Romanos 2

1Le o'olal mina'an tu'ux a tzelicabáa ti' a si'ipil, teech ca p'is óoltic u yaanal, je'el máaxeche'. Tumen le quéen a p'is óolt u láake', táan a xot kinticabáa ta juunal, tumen táan a beetic xan le ba'alo'ob ca p'is óoltico'. 2C ojele' Kue' cu p'is óol yéetel jaaj le quéen u xot kint le máaxo'ob cu beetico'ob le ba'alo'oba'. 3Teech, máax ca p'is óoltic u láak máaco'ob cu dzo'ocole' ca beetic le ba'alo'oba', ¿Ca tucultic wa yaan a jechic u xot kiinil Ku? 4¿Ca p'ectic wa u ayikalil u yutzil Ku, yéetel u chowac óolal? ¿Ma' wa táan a wilique' u yutzile' táan u bisiquech u ti'al a kexic a tuucul? 5Ba'ale' teche' chich a pucsi'ikal, le o'olal ma' a káat a kex a tuuculi'. Le o'olal táan a nijcuntic jaadz ta wóokol u ti'al u kiinil jaadz le quéen u chíicbesubáa Ku u ti'al u p'is óol yéetel jaaj, 6le quéen u bo'ot tu jujun túulil je'el bix cu najmatic u meyajo'obo'. 7Bíin u dzáa cuxtal mina'an u xuul ti' le máaxo'ob cu caxtico'ob nojbe'enil, tziiquil yéetel x ma' kastalil iquil u beetico'ob mantadz le utzo'; 8ba'ale' yaan u yaayaj jadzic le máaxo'ob chich u pucsi'ikalo'obo' yéetel ma' u káato'ob u yu'ubo'ob u t'aan le jaajo', ba'ale' chéen cu yu'ubico'ob u t'aan le kaaso'. 9Yaan u yantal yaayaj óolal yéetel mukyajil u ti'al tuláacal le máaxo'ob cu beetico'ob le kaaso', yáax táanile' le judíobo', bey xan le máaxo'ob ma' judíobo'. 10Ba'ale' Kue' yaan u dzáic nojbe'enil, tziiquil yéetel jedzel óolal ti' tuláacal le máaxo'ob cu beetico'ob le utzo', yáax táanile' le judíobo', bey xan le ma' judíobo'. 11Tumen tu táan Kue' mina'an u jela'anil máaco'ob. 12Tumen tuláacal máaxo'ob cu kebantalo'ob tumen mina'an u t'aan Moisés ti'obe', yaan u xu'ulsa'alo'ob quex mina'an le a'almaj t'aan ti'obo'. Le máaxo'ob cu kebantalo'ob quex yaan u ya'almaj t'aan Moisés ti'obe', yaan u p'is óoltalo'ob yéetel le a'almaj t'aano'. 13Tumen ma' ma'alob yanilo'ob tu táan Ku le máaxo'ob chéen cu yu'ubico'ob le a'almaj t'aano', ba'ale' máaxo'ob dzo'ocbesico'. 14Ba'ale' le máaxo'ob ma' judíob mina'an le a'almaj t'aan ti'obo', le quéen u beeto'ob tu juunaj u yóolo'ob le ba'ax cu ya'alic le a'almaj t'aano', leti'obe' a'almaj t'aan u ti'alo'ob, 15tumen yéetel u cuxtalo'obe' táan u ye'esico'ob dzíiba'an le a'almaj t'aan tu pucsi'ikalo'obo'. U tuuculo'ob e'esic lela', yéetel yaan u ta'acal u poolo'ob wa yaan u to'ocolo'ob tumen ba'ax cu tucultico'ob, 16le kiin quéen p'is óolta'ac tumen Ku u ta'acbil ba'alo'ob tuláacal máac tu yo'olal Jesucristoe', je'el bix cu ya'alic le ma'alob péectzil le tocsajil quin tze'ectica'. 17Ba'ale' teche' ca wa'alique' Judíoech, yéetel ca ch'a'ic a muuk ti' u ya'almaj t'aan Moisés, bey xan ca'anal a wich ti' Ku. 18A wojel ba'ax u káat Ku, bey xan le a'almaj t'aano' cu ca'ansic teech a yéey u ma'alobil. 19Ca wu'uyicabáa jach ma'alobech u ti'al a bis le máaxo'ob ch'óopo'obo', bey xan u ti'al a sáasilcunt le máaxo'ob yano'ob ich éekjoch'e'enilo'. 20Ca tucultic a wojel a ca'ans le máaxo'ob mix ba'al u yojelo'obo' yéetel a tzol u xiquin le máaxo'ob táant u yocsaj óolo'obo', tumen ti' le a'almaj t'aano' yaan teech u nuuctaquil le kaj óolalilo' yéetel le jaajilo'. 21Teech ca ca'ansic u láako'obe' ¿ma' ta ca'ansicabáa teech? Teech ca tze'ectic ma' unaj u yúuchul oocole'. ¿Ma' ta woocol teech? 22Teech ca wa'alic ma' unaj u nupkebantal máaque' ¿ma' ta nupkebantal teech? Teech ca p'ectic le beetbil kuo'obo' ¿ma' ta wocoltic u ayikalil le u templo'ob? 23Ca'anal a wich tu yo'olal le a'almaj t'aano', ba'ale' ma' ta tziquic Ku tumen ma' ta dzo'ocbesic le ba'ax cu ya'alic le a'almaj t'aano'. 24Jaaj ba'ax cu ya'alic le Quili'ich Dzíiba': Le máaxo'ob ma' judíobo' cu t'aano'ob kaas tu contra Ku ta wo'olale'ex. 25Jaaj le súutkuptajo' yaan u biilal a ti'alt wa dzo'ocbesic u ya'almaj t'aan Moisés; ba'ale' wa ma' ta dzo'ocbesique' cu yúuchul bey ma' súut kupta'ane'eche'. 26Wa le ma' súutkupta'an cu beetic le ba'ax cu ya'alic le a'almaj t'aano', cu ka'amal bey súutkupta'ane', quex ma'. 27Le máax ma' súutkupta'an tu wíinclile' ba'ale' cu dzo'ocbesic le a'almaj t'aano', yaan u p'is óoltiquech teech, tumen ma' ta dzo'ocbesic, quex yaan teech u dzíibil le a'almaj t'aano' yéetel súutkupta'anech. 28Tumen ma' judío le máax judío yóokcabile' bey xan ma' súutkuptajil le cu beeta'al yóokcabil ti' le wíinclilo'. 29Ba'ale' judío jach tu jaajile' le máax judío tu pucsi'ikale', yéetel le jaajil súutkuptajo' leti' le beeta'an tu pucsi'ikal máaco' lelo' ma' tu ch'a'ic u muuk ti' dzíibo'ob ba'ale' ti' le pixano'. Le máax beyo' cu qui'iqui' t'aanta'al ma' tumen máaco'obi', ba'ale' tumen Ku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\