico' leti' lela': in tze'ectic u ma'alob péectzilil le tocsajil u ya'almaj Kuo', u ti'al ca in taas ti' Ku le máaxo'ob ma' judíobo' bey jun p'éel siibal ca u kame', máaxo'ob jun páaycuntano'ob tumen Quili'ich Pixan. 17Je'el bix jun túul u yocsaj óol Cristo Jesuse' yaan teen ba'ax o'olal u qui'imactal in wóol iquil in meyajtic Ku, 18tumen ma' tu kuchpajal in wóol, in wa'alic mix ba'al wa ma' chéen le ba'ax dzo'oc u beetic Cristo tin wo'olalo', u ti'al u beetic ca u'uya'ac u t'aan Ku tumen le máaxo'ob ma' judíobo'. Lela' beeta'ab yéetel t'aano'ob bey xan yéetel meyajo'ob, 19tu yo'olal u páatalil u chíiculalo'ob yéetel jakbe'en ba'alo'ob, bey xan tu yo'olal u páajtalil Quili'ich Pixan. Beya' in láaj chupmaj yéetel ma'alob péectzil le tocsajil cu dzáic Cristo', u cáajbal Jerusalén yéetel tuláacal tu'uxo'ob tac tu lu'umil Ilírico'. 20Bey tin dzaj in wóol in tze'ectic le tocsajila' tu'ux ma' u'uya'ac jun puli' u kaaba' Cristoi', u ti'al ma' in meyaj tu yóokol u meyaj yaanali', 21ba'ale' je'el bix cu ya'alic le Quili'ich Dzíibo': Bíin paacatnac le máaxo'ob mix jun téen kuchuc ti'ob u péectzilil leti'o' yéetel bíin na'atnac le máaxo'ob mix jun téen u yu'ubo'ob u yúuchul t'aan tu yo'olal leti'o'. 22Tu yo'olal lela' ma' páatac in bin in xíimbalte'exi', quex ya'ab u téenel tin wóoltaj bin. 23Ba'ale' bey dzo'oc in meyaj ti' le lu'umo'oba', yéetel tumen dzo'oc u máan ya'abcach ja'abo'ob in dzíibolt antal ta wéetele'exe', 24táan in tucultic in máan in xíimbalte'ex le quéen xi'iquen Españae'. Cu dzo'ocol u yantal teen u qui'imac óolil in wilique'exe', quin p'atic ca a wáantene'ex u ti'al ca xi'iquen te'elo'. 25Ba'ale' bejela'e' táan in bin Jerusalén, tumen táan in bisic jun p'éel áantaj u ti'al le sucu'uno'ob yano'ob te'elo'. 26Tumen le Macedoniailo'ob yéetel le Acayailo'obo' dzo'oc u tucultico'ob u dzáico'ob siibalo'ob u ti'al u túuxto'ob ti' le sucu'uno'ob óotzilo'ob yano'ob Jerusaleno'. 27Ma'alob tu yiljilaco'ob u beetico'ob lela', tumen je'el bix le judíob ocsaj óolo'ob tu dzajo'ob u ca'anil ayikalilo'ob ti' le máaxo'ob ma' judíobo', lelo'ob túuna'; unaj u yáantico'ob le judíob ocsaj óolo'obo' yéetel u lu'umcabil ayikalilo'ob. 28Bey túuno' le quéen in dzo'oques le ba'ala', yéetel le quéen in kub ti'ob le siibala', bin in ca'aj jóokol u ti'al in binbal España, yéetel u ti'al in xíimbalte'ex le quéen máanaquene'. 29Jach in wojel le quéen xi'iquen te'elo', bíin kuchuquen chuupen yéetel u qui'iqui' t'aanil u ma'alob péectzil Cristo. 30Sucu'une'ex, quin káat óoltic te'ex tu yo'olal c Yuumtzil Jesucristo, yéetel tu yo'olal le yaacunaj cu dzáic to'on le Quili'ich Pixano', ca a nupaba'ex ti' teen yéetel a payalchi'ex ti' Ku tin wo'olal. 31Káat óolte'ex ti' Ku ca u toquen ti' le máaxo'ob mina'an u yocsaj óolo'ob yano'ob Judeao', yéetel ca ka'amac ma'alob le áantaj quin bisic ti' le sucu'uno'ob yano'ob Jerusaleno', 32u ti'al beyo', wa Ku u káate', ca kuchuquen yéetel qui'imac óolal in wile'ex yéetel u ti'al ca je'elequen le quéen in xíimbalte'exo'. 33U Kuil jéedzel óolal ca yanac yéetel tuláacale'ex. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\