Efesios 5

1De ru rlagy ñi gyicy der gal nu ricy Ñgyoozh como nac der i'ñ mi nu dzi rcam. 2Bicy der gal nu ricy mbecy nu dzi rca losa' gal nu bicy Crisht num de ub na. Gun Crisht rcam de ub na nunu pshet ic mi nu guc mi gun nu nac den. Orze' coz nu bicy mi, nde' nañ gal nu na tub coz zguul par lo Ñgyoozh. 3Orze' de ru, como nac der mbecy ni Ñgyoozh, orze' rila cue' cuic der mod ni mbecy nu griib dey gyidza too der. Cue' nii dey nu ca na tub der ral ru losa'r nu wanchelaar, gun cue' nu riib dey ni tub la cyi bag nu ni na too der. Nunu cue' nu nii dey nu ca na tub der ye rzac ru lo la coz. 4Cue' nii der riidz bag, ni riidz ton, ni de riidz nu gat loon niin. Gun de nu nde' riidz nu a̱' yad ñi nu nii den. Nap zir nu niin de riidz nu gric na gras ni Ñgyoozh. 5Tees bi rad lagy der nu cyu zi'l mbecy nu ral losa' nu wanchelaa, o cyu zi'l mbecy nu ricy ca na tub cyi bag nu ni na, o cyu zi'l mbecy nu ye rzac lo de coz, (gun nde' tub zi'l nañ nu nu driib zily dey nab), orze' ni tub la de yu ze' wac zac dey lo gyel gubier ni Crisht gal nu Ñgyoozh. 6Cue' zaan der nu guu mbecy ru nu de riidz wacyiiñ, gun tub zi la par nu nac nu nde', Ñgyoozh cuic mi cashtig ni de mbecy nu wacsuub gyidag nim. 7Orze' rila cue' gac nu der mbecy nu ni ricy ze'. 8De ru gulas na der gal nu na mbecy nu yu' ze' nu cow. Tees na na der gal nu na mbecy nu yu' ze' nu yu' yaa par nu nac nu nac nu der Shuaan den Jesuuz. Orze' bicy der gal mod nu yad ñi nu gyicy mbecy nu yu' ze' nu yu' yaa. 9Gun ze' nu yu' yaa, ze' druu de lo la coz nap, de lo la coz nu se'ñ, nunu de lo la coz rishli. 10Orze' bicy der nu gad lagy ru la na coz nu gyet lagy Shuaan den Jesuuz. 11Rila cue' gash der mod ni de coz wacyiiñ nu gyicy der gal nu ricy de mbecy nu yu' ze' nu cow. Nap zir nu gyicy der nu gruu zac de coz ze' ze' nu yu' yaa, gun orze' gabe nu de nde' walab coz nap. 12Gun gashtal gat lo lan ornu gniin de coz nu ricy dey ngach. 13Tees ornu de coz ze' gruu zac ñi ze' nu yu' yaa, orze' naal la gabe la nañ. 14Gun yaa gyicy ñi nu gabe dub gal la na dela coz. Nde' nu rnii dey: De ru mbecy nu bi gut briish yaa. Bruu der lat de añ. Orze' Crisht lyuum yaa lor, rnii dey. 15Orze' nde' nu bzu der cuidad lac mod chesar. Cue' gyicy der gal nu ricy mbecy ton nu wagad lagy, sinu bicy der gal nu ricy mbecy nu yu' shcab ni. 16Orze' cue' zaan der nu nit lo tiem, sinu ornu gad mod bicy der riiñ ni Crisht, gun tiem nu yu'n na, nii tub tiem nu tona' la shiñ ricy mbecy. 17Cue' gac der mbecy ton. Sinu byub der mod nu gad lagy ru ca na de coz nu rlagy Shuaan den Jesuuz. 18Cue' gzugy der, gun nde' gyicy ñi nu gnu der. Lugaar nu gyicy der nde', orze' nap zir pshet ic der nu gyub ic za' la Espiriit Yon ni Ñgyoozh nañ lardoor. 19Ornu nii nu der de losa'r, orze' zat der de riidz nim, gal nu de cant nim, nunu gul der de riidz nu druu lo Espiriit Yon nim. Orze' biil der, nunu byabic der gyel mbecy ni Shuaan den Jesuuz nu dutuub la lardoor. 20Dub laa tiem briic der gras ni Ñgyoozh Uz den nu nac dela coz, gun nac naa mbecy ni Shuaan den Jesucrisht. 21“O” mnii der ni losa'r nu nac nu rca lagy der lo Crisht. 22De ru biñ mñaa rlagy ñi nu “O” nii der ni ñgyeer gal nu ricy der nu Shuaan den Jesuuz. 23Gun de yu gyeey riib ic yu de ru biñ mñaa nu nac mñaay gal nu Crisht riib ic mi dela mbecy nim. Ni' zi'l Crisht nac mi biñ nu rboo mbañ de mbecy nim, de yu nu nac cuerp nim. 24Gun gal nu de mbecy nim “O” rnii dey nim, orze' ni' zi'l de ru biñ mñaa nu zu ñgyee rlagy ñi nu “O” nii der nu nac dela coz nu nii ñgyeer. 25Na de ru yu gyeey, pca der mñaar gal nu Crisht pcam de mbecy nim, nunu pshet ic mi nu gut mi nu nac dey. 26Ni bicy mi, gun orze' zu chum dey nu gac yu mbecy nim. Bdiib mi cyi dey nu nac de riidz nim gal nu nu nac nis nu winis dey. 27Gun ornu gyash mi dey, orze' bi byac dey mbecy lily na, mbecy nu sac ni tub la falt ni. Orze' gac dey mbecy nu bzu chum nu gac nim. Nunu gac dey mbecy nu sac cyi. 28Orze' gal nu de yu gyeey rashni lagy dey cuerp niy. Orze' ni' zi'l mod rlagy ñi nu ca dey mñaay. Yu nu rca mñaa, orze' ni' zi'l rcay ub yu. 29Gun ni tub la mbecy wagazi lagy yu lo cuerp niy, sinu rgoow yuñ nunu ricy cuidad yuñ, gal nu ricy Crisht nu de mbecy nim. 30Gun de mbecy nim nay gal nu na cuerp ni ub mi. Nunu de ub na nac naa tub ga lugaar ni cuerp ze' nim. 31“Nde' nu de yu gyeey zeeñ yu uz yu nunu zeeñ yu ñaay par nu gyatublaazh yu nu mñaay. Orze' lo rup laa dey yac yu se tub zi mbecy.” 32Orze' nde' tub riidz ily nu wagac gyet lag nap de mbecy cuen. Tees ya̱ rzata̱ Crisht nu de mbecy nim ornu rne̱e̱ nde'. 33Mas lac ru', tees tub ga la der rlagy ñi nu ca der mñaar gal nu rcar ub ru. Nunu de ru biñ mñaa rlagy ñi nu ca lagy der lo ñgyeer.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\