Efesios 6

1De ru yu feñ, bzuub gyidag der ni de mbel nir par nu nac der mbecy ni Shuaan den Jesuuz, gun nde' mod nu rlagy ñi. 2Gun coz loga la nu mnii Ñgyoozh nu gyicy na par nu gyiyeeñ nap na, nde' nu: “Pca lagy der lo uz ru, nunu pca lagy der lo ñaar, 3gun orze' nap zu lagy der nunu tuñ tiem cyiiñ der gyishlombecy ii”, na Ñgyoozh. 4De ru mbecy gush, cue' gyicy der nu cha' ic de i'ñ ru. Nap zir nu nap guul der de yu nguzh nir. Pshuu nu der yu, nunu blyuu der ni dey dub gal mod nu rlagy Shuaan den Jesuuz. 5De ru mbecy nu nac moz por fers la, bzuub gyidag der ni mbecy nu nac patro̱o̱ nir gyishlombecy ii. Ni bicy der lat nu rca lagy ru loy, nunu lat nu rdzib lagy ru. Nunu bicy der ñii nu dutuub la lardoor gal mod nu ricy der de coz ni Crisht. 6Bicy der ñii, tees walab tub lo zi'l ornu zu zi'l yu rgüiiy lo der, par nu gyet lagy yu coz nu ricy ru, sinu nu dutuub la lardoo der bicy de coz nu rlagy Ñgyoozh, como nac der mbecy nu ricy coz nu rnii Crisht. 7Orze' nap zu lagy der bicy der de riiñ ze'. Bicy der ñii par riiñ ni Shuaan den Jesuuz. Cue' gyicy der ñii par riiñ ni mbecy zi'l. 8Tees bi neñ der nu tub ga la mbecy, mas nac yu mbecy nu zu patro̱o̱ ni, o mas nac yu mbecy nu sac patro̱o̱ ni, tees Shuaan den Jesuuz gyabic mi i dey dub gal nu na coz nap nu bicy yu. 9Na de ru mbecy nu nac patro̱o̱, ni' zi'l nap bicy nu der de mbecy nu nac moz ni der. Nunu cue' chiib ru dey. Bicy der nu gyeza' lagy ru nu Shuaan den Jesuuz, biñ nu zub gyibaa, riib ic mi rup nac la der, nunu mi ze' walab nu reñ ga la mod gyicy mi nu tub ga mbecy. 10Na der bicy na, bicy der nu gac ru mbecy fert nu nac nu rcyiiñ nu der Shuaan den Jesuuz, gun mi ze' cuic mi fers ily nu ricy cup mi ni der. 11Bzu lily der nu dela suur nu cuic Ñgyoozh nu chucoo der, gun orze' gzu fert der ornu nuras chay contr ni der nu gyel rguu niy. 12Gun walab nu yu' den nu chan contr ni mbecy nu nac losa' mbecy na, sinu nu chan contr ni de nuras a̱' nap nu rded lo bi. De yu ze' ricy yu mandaar nunu riib ic yu gyishlombecy cow ii. 13Nde' nu gush der dela suu dañ ru nu rbic Ñgyoozh, gun orze' gagye der ornu shuub tiem nu dzi coz ily gzac der. Na ornu lazh gzu lily der dela suu dañ ru, orze' gzu fert zir der. 14I mod bicy der par nu gzu fert ru. Mnii der de riidz nu rishli, gun nu nde' nañ gal nu na sinch nu ri nañ der. Nunu cue' gyicy der cyi, gun orze' na der gal nu na mbecy nu ca tub gyiib lyush par nu soow ñiy. 15Bzu lily der nu cha shaal ru riidz nu sac ni Crisht, de riidz nu gyicy nu nap chu' dun Ñgyoozh. Gun benu ni, orze' na der gal nu na tub mbecy nu ca gyi' gyidlab. 16Ze' tuuba' coz, nde' bicy cup der consuel lo Crisht, gun orze' na der gal nu na mbecy nu zu yaa tub gyiib she par nu soow yu dutuub la cuerp niy. Gun, ornu zeed nuras boo too der, orze' gyuñ nu nac gyiib ze'. 17Briish lo der nu gruu mbañ ru, gun orze' na der gal nu na tub mbecy nu zub cyug too. Ze' riidz ni Ñgyoozh, nde' nañ gal nu na mandzicy. Nde' coz nu rbic Espiriit Yon ni Ñgyoozh ni der. 18Nunu cue' checa der nu nii nur Ñgyoozh. Mnishbaa der lom, nunu bdiiñ der lom dub laa tiem dub gal mod nu rnii Espiriit Yon nim nañ lardoo der. Bzu der altant. Nunu cue' shi'ñ der baloor. Orze' mnii nu der Ñgyoozh par nu nac dela mbecy nim. 19Nunu ni' zi'l bdiiñ der lo Ñgyoozh nu nac ya̱, gun orze' cuic mi de riidz nu rlagy ñi nu ne̱e̱, gun orze' ya̱ wadzib la̱ nu ne̱e̱ ñii, gun orze' ya̱ grica̱ nu gad lagy de mbecy ni de riidz nu sac ni Crisht, de riidz nu wangad lagy de mbecy gulas. 20Orze' Ñgyoozh bzuu nez mi ya̱ nu cha shaala̱ de riidz ze' por cuen nim. Nunu par nu nac nu ricya̱ nde', nde' nu ri̱ pres na. Orze' bdiiñ der lo Ñgyoozh, gun orze' rila wadzib la ne̱e̱ de riidz ze'. 21Orze' bicy na Tíquico nu dzi rcaan, yu ze' cyid nuy raso̱o̱ ne̱ lo der, gal nu de riidz ni de coz nu ricya̱. Yu ze' nac yu tub mbecy nu tona' la ricy paa nu de riiñ ni Shuaan den Jesuuz. 22Nde' nu ya̱ zuu neza̱ yu nu cyid yu lo der, gun gniiy lac mod rzac de̱. Orze' ni mod cuic yu baloor ni der. 23Orze' Ñgyoozh Uz den gal nu Shuaan den Jesucrisht gyicy mi nu cheti ri añ ni dela de bicy na, nunu gyicy mi nu ca den losa'n lat nu ricy cup den consuel lom. 24Nunu nap gyicy nu dem dela mbecy nu rca Shuaan den Jesucrisht tub mod nu rila wayeca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\