1 Corintios 9

1Walab mbecy ricy dey mandaar ya̱. Ya̱ naca̱ tub aposht, tub yu nu bzuu nez Ñgyoozh. Nunu ya̱ bzaac urlo̱ la̱ Shuaan den Jesuuz. Nunu ¿a walab de ru nac der mbecy nim nu nac riiñ nu ricya̱ nim? 2Mas yu' mbecy nu wagyicy yu ya̱ par aposht, tees par de ru segur la naca̱ aposht, gun par nu nac ya̱, byac der mbecy ni Shuaan den. Nde' nu rabee nu ya̱ naca̱ aposht. 3Ornu de mbecy rnii zi dey ne̱, orze' ni mod rca̱ uba̱: 4¿Walab gaal walab se'ñ nu cuic der coz nu da̱w gal nu de coz nu do̱'? 5¿Walab gaal walab se'ñ nu gyicya̱ gal nu ricy de' zir de aposht, gal nu Bed, nu de bicy Shuaan den? Gun de yu ze' zu mñaa dey, nunu rded nu dey mñaay lat nu ricy dey riiñ ni Ñgyoozh. 6¿Uti rsa' lagy der nu ya̱ nu Bernabee a̱' yad ñi nu checa̱ de̱ nu gyicy de̱ riiñ ne̱ par nu gad nu da̱w de̱ lat nu shaal de̱ de riidz ni Ñgyoozh? 7Gun de soldad yad ñi ni dey nu gyash gyi' de gasht nu ricy yu. Nunu de yu nu rnuuz lyucy urbyay yad ñi ni dey nu gow yu urbyay niñ. Nunu de yu nu rña shily yada'ñ ni dey nu shi̱i̱y ma go'y lech ni ma. 8Cue' nii too der nu nde' coz nu ya̱ zi'l rne̱e̱, gun ni' zi'l rniiñ lo leey nu pcaa Ñgyoozh nu bzeeñ Moisees. 9Gun lo leey nu bzeeñ Moisees rniiñ: “Cue' zuur gyish ru' toor ornu rza ma lo trig nu cyich ma ñii”, rniiñ. Rabee nu Ñgyoozh wacsu bich mi nu nac de tor zi'l, 10sinu nii tub riidz nu rlyuuñ ni den nu lac mod gyicy na nu losa'n. Gun leey ii pcañ par nu gyicy ñi nu cyiiñ gusht den. Gun de mbecy nu rla' yu, nu de mbecy nu rgyich trig, rup laa dey rgyish lo dey nu gad ñuu cosech niy. 11Orze' de̱ ya̱ mnuuz de̱ ñuu coz ni Ñgyoozh lat der. ¿A waruu nap ñi rzii der benu cyish der mas ñuu i̱ de̱? 12Benu reña' mbecy rgyish loy nu cyish der iy, ze' yegar de̱ ya̱ ricy zir ñi presis nu cyish der i̱ de̱. De̱ ya̱ mas nde' coz se'ñ nu cyish der i̱ de̱, tees wanne̱e̱ de̱ lo der nu ñgyish der i̱. Sinu gugye̱e̱ de̱ zañ lo coz par nu cue' ñgyicy zeed de̱ der lat nu pshaal de̱ riidz ni Crisht. 13De ru rad lagy der nu de mbecy nu ricy riiñ nañ yu' nu rca de mbecy Israeel Ñgyoozh, nañ yu' ze' druu de coz nu row dey. De mbecy nu ricy riiñ lo mez yon ni Ñgyoozh lo li' ni yu' ze' nu rshu dey reñ bañcyug, de mbecy ze' yad ñi ni dey nu gow yu de beel bañcyug nu rbic dey gun lugaar ze'. 14Ni' zi'l mod, bicy pee Ñgyoozh par de mbecy nu rshaal de riidz nu sac nim. Nu nac de riiñ ze' nim, cuic mbecy nu gow dey. 15Mas nde' coz nu se'ñ, tees ya̱ rila wanne̱e̱ lo der nu ni gyicy nu der ya̱. Nunu mas na walab nu zeeda̱ gyicy ii lo der par nu ca̱a̱ der nu ni gyicy nur ya̱. ¡Nap zir nu gata̱ gyel ran, gaze' nu grusu tub mbecy nu coy gusht nu ricy cupa̱! 16Gun par ya̱, ornu rshaala̱ riidz nu sac ni Crisht, nde' walab coz nu gyicy le̱', gun nde' coz nu rlagy ñi par nu gyicy pa̱a̱ nu Ñgyoozh. Gun ¡dzi ga cua̱a̱ benu washaala̱ riidz nu sac nim gal nu rlagy ñi! 17Benu dub gal rii la lagya̱ nu gyicya̱ ñii, orze' gyad i̱. Tees como nde' walab coz nu rnii to̱o̱ ya̱ zi'l, sinu Ñgyoozh bzeeñ mi riiñ ze' ya̱a̱, orze' nde' nu ya̱ wagrish lo̱ nu gyad i̱. 18Orze' ¿la ñuu coz gad ne̱ nu nac de riiñ ze'? Coz nu gad ne̱, nde' nu shaala̱ riidz nu sac ni Crisht leew la. Mas yad ñi nu cuic mbecy nu da̱w nu nac nu rshaala̱ de riidz nu sac nim, tees ya̱ wadiña̱ coz nu yad ñi nu gad ne̱. 19Gun ni tub la mbecy wac gyicy dey mandaar ya̱, tees ricya̱ nu naca̱ tub mbecy nu ricy de riiñ nu rlagy dela mbecy, gun dzi ga cuugya̱ lardoo zigy zir mbecy nu gyicy cup yu consuel lo Crisht. 20Lat nu rdeda̱ lat de mbecy Israeel, orze' ricya̱ mod nu ricy de mbecy Israeel, gun orze' gad mod nu guugy lardoo dey. Lat nu rdeda̱ lat de mbecy nu riib ic leey nu bzeeñ Moisees, ni' zi'l ricya̱ uba̱ par mbecy nu riib ic leey ze', mas walab leey ze' riib ic ñi ya̱, gun dzi ga gyicya̱ gan guugy lardoo dey. 21De mbecy nu a̱' riib ic leey nu bzeeñ Moisees, ni' zi'l na yaca̱ gal nu na de mbecy ze', gun dzi ga guugy lardoo dey nu gyac yu mbecy ni Crisht. Ni ricya̱ mas segur la ricy yaca̱ nu de coz nu rlagy Ñgyoozh, gun leey ni Crisht bi riib ic ñi ya̱. 22Lat nu rdeda̱ lat de mbecy nu ta ricy, orze' ni' zi'l yaca̱' gal nu na mbecy nu ta ricy, gun dzi ga gyicya̱ gan nu cuugya̱ lardoo dey. Gal nu na dela de mbecy ze', ni' zi'l na yaca̱, ben a wad mod nu cuugya̱ lardoo la be dey, gun orze' gruu mbañ dey. 23Ricya̱ dela coz ze' par nu nac riidz nu sac ni Crisht, gun orze' gyicy Ñgyoozh coz nap num ya̱ nu nac de riidz ze'. 24De ru bi neñ der ornu tub nac mbecy rash dey carer, dela dey rboo loy. Tees tub zi lay drusuy nu ricy yu gan. Ni' zi'l mod bicy der nu de coz ni Crisht, gun orze' gyicy der gan. 25Dela de mbecy nu rgyit, rzu lily dey par nu cyit yu. Ricy paa dey nu dela mod nu rlagy ñi ben a wayicy dey gan iy. I dey ze', nde' tub rued nu ryaa nu lyag ni tub lo gyee lagyis. Nde' tub coz nu wagyee les. Tees de ub na gyicy na coz ni Crisht par nu gyicy na gan tub in nu rila waded ni. 26Walab nu wagad lagya̱ ca par rusha̱ ornu drusha̱ carer, sinu drusha̱ carer par ze' nu gyad i̱. Ya̱ na gal na tub mbecy nu rgyit nu zig. Gun ornu zeeda̱ zig walab lo bi la zeeda̱ ñii, sinu zeeda̱ñ chañ tub mod par nu gyicya̱ gan gyad i̱. 27Rcuugya̱ cuerp ne̱, nunu rca̱a̱ ñii por fers la nu gyicy ñi coz nu rlagya̱. Gun nis nit lo̱ i̱ despuees ornu bi blyu̱u̱ ni reña' mbecy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\