Gálatas 6

1Der bicy na, benu gyu' bee nu bicy tub mbecy cyi, orze' de mbecy nu riib ic Espiriit Yon rlagy ñi nu gyicy nap dey yu. Tees rlagy ñi nu gugy nii nu dey yu. Orze' rlagy ñi nu gyicy cuidad dey ub yu nis ni' zi'l gyicy coz cyi gan dey. 2Blocyuub der losa'r ornu rzac deet dey. Benu ni gyicy der, orze' ricy yac der nu leey ni Crisht. 3Benu tub mbecy rnii tooy nu lily nay, ze' walab nu lily nay, orze' laab ub yu rguuy ub yu. 4Tub ga la mbecy rlagy ñi nu nii too dey ben a nap ricy ub yu. Orze' benu nap ricy ub yu, orze' gac gyet lagy yu nu nac de coz nu ricy yu. Nunu walagy ñi nu cu' cuen dey ti laab ni ricy losa'y. 5Gun tub ga la mbecy gac cuen niy nu de coz nu ricy ub yu. 6De yu nu rsya' de riidz ni Crisht rlagy ñi nu locyuub dey yu nu rlyuu lat yu nu de lo la gyel nap nu ricy cup yu. 7Rila cue' guu der ub ru, gun rila wac gyicy ras nu mbecy Ñgyoozh. Na den gal nu na tub mbecy nu rnuuz. Laab coz nu nuuz den, laaba' nu nde' te'n. 8Benu nuuz den coz a̱' nap nu druu lo de gusht a̱' nap nu ricy cup den, orze' te' ga' den laaba' coz a̱' nap. Coz nu te'n ze', nde' nu gat na. Tees benu nuuz na coz nap, coz nu druu lo Espiriit Yon ni Ñgyoozh, orze' te'n coz nap. Coz nu te' den ze', nde' nu cui mbañ den tub la. 9Nde' nu cue' gazed den nu gyicy na coz nap. Gun benu wayeca den nu gyicy na coz nap, orze' shuub tiem nu gyad i den. 10Orze' dub gal ornu gad mod ni den, orze' rlagy ñi nu nap gyicy du den dela mbecy. Tees ricy zir ñi presis nu nap gyicy dun de bicy na, de yu nu ricy cup consuel lo Crisht. 11¡Güii der na tona' la letr ily rca̱a̱ nu ya̱a̱ la̱! 12De mbecy nu rcaa de ru por fers la nu gyicy yac der nu leey ni sircunsision, de yu ze' ni ricy dey gun par nu nac nu rlagy zi'l dey ganap lagy mbecy loy. Nunu ni mod ricy dey gun walagy dey nu sheed zi de mbecy yu nu nac de coz nu bzac Crisht lo cruuz. 13Tees ni' de mbecy nu ricy yac nu leey ni sircunsision, de yu ze' wagyicy yac dey nu dela coz nu rnii leey ni Moisees. Tees rlagy dey nu de ru ca beey sircunsision ze' cuerp ni der par nu gyicy zily dey ub yu nu nac nu de ru nu ricy yac der de riidz nu rnii dey. 14Ze' ya̱, wagyicy zilya̱ ni tub la coz sinu de coz nu bzac Shuaan den Jesucrisht lo cruuz, gun par ya̱ nu nac de coz nu bzac mi lo cruuz, se la' la sac gyishlombecy ii. Ni' ya̱ se la saca̱ par de mbecy nu yu' gyishlombecy ii. 15Wagyicy ñi presis nu ca beey sircunsision cuerp ni mbecy, nunu ni wagyicy ñi presis mas sac beey ze'. Coz nu ricy zir ñi presis, nde' nu byacub den lo Ñgyoozh. 16De yu nu “O” nii ni de riidz ii, Ñgyoozh gyicy mi nu cheti ri añ ni dey, nunu gashni lagy mi dey. Ni gyicy num dey nu dela de' zir mbecy nu rishli nac nim. 17Bee na zi'l par lo ni tuba' la mbecy cue' gyicy dey nu gzac deeta̱, gun cuerp ne̱ bi ta' de lac. Nde' tub muesht par nu gad lagy der nu ya̱ tub yu nu ricy yac ni de riidz ni Shuaan den Jesuuz. 18Der bicy na, Shuaan den Jesucrisht gyicy mi faboor nu nap gyicy num dela der. ¡Laab ni gac ñii!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\