1 Corintios 11

1Bicy der mod nu ya̱ ricya̱, gal nu ya̱ ricya̱ mod nu ricy Crisht. 2Der bicy na, ya̱ rne̱e̱ lo der nu tona' la nap ricy der, gun dub laa tiem ca ic der ya̱, nunu ricy paa der nu de leey nu yu' lat dela mbecy ni Crisht nu blyu̱u̱ ni der. 3Tees rlagya̱ gad lagy der nu Crisht riib ic mi dela yu gyeey, nunu de yu gyeey riib ic dey mñaay, gal nu Ñgyoozh riib ic mi Crisht. 4Orze' benu tub yu gyeey washet yu shimbely yu ornu rnii nuy Ñgyoozh lat de mbecy zigy o ornu rshaal yu riidz nim lat de mbecy zigy, orze' shiñ ricy nuy Crisht nu waca lagy yu lom. 5Ze' de biñ mñaa, ornu rnii num Ñgyoozh lat de mbecy zigy o ornu rshaal dem riidz nim, benu a̱' noow toom, orze' shiñ ricy num ñgyeem. Gun gal gaa la biñ mñaa nu a̱' noow too nu biñ mñaa nu rshi'ñ yagy too. 6Benu biñ mñaa walagy mi nu soow mi toom, orze' shi'ñ mi gyich ic mi. Como nde' coz to' lo nu shi'ñ mi gyich ic mi o nu shi'ñ yagy mi toom, orze' nap zir nu soow mi toom. 7De yu gyeey walagy ñi nu soow dey tooy, gun gal nu na Ñgyoozh, ni na dey, nunu yu gyeey, yu ze' rlyu nu gyel lily ni Ñgyoozh. Ze' biñ mñaa, mi ze' rlyu nu gyel lily ni yu gyeey. 8Gun Ñgyoozh, ornu psa' lagy mi yu gyeey, walab nu biñ mñaa psa' lagy mi yu. Sinu ornu psa' lagy mi biñ mñaa, nu yu gyeey psa' lagy mi biñ mñaa ze'. 9Nunu Ñgyoozh wansa' lagy mi yu gyeey par nu nac biñ mñaa, sinu psa' lagy mi biñ mñaa par nu nac yu gyeey. 10Nde' nu de biñ mñaa rlagy ñi nu soow dem toom: par nu gabe nu ñgyeem riib ic yum. Nunu rlagy ñi nu soow dem toom par ornu zac de anc. 11Tees par mod nu psa' lagy Ñgyoozh, yu gyeey sac yu gyishlombecy ii benu walab nu nac biñ mñaa. Nunu ni' zi'l biñ mñaa sac mi gyishlombecy ii benu walab nu nac yu gyeey. 12Gun rishli Ñgyoozh psa' lagy mi biñ mñaa nu nac yu gyeey, tees rishli yu gyeey ral yu nu nac biñ mñaa. Tees delañ nac ñii coz nu bruu lo Ñgyoozh. 13Gush der shcab ben a se'ñ nu a̱' noow too de biñ mñaa ornu rnii num Ñgyoozh lat de mbecy zigy. 14¿A walab nil bi rad lagy la den nu shiñ na benu tuñ gyich too de yu gyeey? 15Tees par de biñ mñaa, nde' tub coz nu cyit na nu tuñ gyich too dem, gun ta'ñ par nu soow ñi toom. 16Tees benu ca na mbecy rlagy yu tub suy riidz nu nac de coz nu mne̱e̱, orze' rlagy ñi nu gad lagy yu nu de̱ ya̱ gal nu de' zir de mbecy ni Crisht a̱' ricy cup den reña' cushtom. 17Tees de coz nu ne̱e̱ lo der na, nii walab nu ne̱e̱ nu nap ricy der. Gun ornu ryatublaazh der, lugaar nu nap gyicy der ca nu shiñ ricy der. 18Nu loga la, mnii dey lo̱ nu ornu yatublaazh der, reñ ga la shcab ricy cup tub nac ga der. Nunu rzeña lagya̱ ñuu ga nu coz rishli de nde'. 19¡Segur la yu' mbecy lat der nu rtub su dey losa'y, gun orze' gabe nu ca na der rishli ricy paar! 20Nu nac nu reñ ga la na shcab zu tub nac ga der, ornu ryatublaazh der, orze' nde' walab mod nu bzeeñ Shuaan den nu gow der gyishtily. 21Gun ornu ryap or nu row der gyit, tub ga la der row ru nir. Yu' mbecy ran yu, como wagad sheñ nu gow yu. Ze' yu' ga' dey gashtal rzugy lay ricy ñi. 22¿Walab gaal sac yu' der, ze' nu row der gyit nunu ze' nu ro' der nis? ¿Uti rlagy der gyicy ras nur de bicy ru nu nac Ñgyoozh, nunu rlagy der gyicy ru nu gat lo de mbecy zi nu sac ni? ¿La coz ne̱e̱ ni der na? ¿A ne̱e̱ nu dzi nap ricy der? ¡Nde' gaal rila wane̱e̱ ga̱' ni der nu nac nu ni ricy der! 23Gun Shuaan den mniim lo̱ de coz nu blyu̱u̱ ni der. Coz ze', nde' Shuaan den Jesuuz, laab rel nu bish cya Judas ich mi, pshet yaam tub gyishtily. 24Orze' briic mi gras ni Ñgyoozh. Gaze' nu blew mi ñii. Orze' nam: “Nii cuerp ne̱ nu rica̱ nu gat par nu gruu mbañ der. I mod gyicy der par nu gyeza' lagy der ya̱”, nam. 25Na ornu blazh bicy num dey che ze', orze' ni' zi'l mod, pshet yaam tub bas ñup urbyay. Orze' nam: “Nii tub trat cub nu gyicy Ñgyoozh nu de mbecy nu nac nu shu reña̱. De tir la ornu go' der ñup ii, orze' ni gyicy der par nu gyeza' lagy der ya̱”, nam. 26Ni bicy der gashtal shuub la dzi nu cyid Shuaan den tuuba' tir. Ornu gow der gyishtily ze', nunu ornu go' der ñup ze', orze' gyeza' lagy der nu gut mi lo cruuz par nu nac de ru. 27Nde' nu, benu ca na mbecy gow yu gyishtily mod nu walab se'ñ, ornu gow yu mod nu bzeeñ Shuaan den, o nu go'y ñup urbyay nu ni' walab mod nu se'ñ, ornu go'y mod nu bzeeñ mi, orze' nde' cyi na; gun wanca lagy yu lo cuerp nim, ni wanca lagy yu lo reñ mi. 28Orze' tub ga la mbecy rlagy ñi nu gash dey shcab ben lac mod na dey. Gaze' nu gow dey gyishtily ze', nunu go' dey ñup ze'. 29Gun benu wayicy cuen dey lac gyicy nuy cuerp ni Shuaan den ornu gow dey gyishtily, nunu ornu go' dey ñup mod nu bzeeñ mi, orze' Ñgyoozh cuic mi cashtig ni dey. 30Nde' nu yu' mbecy rat lat der, nunu nde' nu yu' mbecy a̱' fert lat der, nunu yu' dey bi gut yu. 31Tees benu rush den shcab ben lac mbecy nan, orze' wabic Ñgyoozh cashtig ni den. 32Tees ornu dri bee Shuaan den nin, orze' rbic mi cashtig ni den par nu gyanap na, gun orze' waniim nu yu' cyi den ornu laab nde' la gri beem ni de mbecy ni gyishlombecy. 33Orze' der bicy na, ornu gyatublaazh der nu gow ru mod nu bzeeñ Shuaan den, orze' cuez losa' der par nu gow der tublaazh la. 34Benu yu' mbecy ran yu, rlagy ñi gow laay gyit yu'y anzir nu gyatublaazh der, gun orze' wabic Ñgyoozh cashtig niy par nu nac mod nu yatublaazh der. Ze' de' zir asunt, ya̱ ne̱e̱ lac mod gyicy der ornu yapa̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\