Santiago 1

1Ya̱ Santiag, tub yu nu ricy coz nu rnii Ñgyoozh nunu coz nu rnii Shuaan den Jesucrisht. Shnu̱ de ru, de trocyup nac nez de mbecy Israeel nu brush las dutuub la gyishlombecy. 2De ru bicya̱, gush der shcab nu dzi ga nap ornu gzac der lo de lo la preb, 3gun rad lagy der nu ornu gyicy der gan de preb ze' nu nac nu ricy cup der consuel lo Ñgyoozh, orze' gac der mbecy nu gagye. 4Bicy der nu gagyer, gun orze' gyanap za' la der. Nunu orze' gac der mbecy nu bi gul shcab ni, nunu gac der mbecy nu wagyicy falt ni tub la coz ni. 5Na benu ca na der sac shcab nir, orze' rlagy ñi nu cyiñ der ñii lo Ñgyoozh. Orze' mi ze' cuic mi shcab ni der, gun Ñgyoozh cuic za' lam shcab ni mbecy, nunu ni wayicy tañ mi ornu ni cuic mi. 6Ornu cyiñ der lom, orze' rlagy ñi nu gyicy cup der consuel lom, nunu rila walagy ñi nu nii too der nu dzi ga wayicy mi gal nu nii der. Mbecy nu ni nii too, yu ze' nay gal nu na nguuly ni nisyudoo. Bi rza nuñ ñi par re par ii la. 7Yu nu ni na, cue' la sa' lagy yu nu gad coz nu gruu lo Ñgyoozh niy. 8Gun na la rnii tooy tub coz. Ina reña' coz bi rnii ga' tooy. Orze' a̱' fert yu nu de coz nu ricy yu. 9Na de bicy na nu shni yu', rlagy ñi nu gyet lagy yu ornu ricy zily Ñgyoozh yu. 10Nunu de bicy na nu guani'ñ, rlagy ñi nu gyet lagy yu ornu Ñgyoozh niim loy nu se la la sac yu. Gun yu guani'ñ nay gal nu na tub gyee ni gyish, gun wagagyee tuñ ñi. 11Gun ornu driib doo, orze' yet nu zig, orze' rawach gyish ze'. Orze' rlag gyee niñ. Orze' nit lo nu cyit nañ. Ni' zi'l yu guani'ñ ded niy lat nu rded yu dalje̱z niy. 12Dzi ni de mbecy nu ragyee ornu rac preb yu, gun ornu gyicy yu gan de preb ze', orze' Ñgyoozh gyabic mi iy. Iy ze', nde' nu cui mbañ dey nuy mi tub la. Nde' tub i dey nu mniim nu segur la cuic mi ni dey benu rca dey mi. 13Benu ca na mbecy nii tooy nu gyicy yu coz cyi, orze' cue' niiy nu: “Ñgyoozh bicy mi nu ni rnii to̱o̱”, niiy. Gun Ñgyoozh rila wagnii toom ti gyicy mi cyi. Nunu ni wagyicy mi nu nii too mbecy nu gyicy dey cyi. 14Sinu de coz a̱' nap nu yu' nañ lardoo mbecy ricy ñi nu rlagy yu shiñ gyicy yu. Nde' nu rnii too dey nu gyicy yu cyi. 15Na ornu cuic dey lugaar nu shiñ gnii tooy, orze' nde' gyicy ñi nu ricy dey cyi. Nunu ornu bi gubee dey nu ricy yu cyi ze', orze' nde' gyicy ñi nu wazaca' dey lo Ñgyoozh, nunu gat dey. 16Der bicy ya̱, cue' zaan der nu gadzar. 17Dela coz nap nunu dela coz nu sac falt ni nu bi rad ni den, druuñ gal gyibaa. Druuñ gashtal lo la Ñgyoozh, Uz na, biñ nu psa' lagy dela gyi nu ta' baa. Mi ze' rila wadza nu nam ni ñu miiñ la. 18Briic mi gyel mbañ ni den nu nac riidz rishli nim, gun nde' coz nu ub mi rlagy mi. Nunu orze' na den gal nu na cosech nu pte'm loga la lo dela coz nu psa' lagy mi. 19Nde' nu na der bicy na, pcaa ic der de coz nu rne̱e̱ lor. Tub ga la der rlagy ñi nu zu der altant par nu zuub gyidag der ni de riidz nu rdunii. Tees guly gzu der par nu niir, nunu gulya' gzu der par nu cha' ic ru. 20Gun gyel cha' ic ni mbecy rila wayicy ñi coz nu gyedzu' lagy Ñgyoozh. 21Nde' nu bzaan der dela coz bag, nunu bzaan der dela cyi nu dzi bded ru' ga' la ricy der. Nunu “O” mnii der ni de riidz nu bzeeñ Ñgyoozh nañ lardoor. Riidz ze' cyiiñ ñi gyicy ñi nu gruu mbañ der. 22Cue' nu zuub gyidag zi'l der riidz nim, sinu ni' zi'l rlagy ñi nu gyicy yac der niñ. Gun benu nu zuub gyidag zi'l der ñii, orze' laab ub zi'l der rguur ub ru. 23Gun cyu zi'l mbecy nu rzuub gyidag zi'l de riidz ze', ze' wagyicy yac yu niñ gal nu rniiñ, orze' yu ze' nay gal nu na tub mbecy nu rgüii lo nu tub guan. 24Na ornu lazh güiiy loy la nay, orze' nez za zi'l yu bi mniita' lagy yu la nay. 25Tees yu' mbecy nu wagnit lagy yu de coz nu reñ yu. Sinu nap zir rgu' cuen yu de leey ni Ñgyoozh nu sac falt niñ, de leey nu gyicy nu gruu chuy lo cyi. Nap rsya'y leey ze', nunu ricy yac yu niñ. Orze' Ñgyoozh gyicy mi nu gruu nap de coz nu ricy mbecy ze'. 26Benu tub mbecy rash yu shcab nu ricy yac yu de coz nu rlagy Ñgyoozh, tees wagac gyub ic yu de coz nu rniiy, yu ze' rguuy laab ub yu. Nunu se la la sac ñi niy mas ricy yu coz nu rlagy Ñgyoozh. 27Par Ñgyoozh, Uz den, i mod rlagy mi gyicy mbecy benu rlagy yu mod nu se'ñ nunu mod nu rishli: orze' rlagy ñi nu locyuub dey de yu nguzh zi nu sac uz. Nunu rlagy ñi nu locyuub dey de byud ornu deet rzac mi. Nunu rlagy ñi nu cue' shet ic dey nu gabag yu ni de cyi nu yu' gyishlombecy ii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\