Tito 1

1Teen Pabloe' u palitzilen Ku yéetel u apóstolen Jésucristo, u káat ya'ale', jun túul máax túuxta'an tumen leti' u ti'al u taasic ti' le ocsaj óolalo' le máaxo'ob yéeya'ano'ob tumen Kuo', yéetel u ti'al u kaj óolto'ob le jaajo' je'el bix cu ca'ansic c ocsaj óolalo', 2yéetel u alab óolalil le cuxtal mina'an u xuulo'. Ku, máax ma' tu tuuse', tu ya'alaj u dzáic le cuxtala' ma'ili' cáajac yóokolcaabe'; 3beora', jach tu kiinile', dzo'oc u dzáic to'on c kaj óolt u ma'alob péectzil tu yo'olal le tze'ec tu kubentaj ti' teen Ku c Tocsajil tu yo'olal jun p'éel u ya'almaj t'aano'. 4Quin dzíibtic teech le ju'una' Tito, jach in paal ti' le ocsaj óolal yaan ti' to'on ca'a túulo'ona', táan in dzíiboltic ca yanac teech u siibal utzil yéetel u jéedzel óolal Ku c Taata yéetel Yuumtzil Jésucristo c Tocsajil. 5Le ca tin p'atajech tu petenil Cretae', tin p'atajech u ti'al ca a nu'uct le ba'ax cu bineltic u nu'ucta'alo', yéetel u ti'al ca a dzáa anciano'ob tu Iglesiail cajal caajo', je'el bix tin kubentaj techo'. 6Jun túul ancianoe' kabéet u cuxtal jach je'el bix unaje' u ti'al ma' u yantal tu'ux u ke'eyel, dzoca'an u beel chéen yéetel jun túulili' co'olel, u palalo'obe' unaj j ocsaj óolo'ob, yéetel ma' taca'an u poolo'ob tu yo'olal kaakas cuxtalil wa tu yo'olal x ma' u'uyaj t'aanili'. 7Tumen le máax yaan u meyajil obispo ti'e', kubenta'an u ba'aluba'ob Ku ti', le o'olale' kabéet u bisic jun p'éel toj cuxtal. Ma' unaj u cáaltali' mix u caxan ba'ateli', mix u dzíiboltic taakin ma' ma'alob náajalta'anili'. 8Ba'ale', ca u kam u'ulabo'ob tu yotoch, ca u yaabilt ba'ax utz, ca tuuculnac ma'alob, ti'ibil u yóol, j quili'ich yéetel u su'ukintmubáa. 9Unaj u p'áatal tu tzéel le jaajil t'aan j ca'ansa'ab ti'o', u ti'al ca páatac u líiksic u yóol u láako'ob yéetel jun p'éel ma'alob ca'ansaj, yéetel u sutic u tuucul le máaxo'ob cu t'aano'ob kaaso'. 10Tumen yaan ya'ab máaxo'ob x ma' u'uyaj t'aano'ob, u asab ya'abile' ichil le judíobo', máaxo'ob cu ya'alico'ob chéen cunel ba'alo'ob yéetel cu tusico'ob máaco'ob. 11Lelo'obo' kabéet u ma'acal u chi'ob, tumen túulis cajtalilo'ob cu kascuntico'ob iquil u ca'ansico'ob ba'ax ma' unaji' u ti'al u náajaltico'ob taakin chéen beyo'. 12Jun túul aj bóobat ti' u islail Cretae' tu ya'alaj tu yo'olal u yéet caajalo'ob: Le Cretailo'obo' mantadz j tuuso'ob, kaakas ba'alche'ob, joloko'ob yéetel ma'akóolo'ob. 13U jaajil ba'ax tu ya'alaj; le o'olale' chich keyo'ob, u ti'al ca tojchajac u yóolo'ob ti' u yocsaj óolalo'ob 14yéetel u ti'al ma' u dzáic u yóolo'ob ti' chéen tzicbatbil ba'alo'ob pat jo'olta'ano'ob tumen le judíobo', mix ti' le ba'alo'ob cu ya'alico'ob le máaxo'ob cu cúulpachcuntico'ob le jaajo'. 15U ti'al le máaxo'ob sac u tuuculo'obo', tuláacal ba'al sac; ba'ale' u ti'al le máaxo'ob ma' tu yocsaj óolo'ob mix sac u tuuculo'obe', mixba'al sac; tumen tac u tuucul yéetel u na'ate' pa'apa'ako'ob. 16Cu ya'alico'obe' u kaj óolo'ob Ku, ba'ale' tu yo'olal ba'ax cu beetico'obe' cu yila'al ma' jaaji'; tumen j p'ecbe'eno'ob yéetel j ma' u'uyaj t'aano'ob, jach jun puli' ma' tu páajtal u beetico'ob mixba'al utz.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\