1 Corintios 8

1Na rlagya̱ ne̱e̱ lo der ni de beel nu rza nu dey lo nab. Dela den neñ na nu rishli rad lagy na la na coz nu rlagy ñi. Orze' nu nac nu rad lagy den nde', orze' yale'n. Tees benu caan losa'n, orze' nde' coz nu cyiiñ nin. 2Benu ca na mbecy rziiy nu rad lagy yu ca na tub coz, ze' gabee wagad lagy nap yu gal nu rlagy ñi nu gad lagy yu. 3Tees benu tub mbecy rcay Ñgyoozh, orze' Ñgyoozh yu' lom yu. 4Orze' ni nu dow den beel nu rza nu dey lo nab ze': neñ den nu nde' tub coz nu rila a̱' sac, gun rishli nab se la la sac ñi gyishlombecy ii, nunu rad lagy den nu saca' zir Ñgyoozh, sinu tub zim zum. 5Gun mas gyibaa nunu mas lo yu ii yu' tona' la coz nu rnii mbecy ñgyoozh. Orze' par shcab ni de mbecy, yu' tona' la ñgyoozh, nunu yu' tona' la shuaan dey. 6Tees par de ub na, saca' zir Ñgyoozh, sinu tub zi Ñgyoozh uz den zum. Mi ze' psa' lagy mi dela coz. Nunu de ub na yu'n par nu gyicy na coz nu rlagy mi ze'. Nunu ni' zi'l zu tub zi Shuaan den, Jesucrisht. Par nu nac mi ze', nde' nu yu' dela coz gyishlombecy, nunu gashtal de ub na yu'n par nu nac mi ze'. 7Tees walab dela mbecy ni Crisht neñ dey nu se la la gyicy nab. Gun yu' mbecy nu bi gubee nu rcay nab. Orze' ornu row dey beel, rnii too dey nu nac nu guañ lo nab, nde' nu dzi sug ic dey nu nac ñii, gun rnii too dey nu shiñ bicy dey, par nu wagad lagy nap dey. 8Tees rishli de coz nu dow den walab nde' gyicy ñi nu ganap lagy Ñgyoozh lo den. Walab nu nac den mbecy nap par nu nac coz nu dow na. Nunu ni walab nu nac den mbecy a̱' nap par nu nac de coz nu wadow na. 9Nomaas rlagy ñi nu gyicy cuidad der nis gyicy der nu gnu de mbecy nu a̱' fert ricy cup consuel lo Jesuuz nu nac nu rad lagy der nu gac gow der beel ze'. 10Benu ru, tub mbecy nu rad lagy de coz ze', ze' zub ru row ru ñii lugaar nu rgyiiñ de mbecy lo nab, orze' gzac tuuba' bicy na nu a̱' fert ricy cup consuel nu ni ricy ru. Orze' ni' zi'l nii tooy nu ni gyicy yu mas walab coz nap, rnii tooy. 11Orze' par nu nac nu ricy ru nu dzi rad lagy ru, orze' gyicy ru nu dune' tub bicy ru nu a̱' fert ricy cup consuel. Nunu ni' zi'l nu nac yu ze' gut Crisht. 12Benu ru shiñ ricy nur tub bicy ru nu a̱' fert ricy cup consuel lo Crisht, ornu rlyuur niy nu gyicy yu coz nu rnii tooy nu nde' coz nu walab se'ñ, orze' ni' zi'l shiñ ricy nur Crisht. 13Gun ze' benu nu nac nu da̱w beel gyicy ñi nu gnu bicya̱, orze' nap zir nu wada̱w la ñii, gun cue' nu gyicya̱ nu gnu bicya̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\