1 San Pedro 5

1Ya̱ Bed naca̱ tub yu nu zu riiñ ni yu bel lat de mbecy ni Crisht, nunu naca̱ tub teshtig ni de coz nu bzac zi Crisht, nunu gaza' de ub na gad gyel lily nin ornu gruu zac mi tuuba' tir. Nde' nu na ya̱ grica̱ tub consef ni de mbecy nu zu riiñ ni yu bel lat der. 2Nap mña der de mbecy nu nac shily ni Ñgyoozh, gun nde' riiñ nu bdu'm yaa der. Nunu bicy der ñii nu dutuub la lardoor gal nu rlagy mi. Nunu cue' gyicy der ñii por fers la. Nunu ni cue' gyicy der ñii par nu nac tiñ. Bicy der ñii gal nu ricy tub mbecy ornu dzi yet lagy yu nu shet yaay tub riiñ. 3Cue' dzi gyicy der mandaar de mbecy nu rñar ze', sinu blyuu ni dey nu nac mod nu ricy de ub ru. 4Gun ornu gruu zac Jesuuz, biñ nu gya zir zu par de' zir de mbecy nu rña shily ze', orze' gyad tub i der nu tona' la coz ily. I der ze', nde' rila wayagash baloor niñ. 5Na de ru yu feñ, rlagy ñi nu “O” nii der ni de yu bel. Orze' tub ga la der bicy der nu gac ru mbecy shni. Orze' “O” mnii tub ga la der ni losa'r. Gun rniiñ lat de riidz ni Ñgyoozh: Ñgyoozh zam contr ni de mbecy le', tees ricy mi faboor num de mbecy nu ricy gyel gyidz ni, rniiñ lat de riidz ni Ñgyoozh. 6Orze' bicy der gyel gyidz nir lo Ñgyoozh, biñ nu tona' la fert rña de ub na, gun orze' gyicy mi nu gac der mbecy lily tiem nu galagy ñi. 7Orze' bgu' der dela gyel rsug ic nir yaa Ñgyoozh, gun mi ze' zum altant nu nac de ru. 8Nde' nu bzu der altant nunu zu ga lagy der, gun nuras nac yu losa' yuu der. Orze' yu ze' ricy yu gal nu ricy biidz ornu rshuu ma nu ryub ma cyu nu gow ma. 9Fert bicy cup der consuel lo Crisht. Orze' gua der contr ni nuras. Nunu bi neñ der nu dutuub la gyishlombecy rzac zi de bicy ru nu nac Crisht laaba' de coz nu rzac de ru. 10Na ornu bi bza' la be tiem nu bzac zi der, orze' gzu nap Ñgyoozh de ru. Orze' gyicy mi nu wayagash consuel ni der. Nunu gyicy fert mi nañ shacab ni der. Nunu gyicy mi nu wadza der. Laab Ñgyoozh, nu nac nu tona' la rcam de ub na, orze' blosum den nu gad gyel lily nim ni den. Nde' gyel lily nu rila walazh. Gad ñi ni den par nu nac dun Jesucrisht. 11Laab Ñgyoozh nac mi biñ nu gac gyicy coz ily tona' la tub la. ¡Laab ni gac ñii! 12Silvano nac yu tub bicy na nu tona' la ricy paa. Orze' yu ze' blocyuub yu ya̱ nu ca̱a̱ la be de riidz mi' nu gzeeda̱ lo der par nu grica̱ consef ni der, nunu par nu grica̱ nu gad lagy der nu de coz nap nu ricy nu Ñgyoozh de ru, nde' gyicy ñi nu gad lagy der nu rcam der. Orze' zaab bicy paa la der nu nac nu rcam de ru. 13De mbecy ni Crisht nu yu' gyedz Rom, de yu nu pcui Ñgyoozh gal nu pcui ga'm de ru, de yu ze' zeed dey ñgyoozh ni der. Nunu ni' zi'l Marc, yu nu na gal nu na tub i'ña̱, yu ze' zeed yu ñgyoozh ni der. 14Nunu nap mnii nu der losa'r gal mod nu rlagy ñi ornu dzeel ru dey. Orze' Ñgyoozh gyicy mi nu cheti ri añ ni dela de ru mbecy ni Crisht.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\