Santiago 2

1Der bicya̱, como ricy cup der consuel lo Shuaan den Jesucrisht, biñ nu dzi lily na, walagy ñi nu reñ ga la mod gyicy nu der tub ga mbecy dub gal nu na dey. 2Gyicy pee lan lat nu yu' tublaazh der ru'ña tub mbecy guani'ñ gal nu tub mbecy zi. Mbecy guani'ñ ze' ri tub bi' or yaay nunu cyit na shab yu. Ze' mbecy zi ze' cuiñ shab yu. 3Orze' nap ricy nu der yu nu nap na shab ze'. Orze' nii der gab ruy: “Ii bzub tub lugaar nap”, niir. Ze' orze' nii ga'r gab ru mbecy zi ze': “Bzu la ñuu ze' ga, o bzub la mas ñuu lo yu la ii”, nii der. 4Benu ni gyicy der, orze' reñ ga la mod ricy nu der tub ga losa'r, nunu nu nac nu shiñ rnii too der, orze' rcui der mbecy nu rnii nur. 5Der bicy na, bzuub gyidag der. Ñgyoozh bicy mi nu de mbecy nu gyel zi zu gyishlombecy ii, de yu ze' guani'ñ dey nu nac nu dzi ricy cup dey consuel lom, nunu gyicy mi nu chu' dey lat de mbecy nu riib ic mi, gun nde' gyel nap nu mniim nu segur la cuic mi ni dela mbecy benu ca dey mi. 6Tees de ru rboor gyel mbecy ni de mbecy zi. ¿A walab nu de mbecy guani'ñ, de yu ze' ricy yu nu deet rzac ru? ¿A walab de yu ze' rza nu dey de ru lo de fushtiz? 7¿A walab de yu ze' yu nu rnii zi ni Jesucrisht, biñ nu rzat zi mbecy ornu rzat zi dey de ru? 8Benu gyicy yac der gal nu rnii leey zub lo ni Ñgyoozh, ze' nu rniiñ: “Pca der losa'r gal nu rcar ub ru”, rniiñ, benu ni ricy der, orze' nap. 9Tees benu reñ ga la mod gyicy nu der mbecy dub gal nu nay, orze' ricy der cyi, nunu yu' falt ni der par lo leey ni Ñgyoozh. 10Gun benu tub mbecy rzuub gyidag yu ni dela coz nu rnii leey, ze' grusu tub coz nu wazuub gyidag yu, orze' yu ze' yu' falt niy nu dela leey. 11Gun Ñgyoozh rniim: “Cue' gal ru mbecy nu wanchelaar”, rniim. Nunu laab mi rniim: “Cue' cut ru losa'r”, rniim. Orze' benu tub mbecy nu wagal losa' nu wanchelaa, ze' cut yu losa'y, orze' yu ze' nac yu tub yu nu yu' falt ni par lo leey. 12Orze' bicy cuidad der nu de coz nu gyicy ru, gal nu de coz nu nii der, gun Ñgyoozh ri beem ni der mod nu rnii leey nu bicy nu bruu chu den lo de cyi. 13Tees benu de mbecy wagashni lagy dey losa'y, orze' ni' Ñgyoozh washni lagy mi dey ornu gri beem niy. Tees de yu nu rashni lagy losa' gruu nap dey tiem nu gri beem ni dey. 14Der bicy na, ¿la ñuu cyiiñ ñi benu tub mbecy rniiy nu ricy cup yu consuel lo Crisht, ze' wagyicy yu ni tub la coz nap? ¿A gac gruu mbañ yu nu nac nu ricy cup yu consuel lom benu ni mod ricy yu? Rila wac gruu mbañ yu. 15Gyicy pee lan grusu tub bicy na o tub zan na nu sac shab dey o nu sac coz nu gow dey. 16Benu nii der: “Gua na, nunu Ñgyoozh gac num ru; pcha' lagy ru na, nunu bdow nap”, nii der, orze' ¿la cyiiñ ñi? Benu wabic der de coz nu galagy ñi ni dey par nu zu nap lagy yu, orze' nde' se la la cyiiñ ñi. 17Orze' benu consuel zi'l gyicy cup na lo Crisht par wacabee ti nap ricy na, orze' consuel nu ricy cup na lom ze', nde' nañ gal nu na tub coz gut. 18Tees cyup ridz grusu mbecy lat der nu niiy: “Ru ricy cup ru consuel. Ze' ya̱ ricya̱ coz nap”, niiy. Orze' ru rila wac gyicy ru nu cheña lagya̱ nu ricy cup ru consuel lo Ñgyoozh benu se la la coz nap ricy ru. Tees ya̱ gac gyicya̱ nu cheña lagy ru nu ricy cupa̱ consuel lom nu nac de coz nap nu ricya̱. 19¿A zeña lagy ru nu zu tub zi Ñgyoozh? Dzi ga nap benu ni zeña lagy ru, tees ni' de nuras zeña lagy dey nu zu tub zi Ñgyoozh. Nunu rash la bis dey nu tanta' rdzib yu. 20¡Mbecy ton! ¿A rlagy der lyu̱u̱ nir nu benu ricy cup der consuel lom, par wacabee ti nap ricy ru, orze' se la la cyiiñ ñi nu ricy cup ru consuel lom? 21Ñgyoozh bicy mi Abraham gyitoo bel ni den par tub mbecy nap nu nac de coz nap nu bicy yu ornu pshet ic yu nu cut yu i'ñ yu Isaac par tub gun lo mez ni gun nim. 22Orze' Abraham cyup coz nu bicy yu. Bicy cup yu consuel lom, nunu bicy yu coz nu rlagy mi. Nunu rabee nu rishli bicy cup yu consuel lom nu nac de coz nu bicy yu. 23Orze' guc ñi gal nu rnii riidz ni Ñgyoozh ze' nu rniiñ: “Abraham bicy cup yu consuel lo Ñgyoozh, nunu nu nac nde' Ñgyoozh bicy mi yu par tub mbecy nap”, rniiñ. Nde' nu rnii dey, “Abraham, yu ze' nac yu amig ni Ñgyoozh”, rnii dey. 24Orze' rad lagy den nu mbecy gyanap dey lo Ñgyoozh nu nac de coz nap nu ricy yu, walab tub lo zi'l nu nac nu gyicy cup yu consuel lom. 25Ni' zi'l mod bzac tub biñ congal nu la Rahab. Byanap mi lo Ñgyoozh nu nac de coz nu bicy mi ornu briic mi yu' nu gu' de mbecy Israeel, nunu blocyuub mi dey ornu briic mi reña' nez nu briib dey dze ga. 26Orze' benu tub cuerp sac espiriit niñ, orze' nde' tub cuerp gut. Ni' zi'l nu gyicy cup den consuel lo Crisht, nde' nañ gal nu na tub coz gut benu wacabee ti coz nap ricy den.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\