2 CORINTIOS 8

1Hermanu ca', racala'dxi du g:ui né du laatu modo huayacané Dios ca hermanu ni nuu Macedonia. 2Neca huadi'di cabe ra nagana peru nayeche nuu cabe. Nga runi neca huaxié' napa cabe peru huadii cabe de idubi ladxidó' cabe para acané cabe stobi. 3Cayabe ni laatu purti nanna dxandí ni. Bidii cabe de idubi ladxidó' cabe bia' gunda, ne dede ni qué gapa cabe bidii cabe. 4Nabé ucuá cabe lú du udí' du lugar acané cabe ca xcaadxi hermanu, 5ne cadi nga si, sínuque bi'ni ru cabe jma: nirudó' bidii cabe xpida cabe Señor, ne óraque bisaana cabe ni ladxi ná du, casi na Dios guni cabe. 6Yanna ma cayabi du Titu che ra nuu tu para unduuxe ni bizulú lade tu chiqué, acané laatu utopa tu ti ofrenda para ca xpinni Cristu ni caquiiñe'. 7De irá modo ma dxi'ba tu: runi cre tu Cristu de idubi ladxidó' to, ne ma nabé riene tu, ne nanna tu g:ui né tu ni stobi, ne runi tu xhiiña Dios ne stale gana, ne nadxii tu laadu. Yanna riaadxa si iziidi tu acané tu ca xcaadxi xpinni Cristu. 8Cadi cayune mandar laatu guni tu ni, sínuque cuzeete ni bi'ni ca xcaadxi, ti ihuinni pa dxandí nadxii tu ca hermanu. 9Purti ma nanna tu pabiá' guca Jesucristu Señor stinu nacha'hui ne laanu. Neca stibe irá', peru beda ganna be xii nga enda pobre purti nadxii be laatu, ne bi'ni be ni ti ganda icaa tu irá ni cayaadxa laatu. 10Naa rabe galán para laatu unduuxe tu ni bizulú tu udubiza que. Ne gana bizulú tu acané tu. 11Zacaca yanna launduuxe ni ne gana casi bizulú tu ni, ne lachinanda bia' napa tu. 12Pa udii binni de idubi ladxidó', ziula'dxi Dios ni bia' tiica laani. Nanna be pabiá' napa binni, ne qué zanaba be laa ni qué gapa. 13Cadi cayabe laatu udii tu dede irá stitu stobi, 14sínuque para gapa tu bia'ca, bia'ca. Laga napa tu yanna la? laudii cani huaxié' napa, ne ora ma qué gapa tu ne napa cabe la? ma laacabe udii cabe laatu, ne zacá ziaana tu bia'ca. 15Casi cá ni lu Xqui'chi Dios: “Ni bitopa stale la? qué ñaana ru sti', ne ni bitopa huaxié' qué ñaadxa sti'.” 16Diuxquixe Dios saca bisiaa Titu laatu, ne yanna ricá ique Titu acané laatu casi ricá ique laatu. 17De ndaani ladxidó' be biale che be ra nuu tu purti nadxii be laatu ne cadi purti si bisaana nia ni laabe. 18Chi use'nda né du laabe dxa hermanu ni nabé huayacané ireeche stiidxa Dios que. Irá ca xpinni Cristu rudxiiba laa. 19Ne laaca ulí ca laabe chiné be laadu ra chi saana du ni ma bidopa. Cayuni du irá ni para usisaca du Señor ne ti ihuinni napa du gana acané du. 20Qué racala'dxi du iní' binni laadu runi bidxichi ni cutopa du ri'. 21Nga runi cuyubi du guni du irá ni jneza, cadi nezalú Señor si, sínuque ne nezalú binni. 22Laca cuse'nda né du Titu ne hermanu que sti hermanu. Huadu'ya du dxandí napa be gana guni be dxiiña ne jma rusi cá ique be ni yanna purti ma nanna be napa tu gana acané tu. 23Pa chu' tu inaba diidxa laatu tu naca Titu la? lagabi laaca huazá né be naa, ne tobi si huayuni né be naa dxiiña ra ucané du laatu. Ne pa inaba diidxa cabe de xhupa hermanu que la? lagabi laacabe ca xpinni Cristu biseenda laaca ne dxandí rusisaca ca Cristu pur modo nabani ca'. 24Yanna lauluí' laacabe nadxii tu laacabe ti ganna irá ca xpinni Cristu ni, ti cadi na ca ruchee ra ruchaya enda naró' stitu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\