San Juan 9

1Lat nu za Jesuuz tub nez, orze' bzaac mi tub mbecy lo ca' nu nil nay nese nu gul yu. 2Orze' na de yu nu rsya' lom: ―Masht, ¿ca na dey yu' cyiy nu bicy ñi nu byaca' lo yu re nese ornu gul yu? ¿A nu nac cyi ub yu uti nu nac cyi de mbel niy? ―na dey. 3Orze' na ga' Jesuuz rab mi dey: ―Ni walab nu nac cyi ub yu byaca' loy, nunu ni walab nu nac cyi de mbel niy, sinu byaca' loy par nu gabe nu la na riiñ nu ricy Ñgyoozh nu nac yu re. 4Lat nu gabee cuic ñi tiem, rlagy ñi nu gyicy den de coz nu rlagy Ñgyoozh, biñ nu bzuu nez ya̱, gun shuub tiem nu waca' gyicy den coz nu rlagy mi. 5Lat nu gabee rcyiiña̱ gyishlombecy ii, ya̱ na gal nu na tub yaa nu rbic nu gad lagy de mbecy ni de coz rishli ni Ñgyoozh ―na Jesuuz. 6Na ornu blazh mniim de riidz ze', orze' pshu nis ru'm lo yu. Orze' bicy biñ mi ñuu mi' yu. Orze' bdaab mi biñ ze' ru' iz lo ca' ze'. 7Orze' nam rab mi yu: ―Gua cyib ru ru' iz ru ru' zo ni Siloé ―nam rab mi yu. (Benu shaal na riidz ni Siloé ze', orze' yaruuñ: Bzuu nez.) Orze' lo ca' ze' gua tiib yu ru' iz yu. Orze' gush nez yu yay, nunu bi rzac yu. 8Orze' na de mbecy nu yu' nuy gaab ga gal nu de yu nu rzac nu rgyiiñ yu gun, orze' na dey rab yu losa'y: ―¿A walab yu ii yu nu rzub nu rgyiiñ gun? ―na dey. 9Yu' ga' dey rniiy: ―Laab yu re nde' ―na dey. Ze' yu' ga' dey nay: ―Walab yu nde; nomaas nu rlyu nu ni' zi'l nay gal nu na yu nu rgyiiñ gun ze' ―na dey. Tees, orze' na yu nu guc lo ca' ze': ―Laab ya̱ nde' ―nay. 10Orze' na ga' de mbecy ze': ―¿Ze' lac guc nu rac rzac ru na? ―na dey. 11Orze' na ga' yu nu guc lo ca' ze' rab yu dey: ―Tub mbecy nu la Jesuuz bzaay biñ. Orze' bdaab yuñ ru' iza̱. Orze' nay rab yu ya̱: “Gua cyib ru ru' iz ru ru' zo ni Siloé”, nay rab yu ya̱. Orze' gua̱ ru' zo ze'. Na cuanzir nu blazh bdiba̱ ru' iza̱, orze' brugyi' rzaca̱ ―na yu nu guc lo ca' ze'. 12Orze' na ga' dey rab yuy: ―¿Ze' ca zu mbecy ze' na? ―na dey. Orze' na ga' yu nu guc lo ca' ze': ―Wagad lagya̱ ca zay ―nay. 13Orze' gua nu dey yu nu guc lo ca' ze' lo de mbecy fariseo. 14Ze' dzi nu bzaa Jesuuz biñ nu bicy yac mi mbecy lo ca' ze', nde' sab, dzi nu rzu lagy mbecy Israeel. 15Orze' de mbecy fariseo bdugyi' dey loy, ben lac mod byanap ur loy. Orze' nay rab yu dey: ―Yu ze' bdaab yu biñ ru' iza̱. Orze' gua tiba̱ ñii. Orze' na rzaca̱ ―nay. 16Orze' la be de mbecy fariseo na dey: ―Yu nu bicy coz ii, yu ze' walab mbecy ni Ñgyoozh, gun wagyicy yac yu nu leey ni sab, dzi nu rzu lagy mbecy Israeel ―nay. Ze' yu' ga' dey nay: ―Ze' benu nac yu mbecy cyi, orze' ¿lac mod gac gyicy yu de nusuriidz gal nu na nu nde'? ―na dey. Orze' byac cyup nac dey. 17Orze' na ga' dey rab yu yu nu guc lo ca' ze': ―¿La ñuu niir par nu nac yu ze', como bicy nap yu urlor? ―na dey. Orze' na ga' yu nu guc lo ca' ze': ―Yu ze' nac yu tub yu nu rnii por cuen ni Ñgyoozh ―nay. 18Tees de yu zub lo ni de mbecy Israeel wancheña lagy dey nu guc yu mbecy lo ca', ze' na rzac yu, gashtal bredz la dey de mbel niy. Orze' guña lagy dey nu yu ze' guc yu lo ca'. 19Na ornu bru'ña de mbel ni lo ca' ze', orze' bdugyi' de mbecy ze' lo dey. Orze' nay: ―¿A laab yu ii nac yu i'ñ der? De ru rnii der nu ca' loy ornu gul yu. Ze' benu ni, ¿lac guc? ¿Lagu nu rzac yu na? ―na dey. 20Orze' na de mbel ni lo ca' ze': ―Rad lagy de̱ nu yu ii nac yu i'ñ de̱, nunu nese nu gul laay ca' loy. 21Tees wagad lagy de̱ lac guc nu rzac yu. Ni wagad lagy de̱ cyu bicy nap urloy. Bdugyi' der loy ben. Bi nu ña'n yu ii. Gac niiy por cuen ni ub yu ―na de mbel ni yu ze'. 22Ni mnii de mbel niy par nu gudzib dey lo de yu zub lo ni de mbecy Israeel, gun de yu ze' bi psaap dey riidz nu cyu zi'l mbecy nu gniiy nu Jesuuz nac mi Mesías, orze' wazaana' dey nu chu'y lat de mbecy ornu rsya' dey riidz ni Ñgyoozh. 23Nde' nu ni mnii de mbel niy, ornu na dey: “Bdugyi' der loy. Bi nu ña'n yu ii”, na dey. 24Orze' de yu zub lo ni de mbecy Israeel bredza̱' dey yu nu guc lo ca' ze'. Orze' na dey rab yuy: ―Mnii lo̱ de̱ rishli gaal ni Ñgyoozh. De̱ ya̱ rad lagy de̱ nu yu ze' nac yu tub mbecy cyi ―na dey. 25Orze' na yu nu guc lo ca' ze' rab yu dey: ―Wagad lagya̱ ti nac yu mbecy cyi o ti a̱' nac yu. Tees tub coz nu rad lagya̱, nde' nu guca̱ lo ca', tees na rzaca̱ ―nay. 26Orze' na ga' dey rab yu yu nu guc lo ca' ze': ―¿Lac mod bicy nuy ru? ¿Lac bicy yu ornu bicy yac yu urlor? ―na dey. 27Orze' na ga' yu nu guc lo ca' ze': ―Ya̱ bi mne̱e̱ lo der, tees wangyicy cuen der de riidz nu mne̱e̱. ¿Lagu rlagy der nu ne̱e̱ lor tuuba' tir? ¿Walab gaal ni' de ru rlagy der sya'r loy? ―na yu nu guc lo ca' ze'. 28Orze' brugyi' rsuriidz dey yu. Orze' na dey: ―Ru nac ru tub yu nu rsya' lo mbecy ze'. Ze' de̱ ya̱ naca̱ yu nu rsya' lo gyitoo Moisees. 29De̱ ya̱ rad lagy de̱ nu Ñgyoozh mnii num Moisees, tees mbecy ze', ni wagad lagy de̱ ca ledz yu ―na dey. 30Orze' na ga' yu nu guc lo ca' ze': ―¡Cha du ic na de coz nu rnii der! De ru wagad lagy der ca bruuy, tees bicy yac yu urlo̱. 31De ub na nap rad lagy den nu Ñgyoozh wayicy cuen mi de coz nu rnii de mbecy cyi; tees ricy cuen mi de mbecy nu rca lagy lom gal nu de yu nu ricy coz nu rlagy mi. 32Gaal zi nu bzub gyi' gyishlombecy nigul gyeñ den nu gruu su tub mbecy nu gyicy yac yu urlo tub mbecy lo ca' nu nil nay nese ornu gul laay. 33Ze' benu walab lo Ñgyoozh bruuy, orze' wac ñgyicy yu ni tub la coz ―na yu nu guc lo ca' ze'. 34Orze' na ga' dey rab yuy: ―Ru nese nu gul laar nil nac ru mbecy cyi. Ze' na, ¿a rlagy ru rlyuur ne̱ de̱ ya̱? ―na dey. Orze' pcyuu nu dey yu lugaar ze'. 35Na ornu Jesuuz güeñ mi nu pcyuu nu dey yu nu guc lo ca' ze', orze' byub mi yu. Na ornu byad yu nim, orze' nam rab mi yu: ―¿A ricy cup ru consuel lo biñ nu byac mbecy? ―nam. 36Orze' na yu nu guc lo ca' ze': ―Jesuuz, mnii lo̱ cyu nde', gun orze' gyicy cupa̱ consuel loy ―nay. 37Orze' na ga' Jesuuz rab mi yu: ―Bi bzaac ru cyu nde'. Nde' ya̱, biñ nu rnii nur na ―nam. 38Orze' nay rab yu Jesuuz: ―Shuaana̱, ya̱ gyicy cupa̱ consuel lor ―nay. Orze' guzu tib yu lom. 39Orze' na Jesuuz rab mi yu: ―Ya̱ yapa̱ gyishlombecy ii par nu cui̱ de mbecy, gun orze' de lo ca' gad lagy dey. Ze' de mbecy nu rzac gyaca' lo dey ―nam. 40Orze' la be de mbecy fariseo nu yu' garee ga güeñ dey de riidz nu mniim. Orze' na dey rab yum: ―¿Walab gaal gaza' de ub na nac na lo ca'? ―na dey. 41Orze' na Jesuuz rab mi dey: ―Benu de ru nac der mbecy lo ca', orze' sac falt ni der, tees gun rnii der nu rzac ru, nde' nu gabee yu' falt ni der ―nam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\