Colosenses 3

1De ru na der gal nu na mbecy nu bi byabañ tublaazh la nu Crisht. Nde' nu bicy der nu cuigy lagy ru lo de coz nu yu' gyibaa, ze' nu rcyiiñ Crisht, par yaa bee Ñgyoozh. 2Bzu der shcab nu nac de coz nu yu' gyibaa. Cue' caa ic der nu nac de coz nu yu' gyishlombecy ii. 3Gun de ru na der gal nu na mbecy nu bi gut, tees na rcyiiñ der tub mod ngach nu Crisht, tub mod nu rila wagad lagy mbecy. Nde' coz nu rlagy Ñgyoozh. 4Mod nu rishli nu rcyiiñ der gyishlombecy ii, nde' nu gyicy der de coz nu rlagy Crisht. Ornu mi ze' gruu zac mi tuuba' tir, orze' ni' zi'l de ru gruu zaca' der nur mi. Orze' dugyi der gyel lily nim. 5Na mnit lo der dela shcab a̱' nap nu druu gyishlombecy ii, de coz nu yu' nañ lardoo der. Ni tub la der cue' gal ru biñ mñaa nu walab mñaar. Cue' gyicy der de coz shiñ na ze'. Ni cue' shiñ nii too der lo biñ mñaa. Ni cue' galagy der lo de coz nu a̱' yad ñi nu gad nir. Ni cue' ye gzac der lo de coz. Gun nu ye rzac mbecy lo de coz, de nde' gal gaa la nañ nu nu driib zily mbecy nab. 6Gun Ñgyoozh cuic mi tub cashtig ily ni de mbecy nu wacsuub gyidag nim nu nac nu ricy dey de coz ze'. 7Ni mod bicy de ru anzir nu gad lagy der gulas. 8Tees na bzaan der dela de coz ze'. Orze' cue' cha' ic der nu losa'r. Nunu cue' gazi lagy der. Cue' nii too der nu shiñ gyicy nur losa'r. Nunu cue' gab zi der losa'r. Nunu cue' go der riidz bag. 9Cue' nu guu tub, guu tub zi'l der losa'r, gun mod nu na der gulas walaba' ni na der na. Nunu wagyicya' der de coz nu bicy ru gulas. 10Ze' par mod nu na der na, nu bi byac der tub mbecy cub. Ñgyoozh, biñ nu psa' lagy de ru, zaab ricy nap lam der par nu gyac ru gal nu na' ub mi, gun orze' nap chu' lor mi. 11Rila wagyicy ñi presis nu nac naa mbecy griego o nu nac naa mbecy Israeel. Nunu wagyicy ñi presis nu ca beey sircunsision cuerp ni den o wacaañ, o nu nac naa mbecy yad, o nu nac naa mbecy nu waca bee ca bruu, o nu nac naa moz por fers la, o nu gac na mbecy nu a̱' nac moz por fers la. Coz nu ricy zir ñi presis, nde' nu Crisht rcyiiñ mi nañ lardoo der. 12Ñgyoozh rcam de ru. Nunu pcuim der par nu gac der mbecy nim. Pcyiiñ der tub mod nu gabe nu rashni lagy der losa'r. Nap bicy nu der losa'r. Cue' gac der mbecy le'. Guc der mbecy gugy na. Guc der mbecy pase̱z. 13Bicy cup tub bicy cup tub zi'l der pase̱z ni losa'r. Benu ca na tub der ricy cup ru gyel cha' ic nu losa'r, orze' bicy sulagy der niy. Bicy sulagy der ni losa'r, gal nu Shuaan den Jesuuz bicy sulagy mi ni de ru. 14Rlagy ñi se tub coz nu gyicy der. Nde' nu ca der losa'r. Benu ni gyicy der, orze' tub zi'l nac der nu losa'r gal nu rlagy ñi. 15Crisht gyicy mi nu cheti ri añ ni der nu nac nu nde'. Orze' gad lagy der ca na de coz nu laab ñi. Ñgyoozh pcuim de ru par nu gac der se tub zi'l cuerp, gun orze' gad nu cheti ri añ ni der. Nunu guc der mbecy nu ricy graseer. 16Orze' dub laa tiem ca gaa la ic der de riidz ni Crisht, nunu blyuu der ni losa'r. Nunu pshuu nu tub pshuu nu tub zi'l der losa'r. Nunu guc der mbecy nu siñ too ornu gyicy der de coz ze'. Nunu dub gal rii la lagy der briic gras ni Ñgyoozh. Nunu biil der de riidz nim, gal nu de cant, gal nu de riidz nu druu lo Espiriit Yon nim. 17Dela coz nu gyicy der, gal nu de coz nu nii der, bicy der ñii gal nu ricy mbecy ni Shuaan den Jesuuz. Orze' briic der gras ni Ñgyoozh Uz den par nu nac Shuaan den Jesuuz. 18De biñ mñaa, rlagy ñi nu “O” niim ni ñgyeem, gun nde' mod nu rlagy ñi nu gyicy de biñ nu ricy cup consuel lo Shuaan den Jesuuz. 19Ze' de yu gyeey rlagy ñi nu ca dey mñaay. Cue' gur gyicy la der nu mñaar. 20De ru mbecy feñ, bzuub gyidag der de coz nu rnii de uz ru, gun de coz ze' gyet lagy Shuaan den Jesuuz. 21Ze' de ru yu bel, cue' gyicy der nu cha' ic de yu feñ nir, gun orze' cue' nu shi'ñ dey baloor. 22De ru mbecy nu nac moz por fers la, bzuub gyidag der ni mbecy nu nac patro̱o̱ nir gyishlombecy ii. Cue' gyicy der nu dzi nap ricy ru ornu zu zi'l yu rgüiiy lo der, par nu gyet lagy yu coz nu ricy ru or ze' zi'l, sinu bicy der ñii nu dutuub la lardoor nu nac nu rca lagy der lo Shuaan den Jesuuz. 23La zi'l coz nu gyicy der, bicy der ñii nu dutuub la lardoor. Orze' nde' nañ gal nu na nu rir lo riiñ ni Shuaan den Jesuuz. Cue' gyicy der ñii par riiñ ni mbecy. 24Na bi neñ der nu Shuaan den Jesuuz gyabic mi i der, de coz nu bzu lily mi par de mbecy nim. Gun de ru ricy ru riiñ ni Crisht, gun mi ze' gaal nu rishli nac mi Shuaan den. 25Tees de mbecy nu shiñ ricy, gyad i dey nu nac de coz a̱' nap nu ricy yu, gun Ñgyoozh walab nu reñ ga la mod gyicy mi nu tub ga de mbecy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\